راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «حسابداري : كليات، تعريف، انواع، تاريخچه و اهميت»

عنوان مقالهحسابداري : كليات، تعريف، انواع، تاريخچه و اهميت
نويسندهمهدي، عليرضا
زبانفارسي
سال انتشار1387
توضيح

اين مقاله در سال 1386 به هسته هاي علمي دانشگاه پيام نور پاكدشت ارائه شده است.

چكيده

در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است. در اين راستا سيستم اطلاعات مديريت منبع اصلي ارائه اطلاعات بشمار مي‌آيد. سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان مهمترين زير مجموعه اين سيستم، اطلاعات مالي متنوعي را در اختيار استفاده كنندگان اين نوع اطلاعات، خصوصا " مديران هر سازمان" قرار مي دهد. به طور كلي اطلاعات حسابداري بايستي از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشد تا در فرآيند تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد. ويژگي‌هاي كيفي اين گونه اطلاعات نظير مربوط بودن، و قابليت اتكاء از جمله خصيصه‌هايي است كه بر ميزان بكار گيري اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثير مي گذارد. در اين مفاله مختصري در مورد تعاريف حسابداري و تاريخچه و انواع مختلف حسابداري و اهميت آن بحث شده است.

كليدواژهحسابداري ؛ حسابداري صنعتي ؛ حسابداري مالي ؛ حسابرسي ؛ حسابداري دولتي ؛ حسابداري مديريت
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

حسابداري : كليات، تعريف، انواع، تاريخچه و اهميت

نويسنده : مهدي، عليرضا
سال انتشار : 1387
چكيده

در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است. در اين راستا سيستم اطلاعات مديريت منبع اصلي ارائه اطلاعات بشمار مي‌آيد. سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان مهمترين زير مجموعه اين سيستم، اطلاعات مالي متنوعي را در اختيار استفاده كنندگان اين نوع اطلاعات، خصوصا " مديران هر سازمان" قرار مي دهد. به طور كلي اطلاعات حسابداري بايستي از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشد تا در فرآيند تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد. ويژگي‌هاي كيفي اين گونه اطلاعات نظير مربوط بودن، و قابليت اتكاء از جمله خصيصه‌هايي است كه بر ميزان بكار گيري اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثير مي گذارد. در اين مفاله مختصري در مورد تعاريف حسابداري و تاريخچه و انواع مختلف حسابداري و اهميت آن بحث شده است.

توضيح :

اين مقاله در سال 1386 به هسته هاي علمي دانشگاه پيام نور پاكدشت ارائه شده است.

كليدواژه : حسابداري ؛ حسابداري صنعتي ؛ حسابداري مالي ؛ حسابرسي ؛ حسابداري دولتي ؛ حسابداري مديريت

1- مقدمه

حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي كند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در شركتي سرمايه گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه بصورت گزارش هاي مالي توسط حسابداران تهيه مي شود. حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان بوجود آمده است به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليتهاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است چرا كه اشخاص، شركتها و دولت براي تصميم گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان بدست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خود را به سوئي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني بدنبال برآورد ريسك سرمايه گذاري خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركتها، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداري است.

2- تعاريف و كليات

حسابداري يك سيستم است كه در آن فرايند جمع آوري، طبقه بندی، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارش هاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل ها و مدل هاي خاص انجام مي‌گيرد تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران و يا برون سازماني مثل بانكها، دولت و ... بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده آنها را به نظم در مي‌آورد. محصول نهايي نظام حسابداري گزارش ها و صورت هاي مالي است كه مبناي تصميم گيري اشخاص ذينفع (مديران، سرمايه گذاران، دولت و ... ) قرار مي‌گيرد.

3- تاریخچه حسابداري

شايد زماني كه لوكاپا چولي در سال 1494 ميلادي پايه هاي اصلي حسابداري را در اروپا بنا مي‌كرد حتي گمان نمي‌كرد كه روزي حسابداري تا اين حد پيشرفت كند. اگر بخواهيم حسابداري و تاريخچه آن را بررسي كنيم بايد به سالها پيش از لوكاپا چولي برگرديم. خوارزمي، دانشمند معروف ايراني، براي اولين بار  درباره مفهوم صفر، شيوه نگارش نشانه‌اي اعداد و شمارش دهدهي در رساله " جبر و مقابله " توضيحاتي را داد و جالب است بدانيد سيستم دهدهي كنوني در واقع ترجمه اين رساله است كه بوسيله لئونارد فيبوناچي در ايتاليا انجام گرفت و از آن طريق عالمگير شد.

مي‌توان گفت كه پيشرفت حسابداري در اواخر قرون وسطي مديون سوداگران است به‌ همين دليل سيستم‌هاي حسابداري به تدريج پيشرفت كرد و جايگزين سيستمهاي قديمي‌تر شد. البته نقش رشد اقتصادي را نمي توان ناديده گرفت.

لوكاپاچولي در قرن 15 ميلادي رساله اي نوشت و فصلي از اين رساله را به حسابداري اختصاص داد و براي نخستين بار سيستم حسابداري دو طرفه را توصيف و دفاتر اصلي حسابداري را تشريح كرد.

