راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نكته

نكته : «ده ويژگي يك مدير خوب»

عنوان نكته

ده ويژگي يك مدير خوب

مترجم

عيسي خاني، احمد

فرستنده نكتهعيسي خاني، احمد
كليدواژه

رئيس توانمند ؛ مدير مؤثر ؛ كارآمدي و توانايي مدير

منبع

عيسي خاني، احمد. 1387. ويژگيهاي يك رئيس خوب. تدبير 193 (19)، 87.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

يك رئيس خوب چه ويژگيهايي دارد؟

روسا اغلب از جمله عوامل اصلي مي باشند كه باعث شده كاركنان شغل خود را دوست داشته باشند و يا آن را ترك كنند. همانگونه كه ژوان لويد(Joan Lloyd) مي نويسد يك رئيس مثل بند نافي مي باشد كه كاركنان را به سازمان پيوند مي دهد. اگر اين بند صدمه ديده باشد فرد نهايتا سازمان را تر ك خواهد كرد اگر شما از جمله كاركنان خوش شانسي هستيد كه رئيس خوبي داريد اين موضوع را كم اهميت قلمداد نكنيد. در ادامه ويژگيهاي يك رئيس خوب را ملاحظه مي كنيد.

1- بيان انتظارات به صورت شفاف

يك رئيس خوب از همان ابتدا با يك كارمند جديد درخصوص اولويتها و انتظارات خود صحبت مي كند. او درباره بازنگري عملكرد بحث نموده و بيان مي كندكه از نظر او يك عملكرد عالي چگونه عملكردي مي باشد.او از ابتدا جلسات و مباحثات منظمي را در خصوص تببين  انتظارات برگزار مي كند. يك رئيس موثر به كاركنان خود نمي گويد كه كارها را چگونه بايد انجام دهند. او بيشتر درخصوص نتايج و دستاوردها صحبت مي كند و كاركنان را در خصوص جزئيات كار و انجام آن به روش مناسب، آزاد مي گذارد. انتظارات مي تواند به روشهاي مختلفي از قبيل طرح در جلسات رسمي بازنگري (مرور عملكرد) و يا درخلال يك گفتگوي غير رسمي (گپ دوستانه) درخصوص يك موضوع خاص مطرح شود.

2- مربيگري

يك رئيس خوب به پست خود از دو ديدگاه مربي و رهبر مي نگرد. وي همانند فردي است كه علاوه بر آموزش بازيكنان، تيم را از طريق يك الگو  هدايت و رهبري مي نمايد. يك رئيس موثر فرض نمي كند كه كاركنان مي دانند كه چه كاري و چگونه بايد آن را انجام دهند. وي مثل يك مربي خوب بازيكنان خود را از كنار زمين صدا مي زند و گاهي اوقات كه بازيكنان تكنيكي را به خوبي فرا نمي گيرند وسوسه مي شود كه خود وارد زمين شده و بازي كند. يك رئيس عالي درمي يابد كه موفقيت در مربيگري در توانايي ايجاد يك تعادل مطلوب بين كنترل بيش از اندازه يا كمتر از اندازه نهفته است. حضور وي يك منبع كمك مي باشد اما نه تا اندازه اي كه عملكرد بازيكنان را تحت الشعاع قرار دهد.

3- ارائه بازخورد

بسياري از روسا تا زمان جلسه رسمي بازنگري عملكرد منتظر مي مانند تا پس از آن بازخوردهاي منفي به كاركنان خود بدهند. هنگامي كه اين موضوع اتفاق مي افتد كاركنان مدام از خود مي پرسند كه چرا رئيس اين موضوع را زودتر به من نگفت؟ من تلاش مي كردم كه تغيير كنم و يا كار را به روش متفاوتي انجام دهم. ارايه بازخورد در طي انجام كار رابطه اي مانند رابطه مربي - بازيكن را در كاركنان  ايجاد مي كند. در اين حالت يك احساس گفتگو، رهبري و همكاري وجود دارد. درحالي كه انتظار تا جلسه بازنگري عملكرد حس محاكمه كننده- محاكمه شونده  يا  دادگاه-حكم  را داشته و بازخورد منفي مانند تنبيه عمل مي كند.

