راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
دوره آموزشي

دوره آموزشي : «دوره يك‌روزه مديريت و اصول اجرايي و قوانين مناقصه هاي صنعتي، فني مهندسي، تجاري و خدماتي و اصول تهيه اسناد مربوطه با رويكرد نياز بازار كار شركتهاي دولتي و خصوصي»

عنوان

دوره يك‌روزه مديريت و اصول اجرايي و قوانين مناقصه هاي صنعتي، فني مهندسي، تجاري و خدماتي و اصول تهيه اسناد مربوطه با رويكرد نياز بازار كار شركتهاي دولتي و خصوصي

شرح

بيشتر برون‌سپاري‌ها و خريد كالا و خدمات در سازمان‌ها و شركت‌ها از طريق مناقصه انجام مي‌شود و بخش قابل‌ملاحظه‌ي آنها را سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي برگزار مي‌كنند كه قوانين و مقررات خاصي دارند. ملاحظات لجستيكي متعدد به‌همراه الزام رعايت قوانين و مقررات دولتي و درون‌سازماني، اين حوزه را به موضوع مهمي براي بنگاه‌ها تبديل مي‌كند.

از طرف ديگر، موفقيت قانوني در مناقصات، از برخي جهات مانند اثبات حق و دفاع از موكل در دادگاه است؛ پس هم هم هنر است، هم دانش و هم فن. در حاليكه بزرگترين مشتري كالا و خدمت در كشور ما بخش عمومي است، چقدر با هنر، دانش و فن شركت در فرايندهاي مناقصه و فروش محصولات و خدمات خود به بخش دولتي آشنا هستيد؟

اين دوره شركت كنندگان را با برگزاري و شركت در مناقصه آشنا مي‌كند و اصول، قوانين و مقررات، نكات و ابزارها مناقصات را آموزش مي‌دهد.

مخاطبان

كليه مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي درگير در برگزاري مناقصات

سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي مناقصه‌گزار

كليه شركت‌هاي مناقصه‌گزار

كليه شركت‌هاي پيمانكاري، سازندگان و توليدكنندگان كه مناقصه برگزار مي كنند

كليه شركت‌هاي توليدي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي، عمراني، پيمانكاري و مشاوره كه در مناقصات شركت مي‌كنند

هدف (ها)

آشنايي شركت‌كنندگان با اصول، فنون، قوانين و مقررات مربوط به مناقصات و ملاحظات فني و تكنيكهاي ارزيابي مربوطه

آشنايي با مراحل، راهكارها، نكات عملي و حقوقي مناقصات

افزايش دانش و مهارت در استفاده از ابزارها و امكانات مناقصه‌گران

رئوس مطالب

الف) فرآيند برگزاري مناقصات:

1- مناقصات و ضرورت برگزاري آن با لحاظ نمودن انواع معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداريها

2- انواع مناقصه و نحوه تعيين و تشخيص نوع آن(مناقصات محدود و عمومي وتك مرحله اي و دومرحله اي و ارزيابي كيفي)و تفاوتهاي آنها با همديگر

3- اصول ، ضوابط و مقررات پايه و اساسي مناقصه ها (قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/83 مجلس شوراي اسلامي و مصوب مورخ 3/11/83 مجمع تشخيص مصلحت نظام و به شماره ابلاغ 13890 مورخ 17/11/83 مجلس )و الحاقيه هاي بعدي آن تا سال 1395

4- فرآيند و سازمان دهي و اجراي انواع مناقصه هاتوسط واحدهاوسازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداريها و تشكيل كميسيون مناقصه

5- بررسي و ارزيابي نمونه آگهي هاي چاپ شده در جرايد كشوردر خصوص برگزاري مناقصات

6- تهيه استعلام هاي ارزيابي كيفي ، ليستهاي بلند و كوتاه مناقصه گران ( انواع فراخوان مناقصه)

7 - نظام اطلاع رساني در مناقصه ها( پيش از فراخوان و بعد از فراخوان و ثبت در سامانه ستاد دولت)، تنظيم صحيح آگهي و ساير اسناد مناقصه (محتويات داخل پاكات مناقصه)

8- تعيين مبلغ برآورد خدمات و خريد از طريق مناقصات و پارامترهاي موثر در ارزيابي هاي فني و بازرگاني و مالي مناقصه گران (معيارهاي ارزيابي صلاحيت ها)