جاي تذكر است كه محمدبن محمد ابوالوفاي بوزجاني در قرن دهم ميلادي يعني پنج قرن قبل از لوكاپاچولي رساله اي به نام ضروريات علم حسابداري براي كاتبان و كاسبان نوشت كه راهنماي خوبي در حساب عملي بود. اما متأسفانه پژوهشي درباره اين كتاب صورت نگرفت.

در طول دو قرن بعدي تنها يك پيشرفت عمده در حسابداري دوبل اتفاق افتاد و آن تفكيك اموال شخص حاكم از حسابهاي دولتي و تفكيك اموال شخصي تاجر از حسابهاي تجارتخانه توسط سيمون استوين رياضي دان هلندي بود (فرض تفكيك شخصيت) در نتيجه حساب سرمايه در سيستم حسابداري دوبل ايجاد شد.

با توجه به پيشرفتهاي انجام شده از نظر اقتصادي و اجتماعي عناصر اصلي سيستم حسابداري دوبل همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در اين فاصله طولاني، سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت آن در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات متنوع در قالب صورتهاي قابل اعتماد و مفهوم است.

البته پيشرفتهائي از نظر روشها و شيوه هاي حسابداري صورت گرفته است و شاخه هايي در حسابداري پديد آمده است اما تمام آنها مبتني بر سيستم دوبل يا دو طرفه است.

4- انواع حسابداری

مهمترين شاخه هاي حسابداري عبارتند از حسابداري صنعتي، حسابداري مالي، حسابرسي، حسابداري دولتي و حسابداري مديريت.

4-1- حسابداري صنعتي

اين حسابداري كه بتدريج و پس از انقلاب صنعتي روي داد در جهت نياز به دانستن بهاي تمام شده محصولات توليدي بود. در اين نوع از حسابداري هدف اصلي سيستم دانستن بهاي تمام شده يك واحد از نظر تمامي عوامل هزينه مي‌باشد. همزمان و همراه با تكامل ابزارها و شيوه هاي توليد، در سده هاي بعد، روشها و شيوه‌هاي هزينه‌يابي پيشرفته‌اي ابداع و بكار گرفته شد كه هزينه عمليات را بدرستي شناسايي نمايد.
حسابداري صنعتي امروزه ثمره اين فرايند شتاب آميز تكاملي است که اصولا" همان هدف اندازه گيري و گزارش بهاي تمام شده محصولات، خدمات و فعاليت‌ها را دنبال مي‌كند.

4-2- حسابداري مالي

اين نوع از حسابداري  را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد. زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است. شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد. اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد. اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد. البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست.

يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بر درآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد. تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد. به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند.

ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از  بانكها، اعتبار دهندگان، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت، فروشندگان، مشتريان، كاركنان، سرمايه‌گذاران بالقوه، كارگزاران بازار سرمايه، جامعه و مديريت مؤسسه.

4-3- حسابداري دولتي

انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از كشور هاي اروپايي مكلف شدند كه درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد پيدايش و رواج سيستم بودجه، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي كرد كه اين جريان به پيدايش حسابداري دولتي به صورت رشته‌اي متمايز انجاميد.

4-4- حسابداري مديريت

در اواخر قرن نوزدهم مديريت علمي به عنوان رشته‌اي خاص توسط فردريك تيلور مطرح گرديد. مديريت علمي بطور بسيار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقي با مسائل سازمان‌ها به منظور يافتن مناسب‌ترين راه براي انجام هر كار است و بر كسب اطلاع دقيق و كامل از آنچه مي‌گذرد و نتايجي كه بر اثر هرگونه تغيير حاصل مي‌شود تأكيد دارد. اين نوع از مديريت نياز زيادي به اطلاعاتي از قبيل بهاي تمام شده محصولات و خدمات، مقدار توليد، هزينه اجزاء مختلف توليد، قيمت فروش محصولات و خدمات و ظرفيت منابع مختلف نظير ظرفيت توليدي ماشين آلات و تجزيه و تحليل اين اطلاعات داشت. اين جريان، نياز به اطلاعات و بخصوص اطلاعات مالي را فزوني بخشيد. افزايش استفاده مديران از اطلاعات مالي موجب شد كه روشهاي هزينه يابي توليدات، خدمات و فعاليتها بهبود و توسعه يابد و اطلاعات مفصل تري از جنبه هاي مختلف مالي فعاليت‌ها فراهم آيد.
بدين ترتيب، حسابداري مديريت به عنوان رشته‌اي خاص در اوايل قرن حاضر شكل گرفت.

4-5- حسابداري منابع انساني

يكي از مباحث جديد در دانش حسابداري، نگرش نوين به منابع انساني به عنوان يكي از موثرترين عوامل مولد در ايجاد درآمد موسسات است. در اين مبحث، ارزش اقتصادي منابع انساني به مثابه دارايي با اهميت موسسه تلقي و امكان ارايه آن در صورت‌هاي مالي مطرح مي گردد.

4-5-1- تعريف حسابداري منابع انساني

حسابداري منابع انساني عبارت‌ است از شناسايي و ارزيابي منابع انساني موسسه و گزارشگري به اشخاص ذينفع. در اين تعريف سه بخش اساسي پيرامون منابع انساني وجود دارد:

 • شناسايي: تشخيص كميت و كيفيت آن و تهيه آمار مناسب.
 • ارزيابي: اندازه گيري ارزش اقتصادي و تعيين ميزان مالي آن.
 • گزارشگري: تنظيم و ارايه گزارش‌هاي مالي مناسب در مورد آن.

