راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
موضوع

موضوع : «فنون برنامه‌ريزي در مهندسي صنايع»

عنوان موضوعفنون برنامه‌ريزي در مهندسي صنايع

براي مشاهده مطالب مرتبط با اين موضوع اينجا كليك كنيد

عنوان انگليسي موضوعIndustrial Engineering Planning Techniques
شرح

برنامه‌ريزي انواع و سطوح مختلفي دارد. از جنبه ماهيت مي‌توان برنامه‌ريزي را به شش دسته تقسيم بندي كرد: (1) برنامه‌ريزي فيزيكي؛ مانند طراحي شهر، طراحي كارخانه، طراحي دفاتر اداري و آنچه به آرايش فضايي اشياء مربوط مي‌شود. (2) برنامه‌ريزي سازماني؛ دسته‌بندي فعاليت‌ها، توسعه الگو يا ساختار روابط كاري بين نيروي انساني سازمان، تعريف سلسله مراتب و اختيارات، طبقه‌بندي مشاغل و توسعه نيروي انساني. (3) برنامه‌ريزي فرايند؛ توسعه روش‌ها يا فرايندها مانند فرايند ساخت و توليد و تعيين توالي حركات و امور مورد نياز فرايند. (4) برنامه‌ريزي مالي؛ تأمين بودجه موردنياز در زمان خواسته شده، مديريت بودجه در دسترس براي استفاده بهينه از آن و سرمايه‌گذاري مناسب. به عبارت ديگر برنامه‌ريزي مالي ارائه خدمات در قالب پول به ديگر افراد، بخش‌هاي سازمان و سازمان به عنوان يك كل مي‌باشد. (5) برنامه‌ريزي وظيفه‌اي؛ اين نوع برنامه‌ريزي مربوط به وظيفه اصلي است كه سازمان به عنوان يك وظيفه هميشگي انجام مي‌دهد. برنامه‌ريزي وظيفه‌اي تركيبي از برنامه‌ريزي فيزيكي، سازماني و مالي براي پاسخ به اهداف وظيفه‌اي است. (6) برنامه‌ريزي عمومي؛ اين نوع برنامه‌ريزي يك برنامه‌ريزي مادر براي كل شركت يا سازمان است. برنامه‌ريزي عمومي تركيبي از برنامه‌ريزي سازماني، فرايند، مالي و وظيفه‌اي است. برنامه‌ريزي را مي‌توان از جنبه افق زماني نيز دسته‌بندي كرد. از اين جنبه برنامه‌ريزي در قالب برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت (برنامه‌ريزي عملياتي و تاكتيكي)، برنامه‌ريزي ميان‌مدت و برنامه‌ريزي بلندمدت دسته‌بندي مي‌شود. در مهندسي صنايع، بيشتر برنامه‌ريزي از نوع فيزيكي و فرايند مورد نظر است اگر چه اين مرزبندي به صورت رسمي و قطعي وجود ندارد.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

  •  1. فنون مهندسي صنايع (Industrial Engineering Techniques)

    شرح : فنون عبارتند از راه‌هاي انجام كارها و روش‌هاي دستيابي به نتايج مورد نظر. فنون در تمام حوزه‌ها مهم هستند. مهندسي صنايع هم داراي فنون مختلفي است؛ از جمله ارزيابي كار و زمان، كنترل موجودي، فنون برنامه‌ري....

 

 

ابتداي صفحه

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.