راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
دوره آموزشي

دوره آموزشي : «دوره دو روزه آشنايي با قانون تأمين اجتماعي ويژه كارفرمايان»

عنوان

دوره دو روزه آشنايي با قانون تأمين اجتماعي ويژه كارفرمايان

شرح

كارفرمايان علاوه بر الزام به رعايت قانون كار در استخدام و پرداخت حقوق نيروي انساني، در زمينه رفاه، سلامت و بازنشستگي نيروي كار بايد مفاد قانون تأمين اجتماعي را رعايت كنند؛ مواردي مانند بيمه، حوادث و بيماري‌ها، بيكاري، بارداري، غرامت دستمزد، ازكارافتادگي، بازنشستگي، مرگ، و كمك‌هاي ازدواج و عائله‌مندي.

قانون تأمين اجتماعي الزامات و مسئوليت‌هاي متعدد و گوناگوني را براي كارفرمايان به وجود مي‌آورد كه نداشتن آگاهي و شناخت كافي از آنها مي‌تواند تبعات حقوقي و كيفري و زيان مالي براي كارفرمايان به همراه داشته باشد.

دوره آشنايي با قانون تأمين اجتماعي سعي دارد كارفرمايان را با كليات و ابعاد مختلف حقوقي و الزامات قانون تأمين اجتماعي، قوانين و مقررات ناظر بر رابطه كارفرمايان با سازمان تأمين اجتماعي، مزاياي تأمين اجتماعي براي كارفرمايان و تعهدات متقابل كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي آشنا كند.

مخاطبان

كارفرمايان سازمان‌ها، موسسات، شركت‌ها و كارگاه‌هاي دولتي و خصوصي كه تحت پوشش تأمين اجتماعي هستند يا قصد دارند تحت پوشش اين سازمان قرار گيرند

مديران عامل، مديران منابع انساني و كارشناسان اداري و مالي سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و خصوصي كه كاركنان آنها تحت پوشش تأمين اجتماعي هستند

هدف (ها)

آشنايي شركت‌كنندگان با ساختار و محتواي قانون تأمين اجتماعي

آگاهي از تعهدات، مسئوليت‌هاي و الزامات كارفرما در قانون تأمين اجتماعي

شناخت نكات عملي و اجرايي در اجراي قانون تأمين اجتماعي

رئوس مطالب

آشنائي با سازمان تأمين اجتماعي و جايگاه آن در نظام تأمين اجتماعي

آشنائي با عملكرد سازمان تأمين در حوزه‌هاي مختلف (بيمه، درمان و سرمايه‌گذاري)

آشنائي با مزاياي تأمين اجتماعي براي كارفرمايان

آشنائي با واحدهاي اجرائي سازمان (شعب، كارگزاري، شعب محازي) در سطح استان

آشنائي با واحدهاي مختلف شعب و وظايف آنها

تعريف بيمه‌شده و انواع آن در تأمين اجتماعي و تفاوت در مزاياي دريافتي آن

نرخ حق بيمه و سهم كارفرما، بيمه شده و دولت از آن

تخفيفات و معافيت‌هاي موجود در زمينه نرخ حق بيمه براي كارفرمايان

دستمزد مشمول حق بيمه

تكاليف و وظايف كارفرمايان در قبال بيمه‌شده و سازمان تأمين اجتماعي (پرداخت حق بيمه، ايمني و بهداشت محيط كار، بيماري و ناتواني بيمه شده و ...)

آشنائي با فرآيند پرداخت حق بيمه توسط كارفرمايان و قوانين و مقررات ناظر بر آن

آشنائي با فرآيند ارسال ليست حق بيمه به شعب سازمان تأمين اجتماعي توسط كارفرمايان و قوانين و مقررات ناظر بر آن

آشنائي با فرآيند بازرسي از كارگاه‌ها و قوانين و مقررات ناظر بر آن

آشنائي با فرآيند اجرائيات و قوانين و مقررات ناظر بر آن

چگونگي اخذ كد كارگاهي و تحت پوشش قرار دادن كاركنان

راهكارهاي وصل حق بيمه از كارفرمايان در قانون تأمين اجتماعي

چگونگي ايجاد بدهي براي كارفرمايان

چگونگي تقسيط بدهي كارفرمايان

چگونگي بخشودگي جرائم كارفرمايان

آشنائي با پيمان‌ها در قوانين و مقررات تأمين اجتماعي

حادثه در كارگاه و مسئوليت‌هاي كارفرمايان در اين زمينه

بازنشستگي پيش از موعد كاركنان و مسئوليت‌هاي كارفرمايان در اين زمينه

چگونگي برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري

چگونگي بررسي شكايات كارفرمايان در هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر

