راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
دوره آموزشي

دوره آموزشي : «دوره يك روزه آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل»

عنوان

دوره يك روزه آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل

شرح

هميشه حقوق و دستمزد بزرگترين و مؤثرترين عامل انگيزه براي كاركنان و جلب رضايت آنان است. يكي از بزرگترين مشكلات مديران در محيط‌هاي كاري، عدم تعادل بين حقوق و دستمزدها و نبود ضابطه صحيح براي تعيين ارزش واقعي مشاغل است. ارزشيابي مشاغل يعني تعيين ارزش نسبي مشاغل با توجه به عوامل كلي تشكيل‌دهنده شغل براي پرداخت حقوق مساوي در ازاي كار مساوي و در شرايط مساوي.

طبقه‌بندي مشاغل عبارت است از دسته‌بندي يا تنظيم مشاغل در گروه‌هايي از مشاغل مشابه و قراردادن اين مشاغل در طبقات و درجات مختلف، بطوري كه رابطه صحيح و مناسبي بين عوامل سه‌گانه: (1)وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي مشاغل، (2) شرايط احراز مشاغل، (3) حقوق و دستمزد و مزاياي قابل پرداخت به هر گروه و طبقه شغلي برقرار شود.

طبق قانون كار، اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل از الزامات كارفرمايان است. اين الزام قانوني ايجاب مي‌كند كه كاركنان و كارفرمايان از حقوق و تكاليف خود در مورد طرح طبقه‌بندي مشاغل آگاه شوند. از طرفي تهيه و اجراي صحيح و آگاهانه اين تكليف، مي‌تواند كمك بسيار بزرگي به ايجاد روابط منطقي بين كاركنان و كارفرما نمايد.

مخاطبان

مديران و كارشناسان اداري و منابع انساني

كارشناسان دست‌اندركار طبقه‌بندي مشاغل

اعضاي كميته‌هاي طبقه‌بندي مشاغل

هدف (ها)

آشنايي شركت‌كنندگان با مباني، مفاهيم و الزامات طبقه‌بندي مشاغل

آشنايي هرچه بيشتر شركت‌كنندگان با موارد و مسايل اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل

آگاهي از تعهدات و مسئوليت‌هاي كارفرما بر اساس قانون كار

ارايه راهكارهاي مناسب براي تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي

رئوس مطالب

*****مباني و اصول طبقه بندي مشاغل:

- تجزيه و تحليل شغل (عوامل اصلي شغل، اهداف، ارزشيابي شغل)

- طراحي و تحليل شغل و مسير پيشرفت شغلي

- تهيه شناسنامه شغلي

- تهيه طرح طبقه‌بندي مشاغل

- الزامات تهيه طرح

- تعيين جدول مزد

- اجراي طرح و تطبيق كاركنان با طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب (به همراه كارگاه آموزشي)

- اصول تهيه دستورالعمل اجرايي

- استمرار اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل

- آخرين تغييرات ضوابط و مقررات طبقه بندي مشاغل

*****تجزيه و تحليل روش هاي طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل:

- آسيب‌شناسي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل (محدوديت‌هاي كلي طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل، استانداردهاي مشاغل)

- روش‌هاي متداول ارزيابي مشاغل (روش‌هاي غيرتحليلي و تحليلي)

- مروري بر ساير روش‌هاي ارزيابي مشاغل (HAY و MERCER)

*****مزد و مزايا:

- مزد از منظر حقوق كار

- تبيين مواد قانون كار و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي كار مرتبط با مزد

- نگرش‌هاي مديريت حقوق و دستمزد

- تعيين مزد مبنا

- مزد ثابت و افزايش دستمزد و ضريب ريالي

- تنظيم جداول مزدي به صورت خطي و غير خطي

- روش‌هاي نوين تعيين مزد و جبران خدمات كاركنان

کلیدواژه

طبقه بندي مشاغل ؛ ارزشيابي مشاغل ؛ حقوق ؛ دستمزد ؛ طبقه ؛ گروه ؛ امتياز ؛ شرايط احراز شغل ؛ پست ؛ سمت