5- حسابداري در ايران

حسابداري در ايران امروز، با تعريف ها، مفاهيم و بازتاب عملكرد گسترده‌اش، جايگاه مناسبي در نظام مالي و اقتصادي يافته است. بازتاب اين امر را مي توان در توجه خاص مديران به حسابداري و استفاده از اطلاعات مالي در تصميم‌گيريها و سياست‌گذاري‌هاي استراتژيك موسسه‌ها و شركت‌هاي تحت نظارتشان مشاهده كرد. در سطح كلان نيز شاهد اعتماد و اتكاي نظام مالي كشور به رسيدگي‌هاي حسابرسان، بررسي اسناد و مدارك فعاليت‌هاي مالي به وسيله آنان و قضاوت نهايي ايشان هستيم كه در قالب گزارش حسابرسي منتشر مي شود.

نخستين انتشارات مستقيم به حسابداري و حسابرسي در ايران بخشنامه 13/11/1314 مي‌باشد كه براي بار اول از اصطلاحاتي از قبيل بيلان ( ترازنامه ) – بدهكار و بستانكار صحبت مي شد كه خود مقدمه‌اي برقوانين مالياتي سالهاي بعد بود.

همچنين در سال 1322 قانون ماليات بر در آمد تدوين شد. با وجود اينكه اين قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولي اصطلاحاتي از قبيل هزينه و درآمد در آن به كار رفته بود. حسابداري به روش جديد در ايران بيشتر به مؤسسات خارجي كه در ايران مشغول به كار بودند، موسوم شد. اين مؤسسات عبارت بودند از شركت سابق نفت – بانك شاهي و ساير مؤسسات و بانكهاي خارجي. سپس نیز در بانك ملي ايران و ساير بانكهاي ايران رواج يافت.

انجمن حسابداران خبره كه در سال 1353 بوجود آمده بود، در آذرماه 1350 لايحه تأسيس شركتهاي سهامي حسابرسي به تصويب كميسيون هاي مجلسين رسيد. اين شركت در حال حاضر عمليات حسابرسي كليات مؤسسات دولتي مستقل و نيمه مستقل (سازمان هاي دولتي به غير از وزارت خانه ها و شركتها ) مؤسساتي كه از دولت كمك مالي دريافت مي‌كنند را عهده‌دار مي‌باشد.

6- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان برون سازماني

اطلاعات حسابداري كه به تصميم گيرندگان برون سازماني ارايه مي‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه شامل صورتحساب سود و زيان، ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد است كه به علت نقش نداشتن استفاده‌كنندگان در تهيه اين گزارش‌ها، مجامع دولتي و موسسات علمي و حرفه‌اي حسابداري، واحدهاي گزارشگر را به رعايت اصول و استانداردها موظف مي كنند تا استفاده كنندگان با اعتماد كامل، اين نوع اطلاعات و گزارش‌ها را براي تصميم گيري مورد استفاده قرار دهند. همچنين اين گزارش‌ها و اطلاعات بايد از ويژگي‌هاي كيفي خاصي برخوردار باشند تا براي تصميم‌گيري، مفيد و قابل استفاده باشند.

7- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان درون سازماني

 • مربوط بودن: مربوط بودن يكي از ويژگي‌هاي مهم اطلاعات حسابداري است. كليه اطلاعاتي را كه در تصميم گيري نسبت به يك مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط مي‌نامند. بنابراين، مربوط بودن را مي‌توان در قالب تأثير اطلاعات حسابداري بر تصميم‌هاي استفاده كنندگان در مورد ارزيابي نتايج رويدادهاي گذشته و پيش بيني آثار رويدادهاي فعلي يا آتي و يا اصلاح انتظارات آنان بيان كرد. اگر چه اين ويژگي در تهيه گزارش‌هاي برون سازماني و درون سازماني اهميت زيادي دارد، اما اهميت آن در بررسي‌هاي درون سازماني بيشتر است.
 • به موقع بودن: به موقع بودن یعنی این كه اطلاعات حسابداري در زمان مناسب در دسترس استفاده كنندگان قرار گيرد زيرا بسياري از انواع اطلاعات به ويژه اطلاعات مالي، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فايده خود را از دست مي‌دهند. ويژگي به‌ موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌هاي درون سازماني به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا اين‌گونه اطلاعات، اغلب براي كنترل و اعمال نظارت بر عمليات روزانه به كار مي‌رود.
 • اهميت: اهميت به اين مفهوم به كار مي‌رود كه اطلاعات حسابداري بايد به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارايه گردد به نحوي كه براي استفاده كنندگان معنا داشته باشد. اگر اطلاعات بيش از حد متعارف ارايه شود اطلاعات مرتبط با تصميم گيري، در ميان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده كنندگان نخواهد توانست تصميم گيري صحيحي انجام دهند. به عبارت ديگر همان گونه كه اطلاعات كم موجب مي گردد كه پيش‌بيني و تصميم‌گيري صحيحي انجام نگردد اطلاعات با جزييات زياد و غير مهم نيز، تصميم‌گيري را مشكل خواهد كرد. بنابراين اهميت محدوديت گزينش اطلاعات قابل افشا را ايجاد مي‌كند.
 • قابل مقايسه بودن: قابل مقايسه بودن به اين معناست كه اطلاعات تهيه شده در يك شركت يا شركت‌هاي متفاوت بر اساس اصول، روش‌هاي حسابداري، طبقه‌بندي، نحوه افشاي حقايق و چارچوب مشابه ارايه شود تا خصوصيات مشابه آنها، مقايسه آنها را امكان‌پذير سازد.
 • صحيح بودن: صحيح بودن به معناي ارايه واقعيت‌ها در قالب كميت‌هاي قابل اندازه گيري با دقت كافي است. براي اين‌كار لازم است حسابداران بدانند چه چيزي را اندازه‌گيري مي كنند كه نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گيري است.

