راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش بهره وري نيروي انساني»

عنوان مقالهعوامل مؤثر در افزايش يا كاهش بهره وري نيروي انساني
نويسندهاستادزاده، مريم
زبانفارسي
سال انتشار1387
چكيده

در اين مقاله به صورت خلاصه به تعاريف، تاريخچه، اهميت بهره وري و همچنين عوامل مؤثر در ارتقاء ايجاد شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني و عوامل مؤثر در كاهش بهر وري نيروي انساني پرداخته مي شود.

كليدواژهبهره وري ؛ نيروي اساني ؛ منابع انساني ؛ ارتقاء بهره وري ؛ بهبود بهره وري
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش بهره وري نيروي انساني

نويسنده : استادزاده، مريم
سال انتشار : 1387
چكيده

در اين مقاله به صورت خلاصه به تعاريف، تاريخچه، اهميت بهره وري و همچنين عوامل مؤثر در ارتقاء ايجاد شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني و عوامل مؤثر در كاهش بهر وري نيروي انساني پرداخته مي شود.

كليدواژه : بهره وري ؛ نيروي اساني ؛ منابع انساني ؛ ارتقاء بهره وري ؛ بهبود بهره وري

1- مقدمه

تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي و مؤسسات خدماتي مي باشد. وجود ساختار سازماني مناسب، روشهاي اجرائي كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهمتر نيروي انساني واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي مي باشند كه براي نيل به بهره وري مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاشهاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري مي تواند بر ميزان بهره وري و تعمير براي بهبود بهره وري بويژه در يك محيط متلاطم و توأم با ناامني تأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وري بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد.

يكي از مهمترين اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وري آن است و با توجه به اينكه انسان در ايجاد بهره وري نقشي محوري دارد درخواستهاي او در سازمان اثري كليدي بجا مي گذارد. در اين مقاله به صورت خلاصه به تعاريف، تاريخچه، اهميت بهره وري و همچنين عوامل مؤثر در ارتقاء ايجاد شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني و عوامل مؤثر در  كاهش بهر وري نيروي انساني می پردازیم.

2- تعریف بهره وري

بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان. تعاريف ديگر، بهره وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه داشته اند. تر اساس ديدگاه سازمان بهره وري ملي ايران، بهره وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. اين مشابه يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي يك زندگي بهتر و متعالي است. بهره وري عبارت است به دست آوردن  حداكثر سود ممكن از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات زمان، مكان و ... به منظور  ارتقاء رفاه جامعه، به گونه اي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگي انسانها و ساختن اجتماعي همواره مدنظر صاحبنظران سياست، مديريت و اقتصاد قرار دارد.

3- تاريخچه بهره وري

بهره وري براي اولين بار در سال 1766 ميلادي توسط كوتيرني مطرح شد و در سال 1883 ليتر LITTRE بهره وري را قدرت و توانايي توليد كردن بيان كرد و در سال 1900 ار لي بهره وري را ارتباط اين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد.

4- اهميت بهره وري

در عصر حاضر بهره وري را يك روش، يك مفهوم و يك نگرشي در باره كار و زندگي مي نامند و در واقع به آن به شكل يك فرهنگ و يك جهان بيني مي نگرند، بهره وري در همه شئونات، كار و زندگي فردي، اجتماعي مي تواند دخيل باشد و يك شاخص تعيين كننده درآمد سرانه هر كشور است و براي افزايش بهره وري ملي هر كشور بايد درآمد سرانه آن كشور افزايش يابد.

5- عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني

در تعيين عوامل مؤثر بر بهره وري نظرات متفاوتي وجود دارد و هر يك از دانشمندان و صاحبنظران عواملي را به عنوان عامل مؤثر مشخص كرده اند و به طور اجمال عواملي چون آموزش شغلي مستمر مديران و كاركنان، ارتقاء انگيزش ميان كاركنان براي كار بهتر و بيشتر، ايجاد زمينه هاي مناسب بطور ابتكار و خلاقيت مديران و كاركنان، برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق، وجدان كاري و انضباط اجتماعي تحول در سيستم و روشها كه نقش حساس و كليدي دارند، تقويت حاكميت و تسلط سياستهاي سازمان بر امور، صرفه جوئي به عنوان وظيفه ملي در بهره وري مؤثر مي باشد.