9- انواع پاكات مناقصه(پاكات الف ، ب ،ج) ، تضمين شركت در مناقصه ، دستورالعمل هاي نحوه تكميل و تحويل صحيح آنها

10 –قيمت كارشناسي يا قيمت پايه ، نحوه ارزيابي كيفي ، فني ، بازرگاني و مالي شركت كنندگان و پيشنهاد دهندگان قيمت با توجه به فورمولهاي مربوطه(فورمول قيمت تراز شده)

11- گشايش پاكات و اصول و قوانين مربوط به نحوه تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد و مستند سازي آن

12- نحوه دريافت و رسيدگي به شكايات واصله

13- عدم رسيدن به حد نصاب يا ردصلاحيت فني و بازرگاني و مالي مناقصه گران

14- مقررات ترك تشريفات مناقصه ها

15- عدم الزام به برگزاري مناقصه

16- انحصار ( يگانه بودن متقاضي شركت در مناقصه )و قوانين مربوطه

ب) پارامترهاي موثر بر شركت موفق شركتها و پيمانكاران در مناقصه ها:

1- نحوه محاسبه اوليه هزينه هاي محصول يا خدمات و تعيين قيمت مناسب جهت درج در اوراق مناقصات

2- مهندسي ارزش وتاثير آن در تعيين و يا برآورد قيمت محصول و يا خدمات مورد نظر مناقصات

3- تاثير مجموعه توانمنديها ، امكانات ، سربار و بنيه مالي شركتها و پيمانكاران برافزايش احتمال برنده شدن آنها در مناقصات

4 – استانداردها ي محصولات و خدمات و ارائه قيمتهاي متعدد در مناقصات

5- توليدات و خدمات قبلي شركتها و پيمانكاران وتاثير آن در تعيين و يا برآورد قيمت محصول و يا خدمات

6- بررسي انواع ريسك وتاثير آن در تعيين و يا برآورد قيمت محصول و يا خدمات

کلیدواژه

مناقصه ؛ مناقصات ؛ شركت در مناقصه ؛ برگزاري مناقصه ؛ مناقصه‌گزاران ؛ مناقصه‌گران

مدرس(ها)

آقاي حميدرضا پورايوبي

داراي مدرك كارشناسي ارشد و مدرس مجتمع هاي دانشگاهي و آموزشي دولتي و خصوصي تهران

بازنشسته دانشگاه

داراي 25 سال فعاليت علمي و عملي و آموزشي و مسئوليت اجرايي در زمينه اجراي مزايده‌ها، مناقصه‌ها و تنظيم و انعقاد انواع قراردادهاي صنعتي، تجاري و بازرگاني و آموزش روند اجرايي آنها

مشاور نمايندگي شركت نفتي ITS در ايران (قراردادها و مناقصات)

مشاور قراردادها و مناقصات شركت‌هاي فني و مهندسي داخلي

مدير قراردادهاي بخش دولتي و خصوصي

مدت و زمانبندي

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1396، از ساعت 8 تا 17

برای دریافت تاریخ بعدی دوره ایمیل‌تان را ثبت کنید
مكان برگزاري

تهران

هزينه

240000 تومان (شامل شركت در دوره، جزوه، پذيرايي ناهار و ميان‌وعده و گواهي حضور در دوره)

شرايط ثبت نام

ظرفيت حداكثر 26 نفر

براي ثبت نام، بروشور دوره را از بخش فايل پيوست دانلود كنيد و صفحه دوم آن را تكميل كرده و ارسال كنيد.

با توجه به محدود بودن ظرفيت، اولويت با افرادي است كه زودتر هزينه ثبت نام را پرداخت كرده باشند.

مدرك پايان دوره

به شركت كنندگان در دوره، از طرف راهكار مديريت گواهي شركت در دوره تقديم مي شود.

برگزار كننده

راهكار مديريت

تلفن66064395 - 021 و 66030476 - 021
نمابر66064395 - 021
ايميلmgtsolution[at]gmail.com
فایل پیوست
درباره مطلب جاري نظر دهيد

 

 

 

 

ابتداي صفحه
معرفي دوره آموزشي

مشخصات دوره‌ها، كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» آنها را در معرض ديد بازديدكنندگان و موتورهاي جستجوگر قرار دهد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

15-16
تیر

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان

22
تیر

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

22-23
تیر

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

29-30
تیر

آشنایی با قانون کار

5-6
مرداد

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

13
مرداد

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن

-
-

آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.