چگونگي تحت پوشش قرار گرفتن كارفرمايان به عنوان بيمه‌شده

بررسي برخي از الزامات كارفرمايان در قانون تأمين اجتماعي شامل:

الزام كارفرما به ارائه ليست بيمه‌اي و پرداخت حق بيمه، رعايت نكات فني و ايمني، انجام معاينات پزشكي در بدو استخدام كاركنان، اخذ مفاصاحساب بيمه‌اي از پيمانكاران، پرداخت حق بيمه كارگاه به هنگام نقل و انتقال عين و يا منافع كارگاه، كمك به بيمه شده حادثه ديده، تهيه ليست واقعي و خودداري از ارائه ليست خلاف واقع، پرداخت جرائم تأخير در پرداخت حق بيمه

پرسش و پاسخ

کلیدواژه

بيمه ؛ قانون تأمين اجتماعي ؛ بازنشستگي ؛ از كار افتادگي ؛ غرامت دستمزد ؛ مرخصي استعلاجي

مدرس(ها)

آقاي دكتر محسن رياضي

داراي مدرك دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه تربيت مدرس

معاون دفتر برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي

رئيس گروه برنامه‌ريزي وتدوين راهبردهاي كلان سازمان تأمين اجتماعي

عضو گروه منتخب سازمان تأمين اجتماعي در دوره آموزشي آكچوئري توسط سازمان بين المللي كار ILO

عضويت و نماينده سازمان تأمين اجتماعي در حوزه برنامه‌ريزي در نهادها و سازمان‌ها

مدرس دانشگاه

تدريس دوره‌هاي مدت متعدد در زمينه تأمين اجتماعي، اقتصادي، سرمايه‌گذاري و مالي

پژوهشگر و مؤلف مقالات متعدد داخلي و خارجي در زمينه تأمين اجتماعي، اقتصاد، سرمايد‌گذاري و مالي

مدت و زمانبندي

پنجشنبه و جمعه 10 و 11 اسفند 1396، از 8:30 تا 16:30

____________________________________

تاريخ هاي قبلي برگزار شده:

پنجشنبه و جمعه 14 و 15 دي 1396، از 8:30 تا 16:30

پنجشنبه و جمعه 15 و 16 تير 1396، از 8:30 تا 16:30

پنجشنبه و جمعه 16 و 17 دي 1395، از 8:30 تا 16:30

پنجشنبه و جمعه 15 و 16 مهر 1395، از 8 تا 17

پنجشنبه و جمعه 21 و 22 مرداد 1395، از 8 تا 17

پنجشنبه و جمعه 30 و 31 ارديبهشت 1395، از 8 تا 17

پنجشنبه 13 اسفند 1394، از 8 تا 17

جمعه 18 دي 1394، از 8 تا 17

جمعه 8 آبان 1394، از 8 تا 17

پنجشنبه 7 خرداد 1394، از 8 تا 17

برای دریافت تاریخ بعدی دوره ایمیل‌تان را ثبت کنید
مكان برگزاري

تهران

هزينه

510000 تومان (شامل شركت در دوره، جزوه، پذيرايي ناهار و ميان‌وعده و گواهي حضور در دوره)

شرايط ثبت نام

ظرفيت محدود

براي ثبت نام، بروشور دوره را از بخش فايل پيوست دانلود كنيد و صفحه دوم آن را تكميل كرده و ارسال كنيد.

مدرك پايان دوره

به شركت كنندگان در دوره، از طرف راهكار مديريت گواهي شركت در دوره تقديم مي شود.

برگزار كننده

راهكار مديريت

تلفن66064395 - 021 و 66030476 - 021
نمابر66064395 - 021
ايميلmgtsolution[at]gmail.com
فایل پیوست
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 

 

ابتداي صفحه
معرفي دوره آموزشي

مشخصات دوره‌ها، كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» آنها را در معرض ديد بازديدكنندگان و موتورهاي جستجوگر قرار دهد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.