راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «انواع استرس و روشهاي مقابله با آن»

عنوان مقالهانواع استرس و روشهاي مقابله با آن
نويسندهمحي الديني، پريسا
زبانفارسي
چكيده

در اين مقاله استرس يا فشار عصبي تعريف مي شود و عوامل ايجاد كننده استرس شامل عوامل ايجاد كننده استرس فردي، عوامل ايجاد كننده استرس گروهي، علائم فيزيولوژيك استرس، علائم رواني استرس، علائم رفتاري استرس، عوامل ايجاد كننده استرس درون سازماني، عوامل موجد استرس برون سازمان و هم چنين روشهاي مقابله با استرس فردي و استرس سازماني شرح داده مي شود.

كليدواژهاسترس ؛ اضطراب ؛ فشار عصبي ؛ تنش ؛ استرس درون سازماني ؛ استرس برون سازماني ؛ مقابله با استرس ؛ عوامل استرس ؛ استرس فردي ؛ مديريت استرس ؛ stress ؛ stress management
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري
اين مطلب يكي از مطالبي است كه توسط اعضاي سايت درج شده است.

انواع استرس و روشهاي مقابله با آن

نويسنده : محي الديني، پريسا
چكيده

در اين مقاله استرس يا فشار عصبي تعريف مي شود و عوامل ايجاد كننده استرس شامل عوامل ايجاد كننده استرس فردي، عوامل ايجاد كننده استرس گروهي، علائم فيزيولوژيك استرس، علائم رواني استرس، علائم رفتاري استرس، عوامل ايجاد كننده استرس درون سازماني، عوامل موجد استرس برون سازمان و هم چنين روشهاي مقابله با استرس فردي و استرس سازماني شرح داده مي شود.

كليدواژه : استرس ؛ اضطراب ؛ فشار عصبي ؛ تنش ؛ استرس درون سازماني ؛ استرس برون سازماني ؛ مقابله با استرس ؛ عوامل استرس ؛ استرس فردي ؛ مديريت استرس ؛ stress ؛ stress management

1- استرس یا فشار عصبی چیست؟

استرس حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روحی و جسمی به فرد است. استرس حالتی ناشی از فشار است نه خود فشار اما با اندک اغماضی می توانیم استرس را همان فشار عصبی معنی کنیم و آن را حالتی بدانیم که انسان در مقابل محرکهای ناسازگار بیرونی از خود بروز می دهد. در تعریفی دیگر استرس پاسخی است که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی بصورت رفتاری روانی یا جسمانی از خود بروز می دهد. در این تعریف استرس عبارت است از عکس العمل های فرد در مقابل موقعیتهای تهدید کننده در محیط.

در تعریفی دیگر استرس به مجموعه واکنشهای عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و غیر منتظره خارجی یا به عبارتی ساده تر اخلال در سیستم سازگاری و تطبیق بدن آدمی با محیط خارجی تعریف می شود. از دیدگاه این تعریف هر گاه تعادل و سازگاری ارگانیسم به علت عوامل مخل خارجی از میان می رود فرد دچار استرس می شود. به عنوان مثال زمانی که نتایج ارزشیابی عملکرد برای یک کارمند بسیار مهم هستند و در ضمن او اطمینان ندارد که در آن موفق خواهد بود یا خیر دچار فشار عصبی می شود. ذکر چند نکته در مورد استرس و فشار عصبی، ضروری به نظر می رسد:

 • استرس همواره به علت عوامل ناخوشایند و نامطلوب در فرد به وجود نمی آید. یک مژده بسیار مسرت بخش و موفقیت غیر منتظره در یک مسابقه بزرگ نیز میتواند برای فرد ایجاد استرس کند به همان گونه که یک خبر ناگوار و یک تسلیت ناگهانی نیز چنین است.
 • استرس را لزوماً نباید به عنوان یک پدیده منفی در نظر بگیریم. میزانی مشخص از استرس که برای فرد سازنده و محرک باشد استرس مفید است و نباید از آن هراس داشت. آنچه باید کنترل و با آن مقابله شود استرس های مضر و مخل است.
 • استرس به به مفهوم اضطراب نیست زیرا اضطراب جنبه روانی دارد در حالی که استرس صرفاً حالتی روانی نیست و جنبه روان – تنی دارد.