مدرس(ها)

آقاي احسان‌اله هاشمي نژاد

معاون اداره كل روابط كار و جبران خدمت و دبير ستاد مزد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

سوابق پژوهشي:

انعطاف‌پذيري نظام دستمزد

تعيين حداقل مزد براساس صنايع و مناطق

حوزه‌هاي سياست‌‌گذاري و روش‌هاي تعيين حداقل دستمزد در كشورهاي مختلف

هزينه نظام پرداخت نقدي و غيرنقدي، هزينه كارفرمايي و ارزيابي آنها

اصول بنيادي در سياست افزايش مزدي

بررسي سالانه سطح عمومي مزدها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي

آسيب‌شناسي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل (محدوديت‌هاي كلي طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل، استانداردهاي مشاغل)

مدت و زمانبندي

پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397، از 8:30 تا 16:30

____________________________________

تاريخ هاي قبلي برگزار شده:

پنجشنبه 5 بهمن 1396، از 8 تا 17

پنجشنبه 7 آبان 1394، از 8:30 تا 16:30

پنجشنبه 27 فروردين 1394، از 8:30 تا 16:30

پنجشنبه 9 بهمن 1393، از 8:30 تا 16:30

پنجشنبه 22 آبان 1393، از 8:30 تا 16:30

____________________________________

برای دریافت تاریخ بعدی دوره ایمیل‌تان را ثبت کنید
مكان برگزاري

تهران

هزينه

295000 تومان (شامل شركت در دوره، جزوه، پذيرايي ناهار و ميان‌وعده و گواهي حضور در دوره)

شرايط ثبت نام

ظرفيت حداكثر 26 نفر

براي ثبت نام، بروشور دوره را از بخش فايل پيوست دانلود كنيد و صفحه دوم آن را تكميل كرده و ارسال كنيد.

مدرك پايان دوره

به شركت كنندگان در دوره، از طرف راهكار مديريت گواهي شركت در دوره تقديم مي شود.

برگزار كننده

راهكار مديريت

تلفن66064395 - 021 و 66030476 - 021
نمابر66064395 - 021
ايميلmgtsolution[at]gmail.com
فایل پیوست
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. ارزشيابي مشاغل (Job Evaluation)

  تعريف : ارزشيابي مشاغل تعيين ارزش نسبي مشاغل يك سازمان است با توجه به عوامل كلي تشكيل‌دهنده شغل به منظور پرداخت حقوق مساوي در ازاي كار مساوي و در شرايط مساوي.

  شرح : يكي از بزرگترين مشكلات مديران در محيط‌هاي كاري، عدم تعادل بين حقوق و دستمزدها و فقدان ضابطه صحيح براي تعيين ارزش واقعي مشاغل است. هميشه حقوق و دستمزد بزرگترين و مؤثرترين عامل انگيزه كاري براي كاركنان ....

 •  2. تجزيه و تحليل شغل (Job Analysis)

  تعريف : تجزيه و تحليل شغل فرايندي است كه از طريق آن ماهيت و ويژگي‌هاي هر يك از مشاغل در سازمان بررسي مي‌گردد و اطلاعات كافي درباره آنها جمع‌آوري و گزارش مي‌شود. با تجزيه و تحليل شغل معلوم مي‌شود هر شغل چه وظا....

 •  3. جابجايي كاركنان

  شرح : انتصاب صحيح از جمله اقداماتي است كه در كاربرد مطلوب منابع انساني نقش مؤثر و اساسي ايفا مي‌كند. اما انتصاب امري هميشگي نيست بلكه بر اساس شايستگي‌ها، تجربيات و دانشي كه افراد در طول خدمت خود كسب مي‌كنند....

 •  4. حقوق و دستمزد كاركنان

  شرح : به كاركنان به جبران كاري كه در سازمان انجام مي‌دهند حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود. ارزش نسبي مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبي كاركنان، سطح حقوق و دستمزدهاي رايج، نقش اتحاديه و سنديكاها، اوضاع اقتصادي، ....