ولي تمام مؤلفان اين رشته تقريباً در اين باب اتفاق نظر دارند كه براي افزايش سطح بهره وري تنها يك علت خاصي را نمي توان ارائه نمود بلكه عنوان مي كنند كه ارتقاء بهره وري را بايد معلول تركيبي از عوامل گوناگون دانست.

 • رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مديران: مسئوليت خطير مديريت و رهبري بايد به افرادي سپرده شود كه ضمن برخورداري از ويژگيهاي شخصيتي خاص، شيوه هاي رهبري و مديريت مناسب را به كار گيرند و از نظر اخلاقي نيز الگو باشند.
 • فراهم كردن شرايط لازم پيشرفتهاي شغلي براي همه افراد
 • دوره هاي آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان: بايد دوره هاي آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان را به عنوان يك امر حياتي و مستمر و مداوم تلقي كرد، زيرا تنها از طريق آموزش مي توان تلاشهاي كاركنان را با امكانات موجود و پيشرفتهاي علمي جديد هماهنگ كرد.
 • بايد كليه وظايف و دستورالعملها و مقررات و قوانين براي كاركنان واضح و روشن باشد و هيچ جاي ابهامي براي آنها وجود نداشته باشد.
 • دادن اختيارات كافي به كاركنان، تا آنها در انجام كارهاي خود احساس مسئوليت بيشتري كنند.
 • در زمان استخدام سعي شود افراد كارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها اجراي آزمونهاي شفاهي و كتبي ضرورت دارد.
 • سعي شود تا كاركنان را در تصميم گيري ها و تدوين اهداف و برنامه ها مشاركت داد. نتيجه اين عمل باعث خواهد شد كه كاركنان در اجراي فعاليتها احساس مسئوليت كنند و در دستيابي به اهداف سازماني تلاش بيشتري بروز دهند.
 • كيفيت بالاي زندگي كاري: مفهوم كيفيت زندگي كاري بيانگر اهميت احترام قائل شدن براي مردم در محيط هاي كاريشان است. به طور خلاصه مي توان گفت: مواردي كه در بالا بردن كيفيت زندگي كاري تآثير گذار مي با شد به شرح ذيل است :
  • پرداخت مناسب و عادلانه بر انجام خوب يك كار
  • وضعيت كاري سالم و ايمن
  • امكان يادگيري و استفاده از مهارتهاي جديد
  • ايجاد انسجام اجتماعي در سازمان
  • آماده كردن امكانات رشد و پيشرفت و ترقي براي كاركنان
  • حفظ حقوق فردي
  • تعادل در تقسيم زمان كاري و زمان بيكاري مجاز
  • ايجاد غرور كاري و سازماني
 • بايد از برنامه هاي گردشي شغلي، غناي شغلي و توسعه شغلي در جهت افزايش توان و مهارت كاركنان  و همچنين جهت افزايش اعتماد به نفس كاركنان استفاده نمود.
 • برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق
 • تحول در سيستم و روشها كه نقش حساس و كليدي دارند
 • وجدان كاري و انضباط اجتماعي كه عاملي خود كنترلي است.
 • بهبود و ارتقاي بهره وري مستلزم كوشش و تلاش برنامه ريزي شده همه جانبه از سوي افراد و مسئولين ذيربط است كه خود نيازمند بهبود شرايط كار و تغييرمحركه ها  و روشهاي انگيزشي كاركنان، بهبود نظامها ، قوانين، بخشنامه ها، دستورالعملها روشها، فناوري و غيره مي شود.