2- عوامل ایجاد کننده استرس

عوامل موجد استرس را می توانیم به دو دسته عوامل فردی و گروهی تقسیم کنیم:

 • عوامل موجد استرس فردی حاصل خصوصیات و ویژگیهای فردی
 • عوامل ایجاد کننده استرس گروهی که زائیده روابط جمعی اند

2-1- عوامل ایجاد کننده استرس فردی

تعارض در نقش یکی از عومل ایجاد کننده استرس فردی به شمار می آید. در زمینه کاری تعارض در نقش میتواند موجد استرس باشد بدین ترتیب که اگر بین وظایف و مسئولیتهای شغلی، قوانین و مقررات، منابع و امکانات و انتظارت و توقعات از فرد در شغلش تطابق کافی وجود نداشته باشد نوعی تعارض ایجاد و موجب فشار عصبی در فرد می شود. ابهام در نقش شغلی فرد نیز که ناشی از نا آگاهی و عدم وجود اطلاعات لازم در مورد شغل است میتواند عامل استرس شود. زمانی که ارتباطات در سازمان ضعیفند، آموزشهای لازم وجود ندارد و اطلاعات مورد نیاز در اختیار کارکنان قرار نمی گیرند این ابهام نقش بیش تر و احتمال بروز فشار عصبی افزون تر خواهد شد. تعارض در هدفهای فردی نیز ممکن است عامل فشار عصبی واقع شود. تعارض ناشی از هدف را به سه نوع تقسیم کرده اند:

 • تعارض خواست – خواست
 • تعارض خواست – نا خواست
 • تعارض ناخواست – نا خواست

2-1-1- تعارض خواست – خواست

در هدفهای زمانی پیش می آید که انسان چند هدف مطلوب و دلخواه دارد اما نمی تواند تمامی آنها را با هم تحقق بخشد. مثلاً فردی که در مقابل دو شغل دلخواه قرار گرفته است و نمیتواند کدام را انتخاب کند ممکن است دچار فشار عصبی شود.

2-1-2- تعارض خواست – نا خواست

هنگامی رخ میدهد که انسان مایل است به هدفی دست یابد و در همان حال می خواهد از آن هدف بگریزد و اجتناب کند. در اینگونه موارد هدف دارای دو جنبه مثبت و منفی است مثلاً شغل خوب و مسئولیت بیش از اندازه در شغل مذکور نمونه ای از تعارض خواست – نا خواست است که در آن فرد خواهان شغل خوب است اما مسئولیت بیش از حد را دوست ندارد و از آن احتراز میکند. یا اجرای یک برنامه اصلاحی برای مدیر که با اعمال آن، وی عده ای از طرفداران خود را ازدست میدهد نمونه ای دیگر از تعارض خواست– نا خواست است زیرا مدیر مایل به اجرای برنامه است ولی در عین حال نمی خواهد گروهی از حامیان خود را از دست بدهد.

2-1-3- تعارض ناخواست-ناخواست

تعارض ناخواست ناخواست سازمانی زمانی پیش می آید که فرد میخواهد از دو هدف اجتناب کند اما امکان احتراز از هردوی آنها وجود ندارد. بعنوان مثال کارمندی که از بیگار شدن بیزار است در عین حال از کار در محیط سازمان و نحوه سرپرستی نیز دل خوشی ندارد. تعارض در چنین حالتی می تواند موجبات فشار عصبی را در افراد فراهم سازد و تعادل آنان را بر هم بزند. اتفاقات و تغییـرات غیـر منتظـره درزندگی شخصی نیز میتواند از علائم ایجـاد کننده استـرس باشـد مانند جدایی از همسر، مرگ نزدیکان و عزیـران، بیمـاری‌هـای سخت و لاعلاج و....