4- قدرداني از تلاشها

كاركنان نياز دارند كه مورد تقدير واقع شوند. تحقيقات نشان مي دهد كه انسانها تلاش مي كنند كه مورد قدرداني واقع شوند و هرگز از آن دلزده نمي شوند. هيج چيز موثرتر از تقويت (بازخورد) مثبت نيست. يك رئيس موثر از اين موضوع آگاه است  و كارهايي كه دوست دارد كاركنان انجام دهند را به ايشان يادآوري مي كند و اين جاي تعجب ندارد كه متعاقبا آن رفتارها را در كاركنان خود بيشتر مشاهده نمايد. اگر فردي يك روز شلوار آبي مي پوشد و كلي تعريف و تمجيد درباره آن مي شنود آن فرد آن شلوار را دوباره خواهد پوشيد. بدين ترتيب مشاهده مي شود كه رفتار انساني يقينا پيچيده نيست.

5- استثنا قائل نشدن

براي كاركنان مهم است كه احساس برابري كرده و مشاركت يكساني را به عنوان عضو تيم داشته باشند .يك رئيس موثر محيطي مملو از انسجام، اعتماد و احترام ايجاد نموده كه مشوق بازخورد، نوآوري و خلاقيت است. در چنين محيطي استعدادهاي كاركنان شكوفا مي شود.

6- شناخت كاركنان

يك رئيس خوب در سلام كردن پيشقدم است. او براي كاركنان خود وقت كافي مي گذارد. مهم نيست كه او در حال انجام چه كاري است. وقتي كاركنان با او صحبت مي كنند او با تمام وجود به كاركنان توجه مي كند. يك رئيس موثر علاقه فردي ويژه اي به زندگي كاركنان خود دارد. او كنجكاوي نمي كند. وي سعي مي كند بيشتر ضمير درون كاركنان را بشناسد. رئيسي كه زندگي كاركنانش را درك مي كند به احتمال زياد با آنها همدلي نيز مي كند. براي مثال در موقع نياز با ساعت كاري منعطف موافقت مي كند. كاركناني كه احساس مي كنندكه رئيس آنها علاقمند است بداند كه آنها چه كساني هستند به كارشان بيشتر متعهد خواهند شد.

7- هر فرد را به عنوان يك استعداد منحصر بفرد ديدن

يك رئيس عالي كاركنان را زير نظر مي گيرد تا بداند آنها چه كاري را به بهترين نحو انجام مي دهند. او درباره اين امر كه آنها  از انجام دادن چه بخشي از  شغل خود بيشتر لذت مي برند با آنها صحبت مي كند. يك رئيس موثر براي ارتقا مهارتها و توانايي هاي كاركنان تلاش مي كند. يك رئيس موثر در موفقيت كاركنان خود سرمايه گذاري مي كند. او با آنها در خصوص اهدافشان صحبت مي كند و هر آنچه كه در توان دارد جهت كمك به كاركنان به منظور دستيابي به اهداف انجام مي دهد.

8- بي محابا كار كردن

يك رئيس موثر كاركنان خود را تشويق مي كند تا نگران اشتباهاتي كه در حين كار ممكن است رخ دهد، نباشند. ذهنيت يك رئيس موثر مشوق يادگيري است نه انتقال دادن ترس ناشي از ارتكاب اشتباه. امتحان كردن كارها و فعاليتهاي جديد و كنار گذاشتن محدوديتهاي فردي يك فرصت است. ترس مانع رشد مي شود. يك رئيس موثر از اشتباهات به عنوان ابزار يادگيري استفاده مي كند.

