راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نمونه قرارداد

نمونه قرارداد : «قرارداد فروش»

عنوان قرارداد

قرارداد فروش

مشخصات طرفین قرارداد

اين قرارداد بين شركت {نام شركت يا سازمان} به نمايندگي آقاي/خانم {نام و نام خانوادگي نماينده شركت}، فرزند {نام پدر نماينده خريدار} و نشاني پستي {محل شركت} كه در اين قرارداد به خريدار ناميده مي شود از يك طرف و {نام سازمان/مؤسسه/شركت/كارگاه} به آدرس {نشاني پستي سازمان/مؤسسه/شركت/كارگاه} و شماره تلفن{شماره تلفن تماس سازمان/مؤسسه/شركت/كارگاه} به نمايندگي آقا/خانم {نام و نام خانوادگي نماينده} (سمت {سمت نماينده}) كه در اين قرارداد به اختصار فروشنده ناميده مي شود از سوي ديگر مطابق مفاد زير منعقد مي گردد.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از: فروش {شرح موارد فروش}

محل اجرای قرارداد

محل تحويل {انبار شركت/ ....} مي باشد.

مدت قرارداد

مدت زمان تحويل تحويـــــل {شرح موارد فروش} {تعداد روز كاري} روز كاري مي باشد.

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

مبلغ قرارداد {مبلغ به عدد} ريال ({مبلغ به حروف} ريال ) ميباشد.

نحوه پرداخت

پيش پرداخت: مبلغ {مبلغ پيش پرداخت} ريال معادل {مبلغ به حروف} ريال از خريدار بابت {ميزان درصد / ميزان فروش} موضوع قرارداد دريافت مي گردد. مابقي مبلغ قرارداد در زمان تحويل {شرح موارد} تسويه مي گردد.

تعهدات مجری / پیمانکار

2-1- فروشنده موظف است قطعات و تجهيزات موضوع قرارداد را در محل كارخانه شركت پس از مونتاژ نهائي و تائيد، تحويل نمايد.

2-2- فروشنده تعهد مينمايد كه اقلام موضوع قرارداد را به تعداد كافي و بطور صحيح و بر اساس مشخصات فني سفارش شده بنحوي كه قابل استفاده باشد تهيه نمايد.

2-3- فروشنده متعهد ميگردد كه كليه اقلام را به نحوي بسته بندي نمايد كه مورد تاييد خريدار و مشاوره بوده و آسيبي به آنها وارد نگردد.

2-4- فروشنده موظف است كه اقلام موضوع قرارداد را به تفكيك علامت گذاري نموده و با نظارت نماينده خريدار و مشاور تحويل خريدار نمايد. بنحويكه عمليات نصب در كوتاهترين مدت و بر اساس معيارهاي استاندارد و حرفه اي قابل انجام باشد و آسيبي در روند كار وارد نسازد.

2-5- فروشنده متعهد گرديد موضوع مورد قرارداد را بر اساس مدت قرارداد موضوع ماده 6 تحويل نمايد.

2-6- فروشنده پيش بيني تغيير حجم سفارش موضوع مورد قرارداد را به مقدار بيست و پنج درصد(25%) (كاهش يا افزايش) را تعهد مي نمايد.

تعهدات کارفرما

3-1- خريدار متعهد گرديد كه پس از تحويل {شرح موارد فروش} تمامي مطالبات فروشنده را پرداخت نمايد .

3-2- خريدار هرنوع تغيير احتمالي در نقشه ها و محل نصب را كتبا با ذكر جزييات به فروشنده ابلاغ خواهد كرد ، تغييرات مذكور موجب افزايش مدت قرارداد خواهد شد.

تبصره 1: كليه تجهيزات و امكانات لازم در كل محدوده اعم از لوله كشي، كابل كشي، وسايل ابزار دقيق و غيره به عهده خريدار مي باشد.