2-2- عوامل ایجاد کننده استرس گروهی

از جمله عوامل ایجاد کننده استرس گروهی میتوانیم به تعارضاتی که بین افراد و گروه ها در سازمان اتفاق می افتد اشاره کنیم. بعنوان مثال عضویت فرد در گروهی که با افراد گروه مذکور هیچ گونه تجانس ندارد باعث فشار عصبی می شود یا هدفهای آشتی ناپذیر در ارتباطات بین افراد ممکن است موجبات فشار عصبی را برای آنان فراهم سازد. هدفهای متعارض بین رئیس و مرئوس، کارگر و کارفرما، ارباب رجوع و کارمند هم می تواند جزء عوامل ایجاد کننده استرس گروهی بشمار آیند. در ارتباطات در صورتی که فرد خود و دیگران را به درستی بشناسد و درک کند کمتر دچار استرس خواهد شد در حالی که در صورت عدم شناخت خود یا دیگران و یا عدم آگاهی از خود و دیگران امکان تعارض بسیار است و مالاً امکان ایجاد استرس را نیز افزایش می یابد.

3- علائم و نشانه های استرس

از آنجایی که مسائل استرس ابتدا به وسیله پزشکــان و متخصصـان علم طب مورد مطالعه قرار گرفته بیش تر توجه به علائم فیزیـولوژیک معطوف بوده است. این علائم مانند تعغییر ضربان قلب، تغییـر آهنگ تنفس، تغییرات فشار خون، سر درد، زخم معده و اختلالات گوارشی، حملات قلبی، اختلال در سوخت ساز بدن و غیره میباشد.

به طور کلی نشانه های استرس به گـونه‌هـای مختلف بــروزمی کنند. مثلاً فـردی که دارای استـرس بـالا اسـت، ممکن است فشار خونش افزایش یابـد، دچـار زخـم معـده شـود، اشتهایش را از دست دهد، دچار تردید شود، عصبـانـی شـودو حالات رفتارهای نابهنجار دیگری از خود بروز میدهد. بدیـن ترتیب نشانه های استرس، فیزیولوژیک، روانی و رفتاری است.

3-1- علائم فیزیولوژیک استرس

در تحقیقات اولیه در زمینه فشار عصبی تظاهرات ناشی از استرس، علامت سازگاری عمومی نامگذاری شده اند. فشارهای سازگاری عمومی شامل سه مرحله اند:

 • واکنش هشدار دهنده: ارگانیسم در مواجه با عامل موجد استرس از خود واکنش نشان میدهد. افزایش ضربان قلب، تغییرات فشار خون، حساسیت، از زمره واکنشهای موجود در مرحله اولند.
 • مرحله مقاومت: اگر فرد دچار شک شدید ناشی از استرس شده باشد با استفاده از سازگارهای دفاعی بدن به مقاومت در برابر استرس می  پردازد و بر آن غلبه می کند. اما اگر انرژی موجد استرس شدت یابد یا عوامل دیگر بر آن افزوده شوند.
 • مرحله تحلیل رفتگی: مرحله تحلیل رفتن و از هم گسیختگی عصبی و خستگی مفرط است. این مرحله زمانی به وقوع می پیوندد که تمامی انرژی سازگاری مصرف سود و اصطلاحاً بیماری سازگاری به وجود می آید.

3-2- علائم روانی استرس

نشانه های روانی فشار عصبی ممکن است به صورت عصبانیت، اضطراب و دلشوره، افسردگی، عصبی شدن، حساسیت، تنش و احساس ملامت و بیهودگی ظاهر شوند. اثر این عوامل بر روحیه و حالت روحی کارکنان مخرب است و موجب از دست دادن اعتماد به نفس در آن و کاهش عملکرد آنها می شود. کسانی که نشانه های روانی فشار عصبی را از خود بروز می دهند و نسبت به مسائل اطراف خویش بی تفاوت شده و  از سرپرستان و مقامات بالای خود رنجیده خاطر اند  قدرت تمرکز حواس و تصمیم گیری ندارند و از شغل خود احساس رضایت نمی کنند.

3-3- علائم رفتاری استرس

نشانه های رفتاری فشار عصبی ممکن است به صورت بی خوابی، کم غذایی یا به عکس اشتهای کاذب به غذا و افراط در خوردن آن افزایش تعداد سیگار در سیگاریها، شتاب زدگی در سخن گفتن و تعجیل و بی قراری در انجام دادن امور بروز کند. در سازمان آثار رفتاری فشار عصبی به صورت تأخیر، غیبت، تعارض، ترک حرفه، بی علاقگی به کار و مانند اینها دیده شود.