8- حسابرسي و مديريت بنگاه اقتصادي

حسابداري يك فعاليت اجتماعي – حرفه اي است كه شامل منابع انساني و غير انساني مي‌گردد و بين منابع انساني و غير انساني واكنشهاي متقابلي وجود دارد و فرهنگ جامعه بر منابع انساني تأثير گذار است.
با وجود اينكه حرفه حسابداري كمتر جنبه فرهنگي دارد ولي بدليل وابستگي آن به جنبه‌هاي انساني و واكنش‌هاي متقابل آن، فرهنگ بر حسابداري تأثير گذار شده است.

يكي از مهمترين تفاوتها در اعمال حسابداري در بين كشورها، تفاوت‌هاي فرهنگي است. محتواي گزارش‌ها عموما" بستگي به تاريخ، آداب و رسوم و فرهنگ منطقه دارد و بدين دليل است كه در بعضي كشورها گزارش هاي مالي، سرمايه‌گذار را مدنظر دارد و در بعضي از كشورها و مناطق، طلبكاران يا اداره كنندگان دولتي را. از آنجائي كه ارزش كار در ارتباط با فرهنگ تعيين مي‌شود لذا تلقي مفاهيم زير از پارامتر هاي مهم در تعيين ارزش محسوب مي‌گردند.

 • فردگرائي در مقابل جامعه يا جمع گرائي
 • فاصله طبقاتي زياد در مقابل كاهش فاصله طبقاتي
 • مرد‌گرائي در مقابل زن‌گرائي يا انسان گرائي
 • اصالت سرمايه در مقابل اصالت معنويت يا اصالت كار
 • پنهان كاري در مقابل آشكار سازي

ارزشهاي جوامع نيز از لحاظ بعد زماني با يكديگر متفاوتند. بعضي از جوامع بر گذشته و برخي ديگر بر حال و آينده تكيه دارند. برخي ممالك مانند آمريكا بر " من " تكيه دارد ولي ژاپن بر " ما " تكيه دارد. برخي بر فرد و سرمايه و برخي ديگر جامعه و كار اصالت مي‌دهند. اين فرهنگ‌ها گزارش‌هاي مالي متفاوت، نوع رسيدگي‌هاي متفاوت و كنترل‌هاي متفاوتي را نيز طلب مي‌‌كنند و اصل افشاء در هر كدام تفسير خاص خود را دارد.

نظريه‌ها و رويه‌هاي حسابداري و حسابرسي با توجه به ساختار اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه و هدف‌هاي تعيين شده براي حرفه حسابداري بنا شده است. هدف‌هاي حسابداري و حسابرسي نيز بر انگيخته از اوضاع حاكم بر محيط حسابداري و حسابرسي است و محيط حسابداري و حسابرسي به عنوان يك سيستم فرعي از سيستم كل اقتصاد به گونه‌اي است كه همواره با واحد هاي اقتصادي، اعتبار دهندگان و حرفه حسابداري در تعامل است.

لذا تعيين هدفهاي حسابداري و حسابرسي و گزارش هاي مالي تضاد منافع اين سه گروه را در بر خواهد داشت و با توجه به اينكه مديريت واحد هاي اقتصادي از عمده ترين تصميم گيرندگان اقتصادي هستند پس خود نيز جز اصلي ترين استفاده كنندگان گزارش هاي مالي محسوب مي‌شوند.

يكي از فرضيات حسابداري " تفكيك شخصيت است " كه همواره بايستي بين صاحبان واحدهاي اقتصادي و شخصيت مستقل واحدهاي اقتصادي تمايز قايل شد. زيرا صاحبان واحد اقتصادي شكلي از بستانكاران هستند كه در واحد اقتصادي داراي منافعند و در اين راه مالكان بايد بدانند كه مدير نيستند و مديران هم بايد بدانند كه مالك واحد اقتصادي نيستند. رشد سريع و بي‌امان نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان حسابرسان را پذيرش مسئوليت بيشتري در مقابل جامعه دعوت مي‌كند و اعتبار اطلاعات به درجه درستي و صحت آنها وابستگي شديد خواهد داشت.