تبصره 2: نصب و راه اندازي تجهيزات موضوع قرارداد به عهده خريدار بوده و در صورت نياز با پرداخت هزينه نصب از سوي خريدار توسط پيمانكار فروشنده انجام ميگيرد .ليكن كارشناس فروشنده به هنگام تحويل دستگاهها نظرات كارشناسي دستورهاي خود را براي نصب به نصاب خريدار اعلام خواهد نمود.

نظارت

كليه مسئوليت تائيد نقشه ها و كنترل و نظارت بر ساخت قطعات و تجهيزات تحت قرارداد و نظارت بر صورت وضعيتها بعهده نماينده خريدارو يا شركت مهندسين مشاور ....................(به نيابت خريدار) مي باشد. معهذا ، كليه مراتب، مكاتبات و هماهنگيها صرفاَ از طريق خريدار صورت مي پذيرد و در صورت تماس مستقيم با مشاور جهت حل مسائل صرفاَ فني رونوشت آن همزمان به خريدار تحويل گردد.

مالکیت

آدرس هاي قيد شده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دائمي دو طرف قرارداد تلقي ميگردد و طرفين موظفند به محض تغيير محل مورد را كتباَ به ديگري اطلاع دهند.

فسخ قرارداد

موارد زير منجر به فسخ قرارداد ميگردد:

الف) توافق طرفين مبني بر فسخ قرارداد

ب‌) عدم رعايت مفاد قرارداد توسط فروشنده كه باعث زيان و يا خسارت گردد.

ج‌) هر گونه تاخير در اجراي قرارداد بيش از مدت ذكر شده قرارداد كه غير مجاز تلقي گردد مي تواند باعث فسخ قرارداد توسط خريدار گردد.

تأخیر در انجام قرارداد

در صورت عدم تحويل يا عدم انجام به موقع موضوع ماده 1 قرارداد به ازاي هر هفته تاخير معادل {...} درصد مبلغ كالاي تحويل نشده و تا سقف {...} درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تاخير در انجام تعهد محاسبه و به عهده فروشنده تعلق خواهد گرفت .

تبصره : در صورت تاخير بيش از 60 روز فروشنده بجز موارد غير مترقبه در تحويل دستگاه موضوع قرارداد خريدار مختار به فسخ يكطرفه قرارداد ميباشد بديهي است در صورت فسخ قرارداد فروشنده ملزم به استرداد وجوه دريافتي به خريدار خواهد بود.

سایر مفاد قرارداد

حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممكن است در زمينه تعبير، تفسير و نحوه اجراي اين قرارداد بين فروشنده و خريدار بروز كند از طريق مذاكرات و يا مكاتبات دوستانه مرتفع نگردد، طبق مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران حل و فصل خواهد شد.

طرفين تعهد مينمايند كه تا تعيين تكليف و حل و فصل مواد يا موارد اختلاف كليه تعهدات و وظايف خود را با حسن نيت انجام دهند.

ماده آخر

اين قرارداد شامل {...} ماده و {...} تبصره بوده كه در 2 نسخه تنظيم شده كه هر دو حكم واحد دارند.

فرستنده

مهدي نيا، سعيد

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. فروش (sales)

  تعريف : جا به جايي ملكيت كالا در مقابل پول.

 •  2. كسب و كار (Business)

  تعريف : واژه‌اي عمومي براي ساخت، خريد يا فروش كالاها و خدمات.

 •  1. من و مشتريانم دوين هاستينگز، سي. [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به نگرش و فنون برخورد با مشتري مي‌پردازد و نكات سودمندي براي كسب و كارهاي كوچك ارائه مي‌كند.

  كليدواژه : مشتري؛ ارتباط با مشتري؛ جلب مشتري

 •  1. 