4- استرس در سازمان

4-1- عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی

این عوامل را می توان نوعی عوامل موجد استرس گروهی بشمار آوریم زیرا در سازمان ایجاد و از روابط جمعی در سازمان بین افراد یا بین افراد و محیط سازمان حاصل میشود.

4-1-1- خط مشی های سازمانی

 • سیاست های ناعادلانه و عدم وجود عدالت شغلی
 • قوانین خشک و غیر قابل انعطاف
 • جابجایی های مکرر و انتظارات نابجا
 • شرح شغل های غیر واقعی

4-1-2- ساختار سازمانی

 • تمرکز بیش از حد و عدم وجود اختیار کافی برای تصمیم گیری
 • عدم امکان ارتقاء و پیشرفت
 • تخصص گرایی افراطی و جزئی شدن وظایف شغلی
 • تضادهای صف و ستاد

4-1-3- شرایط فیزیکی سازمان

 • سر و صدای زیاد در محیط کار و ازدحام بیش از حد
 • گرما یا سرمای بیش از حد در محیط کار
 • وجود گازهای سمی در محیط کار
 • خطرات شغلی و امکان آسیب دیدگی از کار
 • نور کم و ناکافی برای کار

4-1-4- فرایندهای سازمانی

 • ارتباطات ناقص و عدم انتقال مؤثر اطلاعات
 • عدم وجود بازخورد
 • کنترل های بی مورد و آزار دهنده
 • ارزیابی های ناعادلانه
 • ارائه اطلاعات نادرست

شواهد نشان میدهد که نوع مشاغل کارکنان در دچار شدن آنان به فشار عصبی نقشی مهم ایفا می کند. مشاغلی که  تحت فشارهای زمانی هستند و زمان برای آنها اهمیت بسیار دارد. کسانی که در شغل خود با خطرات و آسیب های فیزیکی مواجه اند مشاغل پر مسئولیت و پاسخگو نسبت به مسائل انسانی یا مالی و امثـال آنهـا نسبت به فشارعصبی بیشتر حساسیت دارند. مشاغل مدیران،  بازرسان و  متصدیان کنترل پرواز نمونه هایی از کارهای حسـاس نسبت به استــرس‌اند.البته باید به خاطر داشته باشیم که برخی از فشارهای عصبی سازمانی در یک حد متعادل می تواند سازنده باشد و موجبات تحـرک و تلاش بیشتر کارکنان را فراهم سازد.

4-2- عوامل موجد استرس برون سازمانی

محیط های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سازمان به عنوان یک سیستم باز مؤثر واقع شوند و در صورتی که تأثیرات آنها مخرب باشند موجبات فشار عصبی کارکنان را فراهم می سازد. به فرض نابسامانی های اقتصادی یا تزلزل سیاسی و نامساعد بودن محیط اجتماعی هم میتواند جزء عوامل موجد استرس برون سازمانی محسوب شود.

5- روش های مقابله با استرس

شاید بهترین شیوه مقابله با فشار عصبی آن باشد که عوامل موجد استرس را از میان برداریم و استرس را رفع کنیم اما در اغلب موارد این امر ممکن نیست و باید به گونه ای با استرس سازگار شویم و عمل آن را بر خود هموار سازیم و از شدت آن بکاهیم. طُرُق ذیل تدابیری هستند که برای مقابله با استرس به طور عمومی پیشنهاد شده اند:

5-1- ورزش و فعالیتهای بدنی

زمانی که امواج استرس به فرد حمله می کنند روی آوردن به ورزش میتواند راهی برای حصول آرامش عصبی باشد. فرد در زمان ورزش استرس را فراموش می کند و همین فراغت خاطر از عوامل موجد استرس باعث استراحت و تجدید قوا برای مقابله با استرس و ایجاد مقاومت در برابر آن می شود.