محيط كنترلي تركيبي از موارد زیر است:

 • طرز تفكر مديريت و چگونگي اجرايي كردن آن
 • نمودار سازمان
 • نحوه مديريت منابع انساني
 • پيش بيني مالي و بودجه اي
 • حسابرسي داخلي

به عبارت ديگر، كنترل فرايندي است از سياستها و روشهايي كه براي كسب اطمينان نسبي از دستيابي به هدفها‌‌ي سازماني ايجاد مي‌گردد. به طور كلي مي‌توان گفت كه هدف اساسي در ايجاد و رسالت واحدهاي حسابرسي داخلي كمك به مديريت واحد اقتصادي در اداره كردن امور شركت به بهترين وجه است. لذا رسيدگي حسابرسان داخلي اغلب حسابرسي عملياتي است زيرا هدف آنان تعيين تأثير رويه‌ها و روش هاي موجود بر كارائي عمليات واحد اقتصادي است. نتيجه پاياني كار آنان نيز تهيه گزارش مبتني بر پيشنهادهاي بهبود نحوه انجام عمليات به مديريت است كه خود مؤيد اهداف فوق است.

دامنه كار حسابرسان داخلي محدود به فعاليت‌ها و رويدادهاي مالي واحد اقتصادي نمي‌شود بلكه بررسي و ارزيابي تأثير سيستم كنترل‌هاي داخلي حسابداري و اداري را نيز شامل مي‌گردد. به همين دليل است كه حسابرسان داخلي مي توانند به عنوان بازوي توانمند مديريت در اداره و كنترل كيفيت  و كارائي واحد هاي اقتصادي از جنبه هاي مادي (سود آوري) و معنوي (نيروي انساني) محسوب شوند. گرچه ارزش اقتصادي حسابرسي داخلي مانند ساير منابع ، به ظرفيت مديران براي استفاده از توان بالقوه اين ابزار كارآمد و ارزشمند در جهت نيل به اهداف سازمان وابسته است ولي نبايد فراموش كرد كه حسابرسي داخلي خود نيز به عنوان بخشي از كار گروهي سازماني تلقي مي شود نه به عنوان يك شغل متمايز و مجزا از وظايف حسابدار. زيرا حسابرسي داخلي آميخته اي از فرايند كنترل و برنامه ريزي در سيستم اطلاعات مديريت است كه محصول فعاليت آن اطمينان از سودآوري و تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي و تأمين امنيت شغلي براي كاركنان و در نهايت تشخيص حدود كارائي مديران و كوششهاي مستمر آنان است. معذالك استقلال، شايستگي و داشتن مهارت و توانائي حسابرسان داخلي در صورتي كه جايگاه شغلي و گرايش دهي آن مدنظر و مورد استفاده بهينه قرار گيرد مي‌تواند به عنوان يك منبع اقتصادي داراي منافع آتي فراواني باشد.

مراجع


حسابرسي و مديريت و تاريخچه حسابداري نوشته ل . ساعي

بينش حسابداري –دكتر محمد حسن اردبيلي

ويژگيهاي اطلاعات حسابداري- دكتر محمد رضا طاهري

سايت انجمن علمي حسابداري

سايت تخصصي حسابداري دانشگاه

صفحات برگزيده اينترنتي در مورد حسابداري

/http://www.kcc.hawall.edu

/http://www.quia.com

/http://www.accountingeducation.com/links

/http://www.account2.com

/http://www.ui.ac.ir

/http://www.caso.com

/http://www.cpajournal.com

/http://www.electronicaccountant.com

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. انواع حسابداري (Accounting Types)
 •  2. سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري (Accounting Information Systems)

  تعريف : گونه‌اي از سيستم‌هاي اطلاعات سازماني كه اطلاعات مالي حسابها را جمع‌آوري و پردازش كرده و گزارش‌هايي از آن حسابها براي استفاده مديريت توليد مي‌كند.

 •  3. مميزي مالي (حسابرسي) (Financial Auditing)

  تعريف : بررسي مطابقت صورت وضعيت‌هاي مالي با اصول پذيرفته شده حسابداري و هم‌چنين بررسي تبعيت فعاليت‌‌هاي مالي از قوانين و مقررات وضع شده.

  شرح : به اين نوع مميزي «حسابرسي» هم گفته مي‌شود.

 •  4. حسابداري (Accounting)

  تعريف : فرايند ايجاد و نگهداري حسابها؛ ثبت و تحليل تمام مبادلات مالي بنگاه و خلاصه وضعيت مالي فعلي و ارائه گزارش به مديران و ذينفعان، مسئولان مالياتي و دولتي و ديگر نهادهاي مربوط.

 •  5. حسابداري دولتي (Public Accounting)

  تعريف : حسابداري دولتي، مجموعه عملياتي است كه با توجه به قوانين و مقررات مالي دولت و با رعايت اصول و فنون حسابداري، اسناد مالي را تنظيم و دفاتر روزنامه و كل و معين را ثبت نموده و گزارش‌ها و اطلاعات مالي را اس....

 •  6. حسابداري قيمت تمام‌شده

  تعريف : حسابداري قيمت تمام‌شده، با فرايند محاسبه قيمت تمام‌شده محصولات، خدمات يا فعاليت‌هاي معين سروكار دارد و اطلاعات آن در تهيه گزارش‌هاي داخلي و خارجي سازمان، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در كتب و نشريات مرب....