9- صادق و قابل اعتماد بودن

يك رئيس موثر، رك و رو راست ولي دقيق است. او  ضرورت ارتباطات را درك مي كند و اگر مي بيند كه عملكرد رو به بدتر شدن است زياد منتظر نمي ماند تا درباره آن صحبت كند. دانش كاركنان تهديدي براي او به شمار نمي رود بلكه او آن را بيشتر تشويق مي كند.

10- رئيس خوب بودن امري اكتسابي است نه ذاتي

اين يك حقيقت است كه بعضي از روسا داراي استعداد طبيعي براي رهبري، ايجاد انگيزه و تحت تاثير قراردادن ديگران هستند. گفته مي شود بيشتر آنچه كه باعث مي شود يك فرد رهبر موثري باشد رفتارهاي آموخته شده هستند. بسياري از افراد داراي قابليتهاي ذاتي هستند كه مي تواند آنها را به يك رهبر عالي تبديل كند و مهم توسعه آن دسته از از قابليت هاست. يك رئيس خوب بندرت بدون بهبود مهارتهايش مي تواند خوب باقي بماند. خوب بودن مي تواند از طريق حضور در سمينارها و دوره هاي مديريتي، خواندن كتابها و انجام بسياري از خود ارزيابي ها حفظ شود.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  خوبست افراد را به رعايت نكات مثبت با زبان ساده تشويق مي كند.

 •  2. 

  ولي به نظر بنده مديريت نظر به ساحه كار متفاوت ميباشد.

 •  3. 

  مطال ببسيار عالي بود. آيا اين روش در سازمانهاي دولتي جوابگو است. با توجه به سازمانهاي غير رسمي ايجاد شده.

 •  4. 

  نكات مثبتي بودن كه ميشود انها را در محل كار پياده كرد، البته در مورد آخر به نظر بنده 80% مديريت خوب ذاتي است نه اكتسابي

 •  5. 

  مريريت خوب در قرار دادن افراد در جايگاهاي مستحقشان است ،اگر بوسيله سلب اختيار حق كسي را بگيريد

  توان او را گرفته ايد و اگر به واسطه هاي ديگر ناحقي را به كسي واگذار كرديد بدانيد سرطان عدم كارائي به

  محل خدمتتان هديه داده ايد .

 •  6. 

  sepasgozaram

 •  7. 

  خوب بود

 •  8. 

  جالب بود اما كافي نيست و جهت كارهاي مختلف فرق مي كند

 •  9. 

  لطفا اينگونه مطالب را بيشتر در جامعه مطرح كنيد زيرا ايجاد انگيزه در افراد صورت ميگيرد.

 •  10. 

  ساده ولي واقعا عالي.

 •  11. 

  جالب يود ولي اگر به تقاط قوت و ضعف بيشتري اشاره مي شدبهتر بود

 •  12. 

  سلام خسته نباشيد خيلي خوب بود

 •  13. 

  نكات قابل توجه وبسيار مفيد ودر عين حال آموزنده ميباشند متشكرم

 •  14. 

  سلام نكات جالب و قابل توجهي بود

 •  15. 

  bad nabod

 •  16. 

  It was not bad, I learned something. thank you

 •  17. 

  خوب و عالي .. اگه ارجاعاتش زياد بود بهتر بود

 •  18. 

  بسيار عالي‎ ‎

 •  19. 

  متن خلاصه شده اي خوبي بود. اميدوارم مديران درافزايش آگاهي و علم و ايجاد اعتماد بنفس واقعي نه كاذب در كاركنان اهميت دهند

 •  20. 

  Excellent,

  Thank Your Very Much

 •  21. 

  عالي بودن اين مطالب زماني ايست كه مديران به اين نكات توجه كنند.

 •  22. 

  خوب بود .تشكر

 •  23. 

  تشكر مي كنم مفيد بودولي دشوار هست اجراي اين مطالب

 •  24. 