5-2- تسلط بر موفقیتها و شرایط محیطی

چنانچه فرد بتواند بر موفقیتهای آزار دهنده محیط خود تسلط و کنترل پیدا کند، میتواند بر فشار عصبی غلبه کند. هر انسانی نسبت به بعضی از آدمها برخی اطلاعات و پاره ای شرایط وموقعیتهـاحساسیت دارد،وی در صورتی که عوامل مذکـوررابشناسـدبه حکم عقل باید حتی المقدور از آن ها پرهیـز کند و کـم ترخود را دچار استرس سازد در این روش بجای آنکه موقعیتهای فردرا کنترل کند وی می کوشد تا با آگـاهـی و احـاطه بـرموقعیتها آنها را به دلخواه خود کنترل کند.

5-3- ادارک درمانی

در این روش مقابله با استرس، فرض این است که استرسهای انسان ناشی از ادارکات و تفکرات وی از محیط اند. در ادراک درمانی هدف آنست که گرایش مثبت نسبت به مسائل و اتفاقات پیدا کنیم که ضمن واقعی بودن آزار دهنده نباشند. درک واقعیت با دید خوش بینانه و اندیشیدن به رویدادهای خوب و امیدوار کننده شاید بتواند نحوه ادارک انسان را بگونه ای شکل دهد که کمتر دچار فشار عصبی و روحیه ای قوی تر با مشکلات ناشی از آن روبرو باشد.

5-4- احساس صمیمیت و حمایت گروهی

انسان در زندگی نیازمند محیطی صمیمی و دوستان و یارانی است که حامی و همدم او باشند. در مواقع دچار شدن به فشار عصبی نیز اگر چنین محیطی برای فرد فراهم باشد که بتواند به آن پناه ببرد در رفع استرس وی بسیار مؤثر خواهد بود. بیان مشکلات و مسائلی که انسان را آزاد میدهند برای یک دوست موجب تخلیه اضطراب و نگرانی می شود و به فرد تسکین می دهد. در زندگی اجتماعی، خانواده و سازمان همواره نیاز به محیطی گرم و محبت آمیز وجود دارد و در صورت رفع این نیاز و احساس حمایت گروهی، فرد در مواجه با استرس توانمند میشود.

5-5- خود خواهی دیگرخواهانه و احساس مفید بودن

احساس مفید بودن برای دیگران و مددکار واقع شدن روحیه ای مثبت و قوی به فرد ارزانی میدارد که او را در مقابله با فشار عصبی مجهز می سازد. (( خودخواهی دیگر خواهانه )) عبارتی است که یکی از صاحبنظران بحث استرس برای توصیف این روش بکار برده است، به زعم وی بسیـاری ازرنج‌ها و بیماری های روانی انسانی ناشی از خودخواهی مفرط یافداکاری  بیشتر از حد اعتدال است. در حالی که اگر آدمی ضمـن آنکه خود را می خواهد خواهان دیگری نیز باشد و سعی کند بـرای آنان نیز مفید باشد احساس رضامنـدی مـی‌کند و ایـن احساس اورا یاری میدهد تا  از بسیاری از فشارهای عصبی مصون باشد.

5-6- روی آوردن به طنز و شوخی

این ضرب المثل که «خنده بر هر درد بی درمان دواست» در تخفیف فشار عصبی نیز میتواند مؤثر افتد. در انجام کارها گاهی لازم است مسائل را خیلی جدی نگیریم و برای رهایی از استرسهای طاقت فرسا به طنز روی آوریم و با خنده از کنار مسائل بگذریم.

5-7- هدف جو بودن

داشتن هدف و تلاس برای نیل به آن عاملی است که به انسان امید و انگیزه میدهد و او را به فشار عصبی مسلط میسازد. اگر برای خود هدفهای با ارزشی داشته باشیم که ضمن متعالی بودن قابل وصول هم باشند و طرح هایی برای نیل به آنها تنظیم کرده باشیم اگر شوق به آینده و امید به آن را در خود ایجاد کنیم، اگر از همه تجربیات گذشته برای توفیق در آینده بهره گیریم دارای روحیه ای هدف جو خواهیم شد، روحیه ای پر تلاش و توفیق گرا که مارا در مقابل فشار عصبی مقاوم خواهد ساخت.