 •  7. حسابداري مالي (Financial Accounting)

  تعريف : گونه‌اي از حسابداري كه اطلاعات مالي را در قالب ترازنامه‌ها و صورت‌هاي سود و زيان براي استفاده داخلي سازمان و هم‌چنين براي گزارش‌دهي به سهامداران و ناظران دولتي جمع‌اوري، تحليل و ارائه مي‌كنند.

 •  8. حسابداري مديريت (Management Accounting)

  تعريف : وظيفه حسابداري كه با هدف اصلي تغذيه اطلاعات مالي به تمام سطوح مديريت، داده‌هاي مالي را جمع‌آوري، تحليل و ارائه مي‌كند.

 •  9. حسابداري هزينه (Cost Accounting)

  تعريف : فرايندهاي حسابداري كه به عنوان بخشي از مديريت هزينه، اطلاعات هزينه را دسته بندي، ثبت و گزارش مي‌كنند.

 •  1. آشنايي با سيستم‌هاي اطلاعات اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله سيستم هاي اطلاعات و سيستم هاي اطلاعات سازماني تعريف مي‌شوند و انواع معمول سيستم هاي اطلاعات سازماني شامل سيستم‌ پردازش مبادلات، سيستم اطلاعات مديريت و سيستم پشتيبان تصميم‌گيري شرح داده مي‌شوند.

  كليدواژه : سيستم اطلاعات؛ سيستم اطلاعاتي؛ سيستم اطلاعات سازماني؛ سيستم پردازش مبادلات (TPS)؛ سيستم اطلاعات مديريت (MIS)؛ سيستم پشتيبان تصميم‌گيري (DSS)

 •  2. سيستم‌هاي پردازش مبادلات و انواع آن اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله كليات يك سيستم پردازش مبادلات شرح داده شده و به انواع آن اشاره مي‌شود.

  كليدواژه : سيستم هاي اطلاعاتي _ عملياتي

 •  1. 

  اين مقاله كمك بسياري به من كرد و بايد بگويم مقاله بسيار جالبي است. اميدوارم مقالات ديگري از اين نويسنده در اين سايت داشته باشيم.

 •  2. 

  مقاله خوبي است

 •  3. 

  جالب بود

 •  4. 

  مقاله خوبي است ولي بسيار خلاصه است.

 •  5. 

  خيلي جالب بود با رشته حسابداري آشنا شديم.

 •  6. 

  عالي بود اميدوارم از شما مقالات ديگري هم مشاهده كنيم.

 •  7. 

  kar pish bare

 •  8. 

  kheyli khobe

 •  9. 

  عالي

 •  10. 

  خيلي بد است.

 •  11. 

  واقعا عالي بود كمك خيلي زيادي به من كرد

 •  12. 

  من رشتم حسابداري نيست ولي براي پروژم خيلي كمكم كرد - ممنونم خوب بود

 •  13. 

  خوب بود

 •  14. 

  خيلي خوب است نرماشيري از سيستان و بلوچستان

 •  15. 

  خيلي خوب بود ولي اگر مطالب رو بيشتر كنيد بهتر است در ضمن من خودم رشته ي حسابداري ام

 •  16. 

  ازاطلاعات جامعي كه منتشر كردين متشكرم.بسيار استفاده كردم

 •  17. 

  متاسفانه نه تنها اصول مقاله نويسي رعايت نشده بلكه تمام مطالب كپي برداري است و اگر بند اين مقاله پاره شود هر مطلبي به يك سايت ديگر ميرود . مطمئننا شما فقط نظراتي را كه خودتان دوست داريد نمايش مي دهيد.

 •  18. 

  مقله خيلي خوبي است ولي بسيار خلا صه وكم است

 •  19. 

  تو اوج نا اميدي اميدي بزرگ بود

 •  20. 

  بد نيست .تاحدودي قابل استفاده

 •  21. 

  نسبتا خوبه

 •  22. 

  متشكرم

 •  23. 

  man tadris mikonam besyar ali bod

 •  24. 

  خيلي خوب بود. كمك كرد.

 •  25. 

  فقط اينو مي گم خداپشت پباهت باشه ممنون

 •  26. 

  خيلي آشغال است

 •  27. 

  خوب بود

 •  28. 

  عالي بود

 •  29. 

  واقعا" عالي بود . ممنون

 •  30. 

  تحقيقات شما حرف نداره مديون شما هستم كه اين درسو كم وكسري نياوردم.........

 •  31. 

  ممنون

 •  32. 

  متوسط

 •  33. 

  very very good

 •  34. 

  جالب بود ولي كاش در مورد حسابداري پيمانكاري هم صحبتي ميشد چون اطلاعات زيادي در مورد نيست

 •  35. 

  خيلي خيلي به دردم خورد فدات

 •  36. 

  سلام غزل هستم با اينكه رشته من حسابداري هست اما خيلي چيزهاي ديگري هم ياد گرفتم .ممنونم

 •  37. 

  عالي بود واقعا واسه تحقيقم كمكم كرد .ممنون

 •  38. 

  ممنون خيلي خوب بود.ارزو

 •  39. 

  خوب بود

 •  40. 

  خوب بود

 •  41. 

  kheili ali bud vaghan mamnun

 •  42. 

  ممنون كمكم كرد

 •  43. 

  بدك نبود

 •  44. 

  عالي بود ممنون

 •  45. 

  خيلي مفيد بود

 •  46. 

  عالي بود ممنون

 •  47. 

