راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
موضوع

موضوع : «پژوهش در عمليات / علم مديريت»

عنوان موضوعپژوهش در عمليات / علم مديريت

براي مشاهده مطالب مرتبط با اين موضوع اينجا كليك كنيد

عنوان انگليسي موضوعOperations Research / Management Science
تعريف

پژوهش در عمليات عبارتست از كاربرد روش‌هاي علمي در مسائل پيچيده پديد آمده براي هدايت و مديريت سيستم‌هاي بزرگ شامل انسان، ماشين، مواد و پول در صنعت، تجارت، دولت و دفاع. رويكرد متمايز پژوهش در عمليات، توسعه مدلي از سيستم به همراه اندازه‌گيري عواملي مانند شانس و خطر براي پيشگويي و مقايسه پسامدهاي تصميمات، استراتژي‌ها يا كنترل‌هاي جانشين است. هدف، كمك به مديريت در تعيين سياست‌ها و اقدامات به صورت علمي است.

علم مديريت عبارتست از كاربرد تكنيك‌هاي علمي، به ويژه روش‌هاي كمي، در مطالعه مديريت.

شرح

در جنگ جهاني دوم، نيروي نظامي انگليس و آمريكا تيم‌هايي مركب از رياضيدانان، آماردان‌ها، دانشمندان فيزيك، مهندسين، بيولوژيست‌ها و روانشناس‌ها تشكيل دادند تا مسائل مختلف عملياتي نظامي را مورد تحليل قرار دهند. به عنوان مثال نيروي دريايي آمريكا 70 تحليل‌گر از علوم مختلف را به كار گرفت. از آنجايي كه اين تيم‌ها براي تحقيق روي فعاليت ها و عمليات نظامي تشكيل شده بودند، چنين تحقيق، تحليل و بررسي را «تحقيق در عمليات » ناميدند. تحقيق در عمليات يك روش عملي براي حل مسائل مديريت است. اين نظام شامل ساخت توصيف‌ها يا مدل‌هاي رياضي، اقتصادي و آماري از مسائل تصميم‌گيري براي بررسي شرايط پيچيدگي و نااطميناني است. هم‌چنين تحليل روابط تعيين‌كننده پيامدهاي محتمل تصميمات اتخاذ شده و ارائه شاخص‌هاي مناسب اثربخشي براي ارزيابي اهميت نسبي گزينه‌هاي موجود از ديگر اهداف اين نظام است. تحقيق در عمليات معمولاً با عمليات يك سيستم موجود شامل انسان و ماشين سر و كار دارد. اين رشته مي‌تواند در سيستم‌هاي مختلف از جمله سيستم‌هاي نظامي، فروشگاه‌ها، كارخانه‌ها، مزارع، مراكز خدماتي و غيره براي كنترل موجودي، توزيع مواد خام و ساخته شده، بررسي خطوط انتظار، تبليغات، بهينه‌سازي حمل و نقل و تصميم‌گيري به كار رود. معمولاً هدف، بهينه‌سازي يا استفاده بهتر از مواد، انرژي، انسان و ماشين‌آلاتي است كه در سيستم موجود است.

علم مديريت رشته‌اي است كه در ارتباط تنگاتنگ با تحقيق در عمليات در دهه 1960 توسعه يافته است. تكنيكهاي مورد استفاده در اين رشته همان تكنيكهاي تحقيق در عمليات هستند اما تفاوت آن با تحقيق در عمليات در حوزه كاربرد آن است كه بيشتر در امور اداري، بازرگاني و مديريت صنعتي مطرح مي‌گردند. امروزه تفاوتي بين اين دو قائل نمي‌شوند و معمولاً با هم و به شكل OR/MS مطرح مي‌گردند.

ساير عناوينتحقيق در عمليات؛ تحقيق عمليات؛ پژوهش عملياتي
ساير عناوين انگليسيOperational Research; OR; MS; OR/MS
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. پايايي (Reliability)

  شرح : پايايي(reliability) با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي‌دهد. به عبارت ديگر، «همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك ....

 •  2. روش‌هاي آماري پژوهش در عمليات (Statistical Methods of Operations Research)

  تعريف : روش‌هايي كه با تحليل آماري، فرايندهاي تصادفي را بررسي و شرايط آنها را توضيح مي‌دهند.

 •  3. روش‌هاي دقيق (Exact Methods)

  تعريف : روش‌هايي كه بهترين جواب مربوط به هدف تعريف شده را ارائه مي‌كنند.

 •  4. روش‌هاي هيوريستيك (Heuristic Methods)

  تعريف : روش‌هايي كه بر اساس قاعده‌اي تجربي يا برگرفته از طبيعت جواب خوبي در مدت زمان معقول براي مسئله ارائه مي‌كنند.

 •  1. روايي (Validity)

  شرح : مقصود اين است كه آيا ابزار اندازه‌گيري موردنظر مي‌تواند ويژگي و خصوصيتي كه ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه‌گيري كند يا خير؟ به عبارت ديگر مفهوم روايي(validity) به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار ا....