 6- مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره وري

مهمترين و عمده ترين عامل كاهش بهره وري منابع انساني نامتوازن بودن درآمد و هزينه ا ست  كه مهمترين عامل در انگيزش منابع انساني است. پس از آن مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره وري در داخل يك سازمان به شرح زير است:

 • وجود تبعيض بين كاركنان (ناشي از ضعف مديريت)
 • ناامني شغلي
 • موفق نبودن و بي ميلي بر برنامه ريزي هاي ميان مدت يا بلندمدت (ضعف مديريت)
 • مساعد نبودن محيط كاري مناسب
 • عدم توجه به نيازهاي واجب كاركنان
 • كنترل نكردن (بي ثباتي در برنامه هاي كنترلي)
 • ناهماهنگي رشته تحصيلي و شغلي
 • استفاده نكردن از تخصص ها در مشاغل مربوط (ضعف مديريت)
 • بي برنامگي مديريت
 • فقدان كارآموزي (ضعف مديريت)
 • ناهماهنگي استعدادهاي فردي و شغلي (ضعف مديريت)
 • بي كفايتي سرپرست
 • بي علاقگي به كار فعلي و انتقال پي در پي نيروي انساني
 • تورم نيروي انساني

تقريباً‌تمامي عوامل كاهش بهره وري نيروي انساني به ضعف مديريت ارتباط دارد. در اين ميان بايد رابطه فرد با سازمان ارتباطي متقابل و دوطرفه باشد. مديريت موفق كسي است كه محيط فرهنگي سازمان خود را كه عاملي بسيار مؤثر در رفتارهاي كاركنان است عميقاً بشناسد و درك كند و آن را در جهت اجراي برنامه هاي سازمان بكار گيرد. حقوق و مزاياي افراد بايد بر اساس ماهيت شغل، تخصص، تجارب و عملكرد افراد در برابر تغييرات و برنامه ها معين شود. اگر عملكرد افراد به دقت ارزيابي نشود و مطابق شايستگي به آنان امتياز داده نشود يا به تعبير ديگر افراد شايسته از امتيازات بيشتر در سازمان برخوردار نشوند در آن سازمان به تدريج فرهنگ كم كاري بوجود مي آيد.

پايين بودن حقوق و دستمزد در ايران در قياس با شاخص هزينه زندگي در سالهاي اخير موجب كم كاري و يافتن شغل هاي دوم و سوم شده است كه نهايتاً موجب خسته تر شدن نيروي كار، كاهش بازدهي و بروز مشكلات روحي و رواني براي نيروي كار در خانواده هاي آنها شده است و نتيجتاً بر روي بهره وري نيروي كار تأثيري منفي گذاشته است.

اگر نتوانيم نيازهاي رفاهي و معيشتي نيروي كار، نظام شايسته سالاري عدالت و انصاف را بر اساس يك نظام جامع ارزيابي عملكرد در سازمانها عملي سازيم به افزايش بهره وري اميدي نمي توان داشت.

7- شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سازمانها

سه  عامل كليدي در موفقيت سازمان ارتباط، تعهد، تداوم هستند.

6-1- ارتباط

برنامه بهبود بهره وري شما نيازمند به حمايتي است كه در ارتباط صادقانه و تمام و كمال و همراه با اطمينان بين شما و كارمندانتان بين شما و مديرتان و بين شما و مشتريانتان  – يعني مردمي كه مصرف كننده كالا و يا استفاده كننده از خدماتي هستند كه واحد شما ارائه مي دهد – وجود دارد.

6-1-1- ارتباط با كارمندان

با كارمندان خود رو راست باشيد و قبل از پخش شايعات به اين ابهامات پاسخ دهيد. هنگامي كه برنامه در حال اجرا مي باشد بازخور را بطور مثبت و سازنده به واحد خود ارائه دهيد. در ارتباط با موقعيت سازمان، اطلاعات كارمندانتان را بهنگام سازيد. نه تنها سؤالات آنها را پاسخ گوييد بلكه نظرات آنان را نيز پذيرا باشيد و فرصت ابراز نظر به كاركنان داده شود و در خلال  انجام كار آنها را تشويق كنيد تا باز خور و نظرات نو ارائه نمايند و در باره مسائل و نيازهاي خود صحبت كنند. هميشه مدير را در جريان پيشرفت برنامه قرار دهيد. نيازهاي سازمان را تشريح كنيد – در برخورد با مسائل با توجه به راه حلهاي ارائه شده آماده باشيد. افزايش توان كار را مطرح و در هنگام نياز همكاري كنيد.