  خيلي عاليه

 •  48. 

  عالي بود خيلي ممنون.سعيد مرادي دانشجوي رشته حسابداري مقطع كارداني

 •  49. 

  خيلي خوب بود ممنون

 •  50. 

  it's very fine.sure.thank's a lot

 •  51. 

  بسيار خوب بود

 •  52. 

  خيلي بد بد بد بد بد بد بد بد بود.

 •  53. 

  جالب بود حداقل به درد من كه دارم تحصيل ميكنم خورد

 •  54. 

  خيلي براي تحقيقم كمكم كرد واقعا ممنون

 •  55. 

  عالي بود

 •  56. 

  عالي بود ممنونم - موفق باشي

 •  57. 

  lعالي بود

 •  58. 

  خوب بود

 •  59. 

  خوبه

 •  60. 

  بسيار بسيار بسيار بسيار ممنونم

 •  61. 

  مرسي _خيلي كمكم كرد

 •  62. 

  بدك نبود.به درد من كه نخورد منم رشتم حسابداريه در مقطع كارشناسي.اما خوب دستت درد نكنه

 •  63. 

  ممنون لطف كنيد درمورد حسابداري پيمانكاري هم مقاله بنويسيد با تشكر

 •  64. 

  خوب بود

 •  65. 

  مفت خدا هم نمي ارزه

 •  66. 

  من كارشناس ارشد حسابداري و داراي 10 سال سابقه مديريتي در امور مالي هستم نمره واقعي شما به نظر من از 100 نمره بين 30 تا 35 مي باشد به دلايل مختلف كه امكان مطرح آنها فعلا وجود ندارد اما سعي خودت را كردي كه يك مقاله بنويسي كه اين خود جاي تقدير را دارد.

 •  67. 

  خوب .فقط تا يك ساعت ديگه يسري اطلاعات در مورد واحد دارايي ها و تهيه ترازنامه در ادارات مخوام .ممنون

 •  68. 

  مطالب خوب بود منم دانشجوي رشته حسابداري هستم مطالب به دردم خورد

 •  69. 

  كارم رو راه انداخت بازم مرسي

 •  70. 

  خوب بود حد اقل براي من كه ميخوام انتخاب رشته كنم .ممنون يه دنيا

 •  71. 

  خيلي خوب بود دستتون درد نكنه براس

 •  72. 

  خوب بود اطلاعات مورد نظرمو داشت

 •  73. 

  بد نبود

 •  74. 

  اي بد نبود@

 •  75. 

  خوب بود

 •  76. 

  با سلام عالي بود

 •  77. 

  عاليه مرسي خيلي به موقع به درد خورد

 •  78. 

  GOOD

 •  79. 

  بدك نيست

 •  80. 

  مر30 به درد من يكي كه خورد

 •  81. 

  ميشه متن انگليسي همراه ترجمه حسابداري هم بذاريد ممنون ميشم

 •  82. 

  بسيارعالي وخوب بود

 •  83. 

  به نظر من با اينكه اين مطالب تكراري بود ولي به طور كلي اطلاعات كلي و مفيدي را در اختيار استفاده كنندگان قرار مي دهد تا با حسابداري به صورت اجمالي آشنا شوند.

 •  84. 

  عالي بود ممنون

 •  85. 

  خوب

 •  86. 

  علي از تالش خوب بود

 •  87. 

  دست درد نكنه خيلي كمكم كرد راستي بگم حسابداري بهترين رشته دنياست يوسف از اسلامشهر

 •  88. 

  مطالبي زيادي درباره حسابداري مالي مطرح كنيد

 •  89. 

  ضعيف بود در سطح معمولي.بايد درحدكارشناسي باشه كه بشه استفاده كرد.در كل مرسي

 •  90. 

  عاليه

 •  91. 

  سلام دوست عزيزمن نميدونم كارشناسي ناپيوسته درشهرتبريز كي اعلام ميشه به من خبربدين خيلي ممنونم

 •  92. 

  هه ههه ههه بدبود

 •  93. 

  مرسي

 •  94. 

  نميدونم ما با اين تعاريف پيچيده جه جوري بفهم .. كلا حساب كتاب نداشت ....!!!!!!

 •  95. 

  خيلي متشكرم .

 •  96. 

  بدبد

 •  97. 

  خيلي خوب بود و به قول شماره اي 88 مطالب بيشتري در مورد حسابداري مالي مطرح كنيد.

 •  98. 

  خوب بود

 •  99. 

  خوب بود....

 •  100. 

  بسيار خوب است من كه آموزگار حساب داري بورم معلومات شما خيلي كمكم كرد

 •  101. 

  خوب بود

 •  102. 

  مرسي خوب بود

 •  103. 

  باسپاس از شما خوب بود

 •  104. 

  خيلي كامل وخوب بود

 •  105. 

  perfex bod.

 •  106. 

  واقعا دمتون گرم عالي بود

 •  107. 