6- مبارزه با استرس در سازمان

در سازمان برای مقابله با استرس کارکنان به عنوان اعضای سازمان باید عوامل ایجاد کننده استرس سازمانی را از میان برداریم یا از شدت آنها بکاهیم. از این رو شیوه هایی از قبیل ایجاد محیط حمایتی برای کارکنان، غنی سازی شغل، کاهش تعارضات سازمانی، پرهیز از برقرای قوانین خشک و غیر قابل انعطاف در محیط کار در حد امکان، ایجاد محیط فیزیکی مناسـب برای کارکنـان و غیره، همه میتوانند در حل مسائل استرس کارکنان مفید و چاره ‌ساز  باشند.

فرد بسته به موقیت شغلی (جایگاه فرد در سازمان) می‌تواند اقداماتی را در جهت کاهش استرس انجام دهد:

 • وقتی که شما مسؤل دیگران در سر کار هستید فشار روی خودتان را اینطور کم کنید:
  • اوقاتی را دور از مسئولیتهایتان را بگذرانید، کار را وِل کنید و آن را پشت سر رها کنید.
  • تفویض اختیار کنید، ممکن است در کوتاه مدت اتلاف وقت بنظر برسد ولی در دراز مدت آرامش بخش است.
  • اوقاتی را فراهم کنید برای فکر کردن و برنامه ریزی بیرون بروید بجای اینکه اقدام کنید.
  • قبول کنید که همیشه همه شما را دوست نخواهند داشت.
  • کمی فروتنی داشته باشید.
 • هنگاهی که مسؤل دیگران در سر کار هستید فشار بر آنان را میتوان به روشهای زیر کاهش داد:
  • کارکنان را با وعید نه تهدید برانگیزید.
  • هر نوع انتقادی را سازنده کنید.
  • از انواع مدیریت بی منطق و دیکتاتوری پرهیز کنید. نوع های مشارکتی، آزاد، اختیار دهنده معمولاً کمتر تنش زا هستند.
  • ترویج فرهنگی که فشار را کاهش میدهد، استفاده از استراحتهای مربوط به ناهار و تعطیلات را پذیرفتنی کنید.
  • کاری کنید که کمک خواستن از شما برای شان آسان باشد.
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. تست مديريت استرس

  آيا شما از عهده استرس بر مي‌آييد؟ با انجام اين تست ميزان استرس خود را ارزيابي كنيد و از نكات ارائه شده براي مديريت بهتر استرس و بهبود سلامت رواني خود بهره گيريد.

 •  1. 

  خوب است بعضي را مي توان در محيط كار و بعضي در منزل يا جمع هاي ديگر به كار بست

 •  2. 

  بايد منابع آن ذكر شود

 •  3. 

  آفرين به مورد بسيار با اهميتي اشاره نموده ايد.اين موضوع از مشكلات با اهميت سازمانها و شركت هاي خصوصا دولتي است كه بدليل عدم توجه به آن بهره وري در سازمانها بسيار كم شده است.

 •  4. 

  .ممنون استفاده كردم و خوب بود

 •  5. 

  ok, verry excailent

  tanks

 •  6. 

  برگرفته از كتاب مديريت عمومي دكتر الواني است .خوب بود منبعش ذكر ميشد .

 •  7. 

  جامع و كامل بود مرسي

 •  8. 

  بسيار خوب و جذاب قابل استفاده

 •  9. 

  خوب بود ذكر منابع لازم است

 •  10. 

  جالب بود.ممنون

 •  11. 

  خيلي خوب بود مرسي پريسا

 •  12. 

  استفاده كردم خيلي خوب بود.

 •  13. 

  بدنيست يريسا

 •  14. 

  بسيار پر محتواست ممنون

 •  15. 

  باتشكر جالب بود.مهران واحمد

 •  16. 

  خيلي خوب وكامل بودمرسي

 •  17. 

  عزيزم خوب بود ولي كامل نبود كاش منابع رو هم ذكر مي كردي ممنونم.

 •  18. 