6-2- تعهد

براي موفقيت در يك برنامه بهبود بهره وري، شما همچنين به تعهد شخصي و قلبي افراد درگير در برنامه خود نيازمند هستيد. ابتدا حسن تعهد خود را بيازماييد. بايد قلباً باور داشته باشيد كه برنامه شما جامه عمل خواهد پوشيد. شما و كارمندانتان انسانهاي درستي براي انجام اين كار هستيد و اينكه اين برنامه و موفقيت آن براي سازمان شما ضروري و حياتي مي باشد. تعهد را در ميان اعضاي گروه از طريق هدفگذاري ؛ طرحريزي ايجاد كنيد و تداوم ببخشيد. وظايف مناسب افراد را بطور ماهرانه به عهده آنان واگذار نماييد. كار را به كساني  ارجاع نماييد كه از عهده انجام آن كار برآيند. پيوسته اهميت برنامه را در كل و وظيفه هر يك را به طور فردي يادآور شويد. تعهد هنگامي خود را نشان خواهد داد كه گروه بر يك بحران فايق آيد و اين امر فقط بر اثر پيش بيني هاي انجام شده ممكن مي باشد.

از طرف ديگر هيچ چيز مانند شاهد بر باد رفتن زحمات خويش بودن در مقابله با يك مشكل پيش بيني نشده باعث كشتن تعهد نمي شود. سؤال كنيد كه كجاي كار اشتباه است؟ از كجا بايد مي دانستيم كه چنين اتفاقي روي خواهد داد؟ چگونه مي توانيم از آن جلوگيري كنيم؟ و ... در طول مدت انجام كار، خود را الگويي جهت دقت و عملكرد كارمندان خود - آنگونه كه از آنها توقع داريد – قرار دهيد. وقتي كه تعهد خود را در عمل نشان داديد، آخرين آثار بدبيني نيز در ميان افراد شما از بين خواهد رفت.

6-3- تداوم

بهبود بهره وري يك اتفاق نيست بلكه مستلزم داشتن راه و روش خاصي است. بسياري از سازمانها مشاوراني از خارج استخدام مي كنند، برنامه هاي كامپيوتري آماده و گرانبها خريداري مي نمايند، تمام موفقيتهاي اوليه را با هياهوي بسيار اعلام مي كنند و اين در واقع براي بدست فراموشي سپردن برنامه قبلي بهنگام شروع يك برنامه جديد است. در نتيجه انتظار بر اين است كه از اين به بعد مدت قابل توجهي را صرف نظارت بر پيشرفت برنامه نماييد. بر اجراي كار، وقوف كامل داشته باشيد، در هنگام بروز مشكلات، نيروها را جهت دهي كنيد و وقتي كه توان افرادتان به سستي مي گرايد به آنها نيروي تازه بدهيد. از شكستهاي خود درس بگيريد و هر يك از موفقيتهاي خود را تبديل به يك روش علمي و استاندارد نمائيد.

مراجع


1. طاهري، شهنام، بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها

2. باقريان، محمد، تصميم گيري حكيمانه رويكردي جديد به الگوسازي در مديريت

3. جمعي از اساتيد مديريت – نظام اداري و نقش آن در بهره وري ملي

4. امامي ميبدي، علي، اصول اندازه گيري كارايي و بهره وري

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. انگيزش، مشاركت و روابط كاركنان

  شرح : انگيزش، مشاركت و روابط كاركنان از جمله مباحث نرم و رويه‌ناپذير مديريت منابع انساني هستند و نيازمند اقدامات و تشخيص‌هايي از سوي مديران منابع انساني هستند. البته سيستم‌هاي پاداش و تشويق و تنبيه بي‌ارتبا....

 •  2. بهره‌وري (Productivity)

  تعريف : نسبت كل توليد يا خروجي به كل مصرف يا ورودي در يك دوره زماني كه به عنوان معياري براي سنجش كارآمدي فرايندهاي توليد شركت استفاده مي‌شود.

  شرح : بهره وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است. به بيان ساده بهره وري عبارتست از انجام درست كارهاي درست. سازماني را در نظر بگيريد كه قرار است كتابهاي آموزشي براي گروه سني 3 تا 6 سال توليد كند. اين سازمان مه....