  با سلام واحترام - در خصوص نمونه قرارداد فروش منتشره در سايت ، لازم دانستم مطالب زير را باستحضار برسانم :

  جهت اطلاع خوانندگان گرامي اين مطلب بايستي عرض كنم اين قرارداد حاوي نقايص متعددي در اصول اوليه قرارداد ميباشد كه در صورت عدم اصلاح ، ميتواند براي طرفين ايجاد مشكل نمايد:

  1- مدت زمان اجراي قرارداد ، از چه روزي شروع ميشود ؟ از زمان امضاء قرارداد و مبادله شدن نسخ آن ؟ يا از زمان مبادله شدن پيش پرداخت و تضمين مربوطه ؟ يا از تاريخ مندرج در صدر قرارداد ؟

  2- مبلغ قرارداد خالص ميباشد يا ميبايستي پس از كسر كسورات پرداخت گردد ؟

  3- آيا پيش پرداخت بدون مطالبه نمودن ضمانت پرداخت ميگردد ؟ ( در اينصورت آدرس خريدار را اعلام نماييد تا خيل مشتاقان كلاهبرداري بتوانند كمال استفاده را بنمايند ! )

  4- بالاخره محل تحويل موضوع قرارداد ، كارخانه است يا انبار ؟ صرف نظر از هزينه هايي كه تعيين اين محل در بر دارد ، بار حقوقي نيز براي طرفين دار ، بعنوان مثال ، چنانچه قرار باشد در محل انبار تحويل گردد ، به مبلغ قرارداد 16 درصد كسور تامين اجتماعي ( ناشي از دستمزد حمل ) تعلق ميگيرد و قرارداد را از حالت قرارداد فروش صرف ، خارج ميسازد.

  5- در بند 2-3 اشاره شده كه :

  "خريدار هرنوع تغيير احتمالي در نقشه ها و محل نصب را كتبا با ذكر جزييات به فروشنده ابلاغ خواهد كرد "

  چنين تغييراتي بار مالي و حقوقي در بر دارند و اصولا ضمانت اجرايي براي هيچيك از طرفين در بر نخواهد داشت ، در اينصورت ، فلسفه انعقاد اين قرارداد زير سوال خواهد رفت.

  صرفنظر از كليه خطاهاي حقوقي كه ناشي از ضعف طراح قرارداد در مسائل حقوقي و قراردادها ميباشد ( كه البته في نفسه اشكالي هم ندارد ولي حداقل مسوليت اخلاقي ايشان را از طراحي قرارداد و انتشار عمومي آن نهي ميكند) مسائل ديگري را ميتوان در قرارداد گنجاند تا موجب سهولت طرفين گردد.

  مثلا بجاي مذاكرات دوستانه !! كه جايي در يك قرارداد رسمي ندارد ، ميتوانستند پيش بيني كنند كه در صورت بروز اختلاف ، مساله به هيات حل اختلاف مرضي الطرفين ارجاع ميگردد و . . .

  ارادتمند : آرمين خوشوقتي

 •  2. 

  با سلام و ارادت

  قبل از ارائه نظر اميدوارم آقاي مهدي نيا از بيان اين مطالب دلگير نشوند و آنها را حمل بر ايراد گيري ننمايند. بلكه به عنوان يك دوست از اين نقطه نظرات در راه پيشرفت و كسب تجربه استفاده نمايند.

  تقريباً تمام نظرات آقاي خوشوقتي درست است. به اين مطابل بايد افزود :

  1- قرارداد فروش فيمابين خريدار و فروشنده منعقد ميگردد كه در ابتداي قرارداد و در قسمت مشخصات طرفين ذكر ميگردد (كه گرديده). با اين وصف ديگر جايي براي ذكر نام مجري/پيمانكار و كارفرما وجود ندارد، چرا كه در اين صورت قرارداد ، به عنوان قرارداد پييمانكاري يا قرارداد ساخت يا قرارداد نصب و . . . ناميده شود.

  2- امكان دارد كه فروش همراه با نصب موضوع قرارداد باشد. لذا ميبايست عنوان قرارداد به «قرارداد فروش و نصب» تغيير يافته و يا قراردادي جداگانه در خصوص نصب منعقد گردد.