  بسيار عالي بود..... تشكر از شما ايرانيان عزيز...........................كه دست خدمت تان به تمام جهانيان بويژه فارسي زبانان ودري زبانان افغانستان وتاجيكستان نيز دراز است.

 •  19. 

  سلام استرسم انقدرزياده كه حتي مطلب رانگرفتم

 •  20. 

  خوب بود ممنون ازش استفاده كردم يكمي از استرسهام كاهش يافت.تشكر

 •  21. 

  سلام با تشكر عالي بود

 •  22. 

  ممنون خوب بود.احمد

 •  23. 

  باسلام-فوق العاده بود -تشكر ميكنم.

 •  24. 

  مضغرف است

 •  25. 

  لطفا مشخصات كامل مقاله ذكر شود

 •  26. 

  خوب بود...و فكر ميكنم شروع درمان جز به مدد داروهاي خوب به عنوان يك تكيه گاه روان و جسم ميسر نخواهد بود...و دوم اينكه اعتقاد و ايمان تمام و كمال به ذات قادر احديت بهترين انتخاب خواهد بود

 •  27. 

  خوب بود - ممنون

  واي از آن بي سوادي كه نظر ميدهد و حتي نمي تواند كلمه مزخرف را بنويسد

 •  28. 

  خوبه

 •  29. 

  خيلي عالي بود ممنون هميشه موفق باشين

 •  30. 

  salam daste goleton dard nakone kheili ali bod kare maro fogholade rah endakht

 •  31. 

  ممنون

 •  32. 

  ممنون خوب بود .

 •  33. 

  بدك نبود اينارو خودم ميدونستم!

 •  34. 

  خوب بود . ممنون .شادو موفق باشيد

 •  35. 

  خوب بود استفاده كردم...مرسي

 •  36. 

  خوب ولي اي كاش به مسايل بي كاري جوانان بيشتر اهميت داده ميشد واقعا تاسف بر انگيز

 •  37. 

  خوب نبود بد هم نبود

 •  38. 

  بد نبود

 •  39. 

  خوب بود ولي هيچ منبعي براي اين مقاله ذكر نشده بود :(

 •  40. 

  بدنبودبه دردمن خورد

 •  41. 

  خوب بود تمامي ابعاد آن را تشريح كرده بود.

 •  42. 

  بد نبود ولي غلط املايي زياد بود بهرام

 •  43. 

  تكراري بود ضعيف

 •  44. 

  كپي مطالب من بود

 •  45. 

  اصلا منابعي رو ذكر نكرديد به نظرمن بهتره روش ارميدگي رو هم اموزش ميدادي چون بهترين روش براي كنترل استرس هست

 •  46. 

  سلام خسته نباشي در كل خوب بود ممنون

 •  47. 

  بااينكه روان شناسي خوندم ولي نكات خوبي گرفتم ممنون

 •  48. 

  عالي بودكارمارو راحت كردين.مهدي

 •  49. 

  عالي در حد المپيك

 •  50. 

  خوبه وخيلي كامل ممنون

 •  51. 

  خيلي عالي بود

 •  52. 

  ضعيف بود.لطفا منابع ذكر شودتا سرقت علمي به حساب نيايد.مينا

 •  53. 

  خوب بود پريسا خانم .ولي نتيجه گيري و منابع نداشت

 •  54. 

  مقاله خوب بود و از نويسنده اش واقعا تشكر مكنم

 •  55. 

  بسيار مفيد و كاربردي است ولي خوب بود منابع آن ذكر شود

 •  56. 

  باتشكرعالي بود ممنون ازلطف شمادوست خوب

 •  57. 

  very good

 •  58. 

  خيلي عالي بودتشكر

 •  59. 

  خوب بود ممنونم.

 •  60. 

  براي مبارزه با استرس بايد خودمون سراغش بريم و ازش فرار نكنيم هر چند كه ازارمون بده

 •  61. 

  خوب بود... حالا زياد ذوق نكن....

 •  62. 

  سلام بيشتر وقتا صورتم قرمز ميشه همه ميگن انگار خفت كردن اونم از استرس هستش يا نه ؟؟درمانش چه ؟خيلي ممنون

 •  63. 

  ممنون مطالب جالبي بود التماس دعا

 •  64. 