  1.ايا يك مدير بايد سعي كند تا همه از او رازي باشند .يا نكته مديريتي ان هست كه در تصميمات او ضرورتي به رضايتمندي

  كارمندان خود نباشد .باسپاس يك مدير ارشد

 •  25. 

  مفيد بود.

 •  26. 

  thank you

  excellentttttttttttttttt

 •  27. 

  خوب بود ولي به نظر ابتدايي و ساده بود. ويژگي هاي اجرايي يك مدير خوب را پوشش نميداد. بيشتر بايد ها و نبايدهاي اخلاقي را مطرح كرده بود

 •  28. 

  سلام خوب بود ولي درارگان دولتي با توجه به همكاري نكردن خيلي از افراد با مدير نياز به جديت بيشتري دارد

 •  29. 

  خوب بود

 •  30. 

  11111111111111

 •  31. 

  خوب بود

  استفاده كردم

 •  32. 

  درحدراهنمايي باشد

 •  33. 

  حقيقتي است آشكار ولي حيف ........

 •  34. 

  سلام ولي بعضي از كارها طوريست كه يك بار هم نبايد اشتباه كرد

 •  35. 

  خيلي مطلب خوب وآموزنده بود

 •  36. 

  مختصرو مفيد، اما ناقص

 •  37. 

  مديران امروزي دقيقا عكس 10مورد عمل ميكنند

 •  38. 

  موارد خوبي بود اما انسانهاي امروزي از خوبي بيشتر ريس سو استفاده ميكنند.

 •  39. 

  سلام خوي و مفيد بود .ممنون

 •  40. 

  خوب بود ولي بهتره نكات آموزشي بيشتري در آن گنجانده مي شد .

 •  41. 

  معمولا مديران براي حفظ موقعيت خود واشرافيت بركاركنان از اطلاعات به كاركنان خوداري مي كنند

 •  42. 

  يك مدير خوب بايد مرتبا در حال تبادل اطلاعات با نيرو ها ومحيط اطراف باشند

 •  43. 

  سلام خوب بود البته مديران بايد به تفاوتهاي فردي در كاركنان خود توجه خاص داشته باشند واز نظرات كارشناسان خود استفاده كنند يعني مديريت مشورتي (رهبري)

 •  44. 

  خوب بود ولي مربوط به مدير موثر نبود

 •  45. 

  ببسيار عالي بود

 •  46. 

  ماشاالله بيسار خوب

 •  47. 

  خيلي ساده عالي و شيوا بود. ممنون از نويسنده مطلب و كساني كه آن را بارگذاري كردن

 •  48. 

  خيلي خوب بود

 •  49. 

  كم بود ولي خوب ممنون

 •  50. 

  سلام مطالب خوبي بود ممنون

 •  51. 

  سلام خوب وساده بود ممنون

 •  52. 

  برخي مديران تأثير ذهني بسيارخوبي بركاركنان دارند و درجلساتي كه با كاركنان دارند شفاف سازي ميكنند و انتقادات و پيشنهادات را مورد بررسي قرار ميدهند و براي رسيدن به اهداف جمعي مخالفين طرح را هم متقاعد مي كنند. مدير اگر براساس شايسته سالاري انتخاب شده باشد چنين است.سطوح كاركنان نيز تفاوتهايي در برخوردمديربا هرسطح ايجاب ميكند.

 •  53. 

  عالي بود ممنون

 •  54. 

  خيلي خوب بود من جايي به عنوان مدير داخلي كار ميكنم ولي مدير من هيچ كدام از اين خصوصيات را ندارد.و من خيلي اذيت ميشوم.

 •  55. 

  ضمن اينكه خوب بود، اگر بشود به مهارت آموزي موردي هم بپردازيد بيشتر ممنون ميشم

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نكته

شما مي توانيد نكات مرتبط را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

26
بهمن

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

10-11
اسفند

آشنایی با قانون کار

10-11
اسفند

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

17-18
اسفند

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

-
-

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.