  3- هميشه احتمال وقوع حوادث غير مترقبه و خارج از حيطه كنترل افراد وجود دارد از قبيل جنگ، زلزله و . . . كه قطعاً در انجام موضوع قرارداد در زمان تعهد شده تاثير ميگذارد. لذا جهت جلوگيري از سوءتفاهم و تعيين تكليف وضعيت قبل از وقوع، در يك قرارداد رسمي آيتم «شرايط فرورس ماژور» يا« حوادث غير مترقبه» را درج مينمايند.

  با آرزوي توفيق

  محمدرضا شهسواري

 •  3. 

  اين مطلب كه اگر محل تحويل كالا در انبار باشد 16 درصد كسورات تامين اجتماعي تعلق مي گيرد صحيح به نظر نمي رسد ،چونكه منظور انبار كارخانه مي باشد واگر منظور انبار خريدار بود استدلال شما صحيح به نظر مي رسيد.

 •  4. 

  با سلام به تك تك دوستان

  هم آقاي مهدي نيا با نيت خير و قصد اطلاع رساني اقدام به انتشار پيش نويس قرارداد فوق نموده و هم دوستان ديگر با نظرات صحيح و كارشناسانه نسبت به نواقص و ضعفهاي قرارداد اقدام مناسبي نموده اند كه از همگي جاي تشكر را دارد.

  ايرج باقرآبادي

 •  5. 

  بسيار خوب و مودبانه اشكالات عنوان شد

 •  6. 

  با سلام

  خيلي متشكر از لطفتون

  خيلي كمكم كرد.

 •  7. 

  شادتر باد دل آنكس كه شاد مي كند دل ديگران را

 •  8. 

  ممنون از اطلاع رساني و نظر خيرتون

 •  9. 

  لطفا فقط يك نمونه قرارداد شركت محصولات بهداشتي و آرايشي با مدير فروش ارسال فرمائيد.

  ممنون از شما

 •  10. 

  لطفا يك نمونه قرداد فروش مواد معدني (فلدسپات) ارسال فرماييد

  با تشكر

 •  11. 

  خيلي ممنون از شما

 •  12. 

  باسلام

  ممنون و سپاس از نمونه قرارداد فروش

  لطفا يك نمونه قرارداد فروش سنگ ساختماني گرانيت ارسال فرماييد

  باتشكر

 •  13. 

  باسلام و عرض ادب

  از اينكه محبت نموده و نمونه قراداد را اطلاع رساني كرديد و همچنين دوستان عزيز ديگر جهت رفع نواقص موجود در متن راهنمايي نمودند كمال امتنان دارد.ضمناً اگر لطف فرماييد نمونه قرارداد فروش لامپ كم مصرف را ارسال نماييد سپاسگزارم.

  با تقديم احترام

  نگار صالحي

 •  14. 

  بسيار عالي بود خيلي استفاده كردم ضمنا اگر نمونه قراردادي در ارتباط با فروش روغن داريد بگذاريد بسيار ممنون ميشم.

  با احترام صاعد

 •  15. 

  با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مدير يا مديران سايت.

 •  16. 

  عالي بود

 •  17. 

  عالي است

 •  18. 

  بسيار عالي بود . چون دنبال يك چنين قراردادي بودم.

  اگر دوستان قراردادي براي فروش دربهاي ضدسرقت دارن ممنون ميشم برام بفرستن و يا راهنمايي كنن

  Atilla.mosadegh@Gmail.com

 •  19. 

  واقعا فرصت كافي بايد مطالعه كنم

 •  20. 

  با عرض سلام

  اگر يك نمونه فرم قرارداد فروش اگهي در نشريه و مجلات هم قرار بدين ممنوم مي شم

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نمونه قرارداد ها

شما مي توانيد نمونه قراردادها را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد.

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

26
بهمن

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

10-11
اسفند

آشنایی با قانون کار

10-11
اسفند

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

17-18
اسفند

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

-
-

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.