 •  3. مديريت منابع انساني (Human Resource Management)

  تعريف : مقصود از مديريت منابع انساني سياست‌ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبه‌هايي از فعاليت‌ كاركنان بستگي دارد، به ويژه براي كارمنديابي، آموزش دادن به كاركنان، ارزيابي عمل....

 •  1. مديريت بهره وري در خانواده زحمتكش، وجيهه |1385 [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله موضوع بهره وري در خانواده بررسي مي شود.

  كليدواژه : بهره وري ؛ مديريت بهره وري ؛ مديريت خانواده ؛ بهره وري خانواده ؛ مديريت زمان خانواده

 •  1. 

  خيلي مفيد و كامل بود. با تشكر از نويسنده محترم

 •  2. 

  عالي بود و يكي از نيازهايم را برطرف كرد.

 •  3. 

  ممنمون از مقاله ي شما.

 •  4. 

  سايت تو خيلي ,الي بود الهه ي هر چي سايت مديريت دمتون گرم به همه معرفي مي كنمش

 •  5. 

  اگر نتايج با تئوري هاي مرتبط اعم از تئوري هاي جامعه شناختي و مديريتي تركيب شده بود و براساس مدل مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گرفت نتايج اعتبار بيشتري به خود مي گرفتند .

 •  6. 

  خيلي استفاده كردم . متشكر

 •  7. 

  جهت دهي و كاربرد ضرورت بيشتري دارد

 •  8. 

  بنام خدا

  عالي بود-متشكرم-اب.عبادي

 •  9. 

  خوب بود متشكرم

 •  10. 

  ممنون خيلي به من كمك كرد اگه ميشه مقاله هايي رو براي دانشجويان مديريت بزارين

 •  11. 

  با سپاس فراوان و آرزوي موفقيت.

  امير احمدي

 •  12. 

  خيلي مطالب خوبي بود . فكر كنم براي تحقيقم خيلي به دردم بخوره .با آرزوي موفقيت براي شما

 •  13. 

  بسيار عالي بود زحمات شما نهايت تشكر را دارم .آناهيتا

 •  14. 

  خلاصه و مفيد

 •  15. 

  خيلي خوب بود به دردم خورد .متشكرم

 •  16. 

  خوب بود من جهت نوشتن مطلبي با عنوان بهره وري استفاده زيادي كردم

 •  17. 

  خيلي مقاله ي كاملي بود. مرسي

 •  18. 

  متشكرم خوب بود .

 •  19. 

  قابل توجه نبود نيكويه

 •  20. 

  بسيار خوب

 •  21. 

  خيلي از اين سايت و مقالاتش استفاده كردم .

  ممنون

 •  22. 

  عالي بود.متشكريم

 •  23. 

  باسلام.مقاله خوبيست كه ميتونه به ما كمك كنه ميرحسين عيني

 •  24. 

  khaily khob bod motshakeram

 •  25. 

  متشكر ؛ مقالات بروز هم درج شود

 •  26. 

  بسيار خوب بود

 •  27. 

  بسيارعالي بودحال كردم معلومه خيلي ........

 •  28. 

  ممنون دوست من

 •  29. 

  خيلي خوب و خلاصه ومفيد بود دستت درد نكنه

 •  30. 

  خيلي به دردم خورد.ممنون

 •  31. 

  لطفآ منابع مقاله را به درستي ارجاع دهيد

 •  32. 

  عالي بود متشكرم

 •  33. 

  خيلي عالي.پايدار باشيد.

 •  34. 

  خوب بود به دردم خورد . ازتون ممنون.

 •  35. 

  كوتاه اما مفيد

 •  36. 

  مرسي تحقيق اين ترممون جور شد منتظر مقالات ارزشمند شما هستيم:D:):D

 •  37. 

  با تشكر ازمقاله پربار شما

 •  38. 

  مفيد بود مرسي.

 •  39. 

  خيلي خوب بود فقط در مورد شاخص ها كم كاري شده

 •  40. 

  نهايت سپاس و تشكر

 •  41. 

  عالي بود

 •  42. 

  خوب وقابل استفاده بود ، متشكرم .

 •  43. 

  بسيار عالي بود مرسي

 •  44. 

  خيلي خوب بود.با اجازه شما استفاده كردم.

 •  45. 

  بسيار افتزاح

 •  46. 