  علم حسابداري دانشي فني است كه فرايند توليد توزيع مصرف (داراييها درشكل موادخام

  كالاهاي توليدي راكه توسط بنگاهاي مالي درطول سال مالي ارزيابي وپيشنهاد راهكارهاي

  بهتربراي سود دهي سرمايه هاي درگير چرخه تبادلات مالي ) ميپردازد وموضوعاتي ازقبيل

  رونق بنگاه ركود بنگاه ادامه خط توليد وقطع خط توليد بحران مالي بنگاه شكوفايي بنگاه

  نوع سرمايه گذاري بازده سرمايه گذاري شخصيت اعتباري بنگاه از نظر ارتقا يا تنزل و

  كنار كذاشتن محاسبات رياضي دربرسيهاي مالي ازطريق گزارشهاي مالي به طريق حسابداري

 •  108. 

  واقعا خيلي عالي بود <وحيد>

 •  109. 

  مرسي،قبنظر من خيلي خوب بود

 •  110. 

  نتيجه گيري نداشت . چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 •  111. 

  خير خو بيبيني بسيارخوب بود

 •  112. 

  خدا خيرتون بده.واقعا ادمايي مثل شما رو بايد قدر دونست

 •  113. 

  خيلي ضعيف بود

 •  114. 

  بسيار خوب

 •  115. 

  حسابداري يك فني است كه بايد ان را ياد گرفت وهر لحظه انلاين بود.

 •  116. 

  عالي بود........

 •  117. 

  به دردم نخورد ولي ممنون كه به فكريدو اينجور چيزارو تو دسترس ميزاريد واقعا تشكر

 •  118. 

  مقاله كاملي بود

 •  119. 

  بدك نبود

 •  120. 

  بسيار خوب

 •  121. 

  خوب بود

 •  122. 

  مطلوبه

 •  123. 

  بدنبودتا يه حدي

 •  124. 

  خوب بود

 •  125. 

  عاليه خيلي ممنون

 •  126. 

  خوب بود ولي خيلي مختصر بود

 •  127. 

  خوب بود موفق باشيد. گل مريم

 •  128. 

  مسلم پاوهاي.خخخخخوب بود مرسي

 •  129. 

  بد نبود تشكر

 •  130. 

  خوب بود منم رشتم حسابداريه

 •  131. 

  چرا ت اينترنت هيچي در مورد بيمه نيست خداياااااااااااااا

  پروژم در مورد بيمه هست هيچي پيدا نميكنم در مورد تجزيه و تحليل و نتيجه گيريش

 •  132. 

  با سلام

  واقعا مطالب عالي و خيلي مرتب نوشته شدن

 •  133. 

  خوب بود اما ساده تر بيان كرده بودين بهتر ميشد

 •  134. 

  سلام.مطالب خوبي بود.من دارم مقاله حسابداري مديريت كار ميكنم شما مطالب موثق تري نداريد؟

 •  135. 

  بدرد نمي خورر

 •  136. 

  درمورد حسابرسي اطلاعاتتون رو تكميل كنيد و تاريخچش

 •  137. 

  تا اونجايي كه خوندم عالي بود.مطلب هايي كه بدرد روزنامه ديواري براي حسابداري بخوره هم بهش اضافه كنيد.با تشكر

 •  138. 

  اين چيزا رو كه همه ميدونن

 •  139. 

  خوب بود ولي نتونست تو انتخاب رشته بهم كمك كنه

 •  140. 

  بسيار عالي مرسييييييييييييييييييييي

 •  141. 

  مرسيييييييييييييييييييييييييييييييييي!!!!!!!!!!!!خيييليييييييييييي كمكممم كرد!!!!!!!!!!

 •  142. 

  من رشته ام حسابداريه تنها چيزي كه ميتونم بگم مختصر و مفيد بود

 •  143. 

  به نظر من درحدپايه بود واگر تحليلي كار بشه خيلي بهتره

 •  144. 

  عالي بوددوست عزيز ممنون

 •  145. 

  سلام مهديس هستم خوب بود مقصي

 •  146. 

  فوق العاده بود

 •  147. 

  مقاله شما خيلي جالب بود و به من كمك زيادي كرد اميدوارم از شما مقالات و مطالب ديگري هم ببينيم.

 •  148. 

  خيلي خوب بود

 •  149. 

  عالي بود

 •  150. 

  عالي، مرسي

 •  151. 

  خيلي ضعيف بود مطلب

 •  152. 

  سلام خوب بود مي تونم خواهش كنم سايت هاي خوب كه به زبان فارسي هستند و بهتره كه رايگان باشن را معرفي بفرماييد . ممنون

 •  153. 

  عالي بود

 •  154. 

  خوب است

 •  155. 

  عالي بود

 •  156. 

  من ميخوام برم رشته حشابداري و چيزي ازش نميدونم اين مقالتون كمكم نكرد

 •  157. 

  ممنون .دوست عزيز

 •  158. 

  پس از مدت ها توانستم يك مقاله خوب در خصوص آشنايي با حسابداري ببينم. و انصافا آگاهي من را با رشته حسابداري افزايش داد. اگر مقالات ديگري از اين نويسنده هست به من معرفي كنيد. متشكرم.

 •  159. 

  با اينكه رشته ي بنده حسابداري نيست ولي در خصوص تكميل مقاله ام خيلي بهم كمك كرد...از نويسنده محترم متشكرم

 •  160. 

  مطالبتون عالي بود

 •  161. 

  خوب بود ولي اگه در مورد روش حسابداري ارزش ويژه هم مطلب ميذاشتين عالي تر ميشد.

 •  162. 

  عالي بود⭐️

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.