 •  5. سازماندهي (Organizing)

  تعريف : گروه‌بندي فعاليت‌هاي ضروري براي دستيابي به اهداف، تخصيص هر گروه از فعاليت‌ها به يك مدير به همراه قدرت و اختيار لازم براي نظارت بر آن، و تأمين هماهنگي افقي و عمودي در ساختار سازمان.

  شرح : سازماندهي يكي از وظايف مديريت است. سازماندهي شامل فعاليت‌هايي براي طراحي ساختار سازماني، تعيين مسئوليت افراد و شرح وظايف آنها، طبقه‌بندي مشاغل، تفويض اختيارات و . . . است.

 •  6. طبقه‌بندي مشاغل (Job Classification)

  تعريف : طبقه‌بندي مشاغل عبارت است از دسته‌بندي يا تنظيم مشاغل در گروه‌هايي از مشاغل مشابه و قراردادن اين مشاغل در طبقات و درجات مختلف، بطوري كه رابطه صحيح و مناسبي بين عوامل سه‌گانه زير برقرار شود: 1) وظايف،....

 •  7. فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني (Human Resource Management Activities)

  شرح : مديريت منابع انساني شامل انجام فعاليت‌هايي است كه داراي مباني، مفاهيم، فرايندها و ابزارهاي متفاوتي هستند تا حدي كه در سازمان‌هاي بزرگ براي برخي از آنها واحدهاي مستقلي تشكيل مي‌دهند. با وجود تفاوت ماهي....

 •  1. ارزيابي عملكرد كاركنان خوشوقتي، آرمين [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان را شرح مي‌دهد. معيارهاي ارزيابي عملكرد، ارتباط بين ارزيابي عملكرد با ارزشيابي مشاغل و حقوق و مزايا، فنون مختلف ارزيابي عملكرد، اهداف، مكان و زمان ارزيابي عملكرد، خصوصيات شخصيتي ارزياب و ساير نكات و جزئيات انجام ارزيابي عملكرد از جمله مباحث اين مقاله هستند.

  كليدواژه : ارزيابي عملكرد كاركنان؛ ارزياب؛ معيارهاي ارزيابي؛ فنون ارزيابي عملكرد كاركنان؛ ارزشيابي مشاغل

 •  1. دوره دو روزه آشنايي با قانون كارپنجشنبه و جمعه 10 و 11 اسفند 1396، از ساعت 8:30 تا 16:30 ____________________________________ تاريخ هاي قبلي برگزار شده: پنجشنبه و جمعه 27 و 28 مهر 1396، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 29 و 30 تير 1396، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 14 و 15 ارديبهشت 1396، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 9 و 10 دي 1395، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 13 و 14 آبان 1395، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 31 تير و 1 مرداد 1395، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه و جمعه 9 و 10 ارديبهشت 1395، از ساعت 8 تا 17 جمعه 14 اسفند 1394، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه 17 دي 1394، از ساعت 8 تا 17 جمعه 15 آبان 1394، از ساعت 8 تا 17 پنجشنبه 29 مرداد 1394، از 8 تا 17 پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394، از 8 تا 17 پنجشنبه 14 اسفند 1393، از 8 تا 17 پنجشنبه 18 دي 1393، از 8 تا 17 پنجشنبه 1 آبان 1393، از 8 تا 17 پنجشنبه 6 شهريور 1393، از 8 تا 17:30 پنجشنبه 8 اسفند 1392، از 14 تا 18 بعد از ظهر پنجشنبه 15 اسفند 1392، از 14 تا 18 بعد از ظهر ____________________________________
 •  2. كارگاه آموزشي مديريت عملكرد كاركنان28 دي 1396، از ساعت 8:30 الي 16:30 ____________________________________ تاريخ هاي قبلي برگزار شده: 17 1394، از ساعت 8:30 الي 16:30
 

 

ابتداي صفحه
معرفي دوره آموزشي

مشخصات دوره‌ها، كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» آنها را در معرض ديد بازديدكنندگان و موتورهاي جستجوگر قرار دهد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.