  بسيار خوب بود ،عالي

 •  47. 

  مرسي ولي خيلي كامل نبود.

 •  48. 

  خوب بود.استفاده كردم.ممنون از لطفتون

 •  49. 

  taha از شما تشكر مي كند بخاطر مقاله هاي مفيد و با محتوي

 •  50. 

  خوب بود متشكرم . استفاده كرديم .

 •  51. 

  عالي بود متشكرم- استفاده شد- موق باشيد

 •  52. 

  عين اين مطالب و بدون هيچ تغييري در كتاب بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها تأليف شهنام طاهري موجود است و اين فقط كپي همان مطالب است

 •  53. 

  خوب بود ميتونست كاملتر باشه .

 •  54. 

  دوست عزيز عالي بود.متين از رشت

 •  55. 

  خوب بود ممنون

 •  56. 

  خيلي ممنون موفق باشيد

 •  57. 

  سلام خيلي ممنون خوب بود

 •  58. 

  ممنونم.

  مفيد واقع شد.

 •  59. 

  خيلي مفيد وجالب بود استفاده كردم. ممنونم

 •  60. 

  خيلي خوب بود ممنونم

 •  61. 

  مرسي

 •  62. 

  لطف شما برقرار.با سپاس فراوان.ايشالا كائنات پاسخ نيت خير شمار را به زيباترين شكل پاسخ بده

 •  63. 

  باسلام ، مقاله به اختصار ومفيد است . سميعي از آمل

 •  64. 

  تونستم مقالم كامل كنم .

 •  65. 

  خيلي عالي بود تشكر

 •  66. 

  خيلي بد بود

 •  67. 

  با تشكر مطلب خوب بد و من از اون استفاده كردم

 •  68. 

  با تشكر- اگه شاخصهاي بهره وري منابع انساني در سازمان رو معرفي كرده بوديد مقالتون كامل تر مي شد. مرتضي از كاشان

 •  69. 

  خيلي عالي بود.مرسي

 •  70. 

  aly bod

 •  71. 

  خيلي تكراريه.

 •  72. 

  مزخرف بود

 •  73. 

  خيلي خسته بودم خلاصه خوبي بو د راحت شدم ممنون

 •  74. 

  خوب بود

 •  75. 

  عالي بود

 •  76. 

  خيلي عالي بود.

 •  77. 

  سلام

  نقش انگيزه در بهره وري كاركنان چيست؟

 •  78. 

  مرسي خيلي كامل بود

  فرزاد كريمي

 •  79. 

  خوب بود داداشي

 •  80. 

  سلام باتشكر اززحمات شما عزيز

  ازش استفاده كردم متشكرم

  خادملو - گلوگاه

 •  81. 

  عالي بود

 •  82. 

  مقاله شما بيان مسئله و پيشينه پژوهش ندارد.

 •  83. 

  خيلي خوب بود فقط اگر در سازمانهايي كه مديران فقط كار خودشون رو انجام ميدن اجازه بدن كه چنين روش ها يي را استفاده كنيم.

 •  84. 

  خوب بود مرسي

 •  85. 

  سلام . خسته نباشيد . وقت بخير .براي قسمتي از پرو÷ه ام از متن استفاده خواهم كرد .

 •  86. 

  خيلي خوب بود . ممنون

 •  87. 

  عالي بود مرسي

 •  88. 

  با سلام متشكرم

 •  89. 

  خيلي عالي بود

 •  90. 

  سلام-از موضوعات تاثير ارزشهاي اخلاقي در بهره وري يك سازمان هم مقاله اي قرار دهيد چون تا بحال به ان توجه نشده.ممنون

 •  91. 

  شاخص هاي سنجش بهره وري نيروي انساني را هم مي اوردند بهتر بود . ضمنا عوامل شخصيتي موثر بر بهره وري هم بحث رو زاست . هادي

 •  92. 

  متشكرم

 •  93. 

  به نام خدا

  با سلام ممنون از شما

 •  94. 

  بيشتر مي توانستي روي موضوع كار كني

 •  95. 

  من با اجازتون ميخام تو پايان نامم ازشون استفاده كنم ممنونم كه منابعشونو ذكر كردين

 •  96. 