  خوب بود نريمان

 •  65. 

  عالي بود

 •  66. 

  تشكر از شما خيلي خوب بود

 •  67. 

  منابع بايد ذكر ميشد

 •  68. 

  مقالتون جالب بود با تشكر از شما

 •  69. 

  خوب بود ممنون

 •  70. 

  باتشكر مقاله علمي جالبي بود ممنون وخدا خيرتان دهد كه علمتان را در اختيار مردم قرار مي دهيد.

 •  71. 

  مطالبي خوبي داشتيد به دردم خورد مرسي خدا يارتون بازم مطالبه بيشتري بگذاريد مرسي .

 •  72. 

  كاش ميگفتين چه سالي نوشته شده ولي خيلي به دردم خورد

 •  73. 

  خوب بود

 •  74. 

  mrcccccccccccccc

 •  75. 

  مرسي.خوب بود.

 •  76. 

  باسلام خيلي به دردم خورد ممنون پريسا خانم

 •  77. 

  اثر منفي روحي رواني

 •  78. 

  عاليييييييييييييييييييي

 •  79. 

  خيلي عالي بود ممنون

 •  80. 

  سلام مي خواستم يه تاكيد و تاييد محكم در مورد هدف جو بودن بكنم بسيار مهم وتاثير گذار است و باعث ميشود كه بگوييم اصلا براي چه ناراحتم و بايد چكار كنم

 •  81. 

  مطلبي كه منبع نداشته باشد ارزش ندارد هرچقدر هم كه درون مايه خوبي داشته باشد بدون منبع كاملا بي ارزش است

 •  82. 

  خيلي خوب بود.تشكر

 •  83. 

  خوب بود

 •  84. 

  سلام. لطفا بجاي تكرار كردن جملات . يكم از راه هاي مقابله با استرس رو توضيح بدين . تمام مطالب تكراري و بيهودست.

 •  85. 

  خوب بود ولي تا وقتي مطلبي منبع نداشته باشه ارزش هم نداره

 •  86. 

  خوبه قابل پسنده

 •  87. 

  عالي بود مرسي

 •  88. 

  عالي

 •  89. 

  بد نبود

 •  90. 

  سلام من يه مشكلي دارم همش يهو هي دلم خالي ميشه نميدونم جرا لطف راهي براي مقابلش بهم بگيد.

 •  91. 

  عاليست

 •  92. 

  عاليه كلي گشتم مطالبتون خيلي خوب بود مرسيييييي فراوون

 •  93. 

  خيلي عالي بود

 •  94. 

  با تشكركامل وجامع ولي فاقد منبع

 •  95. 

  خيلي عالي بود من از اين مطالب براي پژوهش استفاده كردم ممنون

 •  96. 

  مرسي خيلي عالي بود

 •  97. 

  با تشكرازشما

 •  98. 

  خيلي خيلي خيلي يعني خيييييييييلللللي چرت وبدرد نخور بود...

 •  99. 

  بسيار ضعيف

  چوووووووووووووووووووووووووووووووووون مطلبي كه منبع نداشته باشه

  فاقد اعتبار هست خانوووووووووووووووووووووووووم

 •  100. 

  خوب بسيار عالي بود ممنون

 •  101. 

  بسيار عالي بود

  استفاده كرديم ممنون

 •  102. 

  ممنون خوب بود پريسا خانم

 •  103. 

  كلا مفيد بود براي شناخت استرس ، اما راه كارهاي مقابله يا از بين بردن استرس كافي نيست ممنون

 •  104. 

  ممنون

 •  105. 

  بدردم خوردچون من هميشه استرس دارم

 •  106. 

  عالي بود ولي مشكل من حل نشد ولي من اين را در كلاس برا دوستام خواندم و مشكل انها حل شد

 •  107. 

  خوب بود ممنون

 •  108. 

  مرسي

 •  109. 

  خوب بود😊

 •  110. 

  خوب بود كاش منابع هم ذكر مي شدند.متشكرم

 •  111. 

  مرسي خوب بود

 •  112. 

  مقاله شما نتيجه گيري ندارد

 •  113. 

  خبلي مطالب خوبي داره

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.