راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
نمونه قرارداد

نمونه قرارداد : «قرارداد طراحي وتوسعه وب سايت»

عنوان قرارداد

قرارداد طراحي وتوسعه وب سايت

مشخصات طرفین قرارداد

اين قرارداد مابين ................................. به نشاني: .......................................... ” به تلفن تماس: “.................” و پست الكترونيكي : ................... كه در اين قرارداد اختصارا «مجري» ناميده مي‌شود، از يك طرف و .............................................................. به نمايندگي ............................................................. به نشاني: .......................................................................................................... شماره تماس “............................” ، و پست الكترونيكي : كه از اين پس «كارفرما» ناميده ميشود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد ‌گرديده و با امضاي آن، طرفين ملزم و متعهد به اجراي كليه مفاد و شرايط اين قرارداد مي‌باشند.

موضوع قرارداد

طراحي و راه اندازي وب سايتي مشابه امكانات وضعيت كنوني وب سايت.........................

آموزش يك نفر به عنوان ادمين انتشارات جهت بروز رساني وب سايت

پشتيباني فني و آموزشي به مدت يكسال از تحويل وب سايت

محل اجرای قرارداد

-----

مدت قرارداد

.....ماه از زمان دريافت پيش پرداخت

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

...................................... تومان در كل كه در فازهاي تعيين شده پرداخت خواهد شد .

نحوه پرداخت

20 درصد از مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت پس از عقد قرار داد .

.... درصد از پس از تحويل اوليه سايت .

.....درصد پس از تحويل نهايي سايت .

.....در پايان مدت پشتياني يكساله ي قرارداد

تعهدات مجری / پیمانکار

تحويل كامل وب سايت به شرحي كه در قرارداد يا پيوست آن به تفضيل آمد است به كارفرما در زمان و يا مشخصات توافق شده و نمايش اجرايي بودن نقش‌ها.

3 سال پشتيباني شامل ارتقاء ،بهينه سازي و به روز نمودن وب سايت با عقد قرار داد جداگانه .

آموزش نماينده ي ي معرفي شده از سوي كارفرما جهت مديريت سايت

ارائه خدمات پشتياني فني و اموزشي به مدت يكسال به شرح آمده در پيوست .

رازداري كامل نسبت به تمام اطلاعاتي كه در اختيار مجري قرار ميگيردو رعايت حقوق معنوي كارفرما در تمام زمينه ها

سپردن چكي به مبلغ ...................جهت حسن انجام كار و ضمانت پروژه

تعهدات کارفرما

كارفرما تعهد مي‌كند كه وجه هر قسمت از كارهاي انجام شده طبق جدول زمانبندي شده و تقسيم كار را حداكثر يك هفته بعد از انجام كار مربوطه بپردازد .

كارفرما تمامي مطالب و اطلاعات مورد نياز قرارداد را حداكثر سه روز بعد از شروع قرارداد كتبا" به مجري تحويل مي‌دهد و رسيد آن را از مجري دريافت كند .

كارفرما براي تحويل هر مرحله از كار يا تحويل كلي كار نماينده يا نمايندگاني را كتبا" به مجري معرفي كرده و مجري موظف است كه هماهنگيهاي لازم را با نماينده يا نمايندگان كارفرما انجام دهد.

كارفرما موظف است تا 5 روز كاري پس از طراحي ساختار اصلي وب سايت نظر خود را كتبا به مجري اعلام نمايد.مدت زمان تاخير در اعلام نظر به مدت انجام قرارداد افزوده مي گردد.

پس از تاييد ساختار اصلي وب سايت امكان تغييرات بعدي در چارچوب اين قرارداد وجود ندارد.

تاخير بدون توافق در پرداخت هزينه هاي قرارداد ويا عدم پرداخت ، بمنزله لغو يكجانبه قرارداد از سوي كارفرما مي‌باشد.

نظارت

نظارت فني و اجرايي اين قرارداد بر عهده ي .......................مي باشد و طرفين نظر ايشان را به عنوان ملاك پيشرفت كار خواهند پذيرفت .

مالکیت

كليه حقوق مالي و معنوي سايت به تمامي متعلق به كارفرما مي باشد و مجري هيچگونه ادعا و حقي در اين زمينه ندارد و براي استفاده از ايده ها ياهر نوع اطلاعات مربوط به اين پروژه موظف به كسب اجازه ي كتبي از كارفرما مي باشد .

فسخ قرارداد

در صورتيكه كارفرما به هر دليلي بخواهد قرارداد را بصورت يكجانبه لغو كند ملزم به پرداخت مبلغ قرارداد تا مرحل ي انجام شده به اضافه ي ....... جريمه به مجري مي باشد و كارفرما هيچگونه حق استفاده و يا بهره برداري از طراحي انجام شده نخواهد داشت.

در صورتيكه مجري به هر دليلي بخواهد قرار داد را بصورت يكجانبه لغو كند ملزم به پرداخت كليه وجوه دريافت شده به علاوه جريمه ي اي به مبلغ ..............به كارفرما مي باشد.

پایان دادن به قرارداد

اين قراداد بعد از تحويل موضوع قرارداد و پرداخت هاي شرح داده شده تمام شده تلقي مي شود .

تأخیر در انجام قرارداد

هر روز تاخير در انجام موضوع قرار داد جريمه اي معادل ....درصد كل مبلغ قرار داد در پي خواهد داشت .

سایر مفاد قرارداد

حكميت

طرفين تمام تلاش خود را جهت انجام صحيح تعهدات مربوطه مي‌نمايند . اما در صورت بروز هرگونه اختلاف نخست مسئولين دو طرف سعي در حل اختلاف با و يا بدون مشاورين مورد اعتماد مي‌نمايد .

در گام اول اختلاف نظر ناظر قرارداد لازم الجرا براي طرفين مي باشد در صورتي اين موضوع هم منجر به رفع اختلاف نشد ،

در صورت عدم حل اختلاف، موارد مطابق با قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران بررسي شده، و از نظر فني نظر انجمن انفورماتيك ايران با شوراي عالي انفورماتيك ويا ديگر مراجع قانوني ذيصلاح مورد قبول مي‌باشد .

ماده آخر

اين قرارداد در............. بند و ............... صفحه و دو نسخه كه هركدام حكم واحد را دارند، در تاريخ ................... به امضاء و مهر طرفين رسيد .

شرح

اين قرار داد جهت طراحي وب سايت كاربرد دارد .

پيوست ها بايد متناسب با هر پروژه و توسط افراد فني مسلط به همان پروژه تهيه شود . اما رعايت كلي اين چارچوب مي تواند به انها جهت داشتن يك قرارداد خوب كمك كند .

فرستنده

مديران ايران - www.modiriran.ir

لینکhttp://www.modiriran.ir
درباره مطلب جاري نظر دهيد
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

 

 

 

 

ابتداي صفحه
انتشار نمونه قرارداد ها

شما مي توانيد نمونه قراردادها را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد.

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

26
بهمن

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

10-11
اسفند

آشنایی با قانون کار

10-11
اسفند

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

17-18
اسفند

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

-
-

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.