 •  1. بهينه‌سازي اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله تئوري بهينه‌سازي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به مسائل معمول بهينه‌سازي و رويكرد‌هاي حل آنها اشاره مي‌شود.

 •  2. پژوهش در عمليات: روش پژوهش اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله يك دسته بندي از انواع پژوهش در «پژوهش در عمليات» ارائه مي‌شود و مراحل و روش انجام هر يك از انواع پژوهش شرح داده مي شود. انواع پژوهش در پژوهش در عمليات، روش پژوهش در حل مسائل واقعي، استخراج مسئله، مدلسازي، تعريف مدل، هدف استفاده از مدل، دلايل استفاده از مدل، هدف از مطالعه سيستم‌ها و عملي....

  كليدواژه : پژوهش در عمليات؛ پژوهش عملياتي؛ تحقيق در عمليات؛ روش پژوهش؛ مدل‌سازي؛ توسعه مدل؛ اعتبارسنجي؛ حل مسائل واقعي؛ توسعه تئوري

 •  3. پژوهش در عمليات: مفاهيم، اصول و تاريخچه اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول پژوهش در عمليات مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از پژوهش در عمليات مطرح مي‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمي، فعاليت‌ها و ساير ويژگي‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس پيدايش، تحول و توسعه پژوهش در عمليات در سه دوره زماني قبل از جنگ جهاني دوم، جنگ جهاني ....

  كليدواژه : تعريف؛ تاريخچه؛ ابزار؛ فنون؛ پژوهش در عمليات؛ تحقيق در عمليات؛ پژوهش عملياتي؛ مفاهيم؛ اصول

 •  4. هيوريستيك‌ها اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله مفهوم هيوريستيك شرح داده مي‌شود و انواع الگوريتم‌هاي هيوريستيك دسته‌بندي مي‌شوند.

 •  5. مقدمه‌اي بر مهندسي صنايع و سيستم‌ها اميدوار، مجيد [تمام متن]

  چكيده : در اين مقاله تاريخچه شكل‌گيري و تكامل مهندسي صنايع و تغيير آن از مهندسي صنايع سنتي به مهندسي صنايع و سيستم‌ها شرح داده مي‌شود. مهندسي صنايع و سيستم‌ها، تعريف و جايگاه آن در سازمان بررسي مي‌شود. در پايان به برخي از فعاليت‌هاي مهندسي صنايع و سيستم‌ها اشاره مي‌شود. تاريخچه مهندسي صنايع، سير شكل‌گيري مه....

  كليدواژه : مهندسي صنايع؛ مهندسي سيستم‌ها؛ تاريخچه؛ تعريف؛ جايگاه؛ فعاليت‌ها

 •  1. مدير توليدبهمن صمدي |كارشناسي ارشد مديريت صنعتي مالي
 •  1. 

  مطلب خوبي بود

 •  2. 

  مطب براي يك سايت مديريت در حد بسيار ابتدائي و اطلاعات اوليه نوشته شده است

  پاسخ سايت : بيشتر مطالب سايت راهكار مديريت داراي مطالب مرتبط هستند. اين مطالب در ادامه هر مطلب به صورت دسته بندي شده ارائه مي شوند. متأسفانه بعضي از كاربران سايت به اين موضوع توجه نمي كنند. به عنوان مثال موضوع پژوهش در عمليات داراي مطالب مرتبطي در قالب مقاله، نرم افزار، و ... است.

 •  3. 

  بد نبود ولي كم بود

  پاسخ سايت : متأسفانه بازديد كننده محترم به مطالب مرتبط اين مطلب توجه نكرده است كه دو مقاله در زمينه پژوهش در عمليات در آنها موجود است.

 •  4. 

  مطالب خوبي را بيان كرديد. بهتر است منابع مورد استفاده را درپايان ذكر كنيد. لطفي نژاد

  پاسخ سايت : اين مطلب يك موضوع است و شرح آمده براي آن در حد يك موضوع ارائه شده است. اگر مطالب مرتبط با اين موضوع را (در ادامه مطلب) ببينيد در بخش مقالات دو مقاله در اين خصوص آمده است و مراجع مربوطه به صورت كامل در آنجا ذكر شده است.

 •  5. 

  اطلاعات خوب و مناسبي بود. با تشكر

 •  6. 

  ممنون از لطفتان.خيلي عالي بود

 •  7. 

  مثل هميشه عالي بود

 •  8. 

  ازارايه ي مطالب خوب شماخيلي ممنون

 •  9. 

  مفيد بود

 •  10. 

  با سلام ، مطالب خوب بود اما خيلي خلاصه است . از لينك اطلاعات متشكرم ، اگر زمينه هاي پيشنهادي براي تحقيق اضافه شود خيلي عالي مي شود. موفق باشيد.

 •  11. 

  خوب بود.

 •  12. 

  خيل عاليه

 

 

ابتداي صفحه

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.