  مرسي خوب بود ولي يه اشكال كوچك داشت اونم نتيجه گيري نداشتي

 •  97. 

  خوب بود hdn

 •  98. 

  استفاده كردم.خيلي خوب بود.

 •  99. 

  سلام ازتعداد بازديدكنندگان مشخص است چقدر مقاله شما مورد اسفاده قرارمي گيرد ممنونيم .يوسف احمدي بني

 •  100. 

  ممنون خوب بود

  شكيب

 •  101. 

  سلام خيلي عالي بود تشكر فراوارن

 •  102. 

  عالي بودصادقي ارشدعمران

 •  103. 

  بسيار خوب بود استفاده كردم منونم

 •  104. 

  مطلب جديد نداشت

 •  105. 

  عالي است

 •  106. 

  خوب بود اكر بتونيد كمكم كنيد كه چه طور عملي بشه

 •  107. 

  خوب بود متشكرم........

 •  108. 

  بسيار مفيد

 •  109. 

  ممنون به كمك اطلاعات كامل شما توانستم مطالب جالب و پر محتوايي براي كنفرانسم ارائه دهم

 •  110. 

  مقاله اي خوب مختصر بود.تشكر فراوان

 •  111. 

  خيلي متشكرم

 •  112. 

  خو ب بوود ممنون.بچه ها من يه مقاله بايد راجع به مديريت منابع انساني موجود در جامعه تهيه كنم كسي هست كه كمكم كنه و راهنماييك كنه اگه تححفيقي داشته

 •  113. 

  سلام خيلي متنش برا من خوبه بدردم ميخوره ممنون

 •  114. 

  خيلي مچكرم

 •  115. 

  با سلام و سپاس از زحمات شما

 •  116. 

  سلام خيلي خوب بود دمت گرم

 •  117. 

  خيلي خوب بود ولي جاي كار هنوز باقي است/ موسوي

 •  118. 

  تكنبك هاي بهره وري را لتفان بگويد

 •  119. 

  سلام.خيلي خوب بود.بااجازه مي خواهم ازمطالب شما استفاده كنم.م.ت.

 •  120. 

  مطالب مفيد بود خيلي به دردم خورد .

 •  121. 

  تشكر از مطالب ارائه شده -مفيد بود

 •  122. 

  تشگر از تلاش سركار خانم جهت تكنيك هاي برتر

 •  123. 

  خيلي خوب بوددر مشگلاتم كمكم كرد خيلي ممنون .

 •  124. 

  ممنون

 •  125. 

  خيلي ممنون واقعا عالي بود

 •  126. 

  استفاده كرديم ممنون

 •  127. 

  جدول ارزيابي نداشت ولي توصيفي بود.

 •  128. 

  عالي بود.سپاس

 •  129. 

  سلام مرسي عالي بود

 •  130. 

  سلام. همه از مقالتون تعريف كردن. اما من وقتي خواستم توي «منابع» پايان نامه ارجاع بدم واقعا به مشكل برخورد. چون عنوان كنفرانس يا مجله اي كه اين مقاله رو اكسپت كردن ننوشتيد. ممنون ميشم اگر بنويسيد واسه ارجاع دادن لازم ميشه.

 •  131. 

  خوب بود ممنون

 •  132. 

  ممنونم خيلي عالي بود .

 •  133. 

  بد نبود

 •  134. 

  بسيار كارآمد ـتشكر و قدر داني از نويسنده و محقق اين مطلب . اميدوارم در راستاي استفاده از تجارب بيشتر مارا ياري كنند . با تشكر . حيدر كيوانپور كنترل 5s رنگ بدنه خودرو سازي شركت سايپا كاشان

 •  135. 

  مطالب جامع بود ولي من در مورد كارايي دبيران اطلاعات ميخواستم ،موفق باشيد

 •  136. 

  عالي بود

 •  137. 

  چطور رفرنس دهي كنيم براي استفاده در پايان نامه ؟؟

  راهكار مديريت نشريه الكترونيكيه؟

  لطفا سريعتر جواب منو بديد، ب اين مطلب احتياج مبرم دارم

 •  138. 

  ممنون خوب بود ..كاش كاملتر بود

 •  139. 

  مطلب بسيار كامل بود

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.