راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
دوره آموزشي

دوره آموزشي : «دوره‌هاي آموزشي - كاربردي و تخصصي مديريت و بازرگاني»

عنوان

دوره‌هاي آموزشي - كاربردي و تخصصي مديريت و بازرگاني

شرح

مركز توسعه نوآوري و كارآفريني پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با همكاري شبكه ارزش‌آفرينان خلاق برگزار مي‌نمايد:

دوره‌هاي آموزشي - كاربردي و تخصصي

شروع دوره‌ها از 3 تير ماه 1389

رئوس مطالب

مديريت بازاريابي

اصول بازارايابي و مديريت

دوره كاربردي تحقيقات بازاريابي

دوره كاربردي تحليل رفتار مصرف كننده

دوره كاربردي استراتژي هاي بازاريابي

دوره كاربردي تدوين برنامه بازاريابي

دوره كاربردي مديريت عملياتي بازاريابي

______________________________

مديريت فروش

مهندسي فروش و مهارت هاي فروش

ابزارها و تكنيك هاي فروش

مديريت ارتباط با مشتري CRM

روانشناسي ارتباط با مشتري ( اناگرام Enneagram )

اصول و فنون مذاكره و جلسات فروش

سياست هاي تشويقي افزايش فروش

تدوين برنامه و استراتژيهاي فروش و بازاريابي

_____________________________

مديريت بازرگاني و تجارت بين الملل

واردات و صادرات (تاميين كنندگان، بيمه، كارت بازرگاني، ثبت سفارش، گمرك و...)

اينكوترمز۲۰۰۰ و نقش آن در قراردادهاي بين المللي بازرگاني

اعتبارات اسنادي و مقررات متحدالشكل ناظر بر آن ( UCP600 )

ضمانتنامه هاي بانكي و نقش آن در تسهيل بازرگاني بين الملل

روشهاي تاميين مالي در بازرگاني بين الملل (فاينانس، ريفاينانس، يوزانس)

آشنايي با انواع روشهاي پرداخت بين المللي در بازرگاني

گمرك و ترخيص كالا

_____________________________

دوره آموزشي مديريت بازرگاني و تجارت بين الملل (پيشرفته)

بررسي و تحليل مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي UCP 600

بررسي و تحليل رويه هاي استاندارد بين الملل ISBP

بررسي و تحليل مقررات و قوانين داخلي مربوط به واردات و صادرات

بخش اول – واردات كالا و خدمات (بخشنامه بانك مركزي)

بخش دوم - حمل و نقل كالا، بيمه و بازرسي

بررسي و تحليل آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات

صادرات كالا و خدمات

_____________________________

دوره آموزشي مديريت منابع انساني

مقدمات – كليات – تاريخچه و تعاريف در زمينه مديريت نيروي انساني و مديريت منابع انساني.

سير تحولي مديريت منابع انساني

ساختار مديريت منابع انساني

نقش و جايگاه منابع انساني در سازمان

مباني علمي مديريت منابع انساني.

نظامهاي موجود منابع انساني

تجزيه و تحليل كار و شغل

جذب و استخدام منابع انساني (تئوري¬ها، اصول، تكنيك¬ها و روش¬هاي جذب، انتخاب، گزينش و به كارگيري كاركنان)

حقوق، مزايا، دستمزد، جبران خدمت

امور رفاهي

سيستم¬هاي منابع انساني

آموزش و توسعه منابع انساني

ارزشيابي و ارزيابي عملكرد منابع انساني

بازنشستگي

مطالعه موردي و كارشكافي مسايل موجود در حوزه منابع انساني

_____________________________

اصول و فنون مذاكره تجاري و بين المللي

تعريف مذاكره

مديريت تعارض

برنامه ريزي مذاكره

مذاكره رقابتي

مذاكره برنده برنده

چالش هاي مذاكره

ارتباطات در مذاكره

مديريت بن بست

خطاهاي ذهني مذاكره

مديريت فكر

تفاوت هاي فرهنگي

ويژگي هاي فردي

مذاكره كننده موفق

تجديد مذاكره

چه زماني مذاكره نكنيم

_____________________________

پرورش خلاقيت

بررسي شرايط دنياي امروز

آشنايي با مفاهيم خلاقيت، نوآوري و كارآفريني

موانع رشد خلاقيت

ويژگي‌¬هاي افراد خلاق

معماهاي خلاقيت

راه‌¬هاي افزايش خلاقيت در افراد

خانواده و نقش آن در پرورش خلاقيت كودك

نظام آموزشي و مشكلات آن در پرورش خلاقيت دا‌نش‌آموزان

تكنيك‌هاي خلاقيت

تعريف تيم و مزاياي كارتيمي

تعريف تكنيك يورش فكري و به كارگيري تكنيك به صورت تيمي

تعريف تكنيك PPC و به كارگيري تكنيك به صورت تيمي

تعريف تكنيك وارونه‌سازي و به كارگيري تكنيك به صورت تيمي

تعريف تكنيك اسكمپر و به كارگيري تكنيك به صورت تيمي

تعريف تكنيك چرا و چه مي‌شد اگر و به كارگيري تكنيك به صورت تيمي

تشكيل تيم و برگزاري بازي تيمي اول

تشكيل تيم و برگزاري بازي تيمي دوم

بررسي دلايل موفقيت و عدم موفقيت تيم‌ها

شناسايي فرصت و بهره برداري از فرصت‌ها

ايده يابي همراه با مثال‌هايي از دنياي كسب وكار

کلیدواژه

مديريت بازاريابي ؛ مديريت فروش ؛ مديريت بازرگاني و تجارت بين الملل ؛ مديريت بازرگاني و تجارت بين الملل (پيشرفته) ؛ مديريت منابع انساني ؛ اصول و فنون مذاكره تجاري و بين المللي ؛ پرورش خلاقيت

مدرس(ها)

مديريت بازاريابي : دكتر اميرحامد رضايي

مديريت فروش : دكتر غلامرضا ابياك

مديريت بازرگاني و تجارت بين الملل : مهندس پيمان رضايي

دوره آموزشي مديريت بازرگاني و تجارت بين الملل (پيشرفته) : پيمان رضايي

مديريت منابع انساني : نادر برزگر

اصول و فنون مذاكره تجاري و بين المللي : دكتر اميرحامد رضايي و دكتر غلامرضا ابياك

پرورش خلاقيت : محسن برزگر خليلي

مدت و زمانبندي

مديريت بازاريابي

طول دوره: 24 ساعت به مدت 6 هفته

شروع دوره: 4 تير 1389

زمان: جمعه ساعت 9 تا 13

**

مديريت فروش

طول دوره: 24 ساعت به مدت 6 هفته

شروع دوره: 4 تير 1389

زمان: جمعه ساعت 14 تا 18

**

مديريت بازرگاني و تجارت بين الملل

طول دوره: 32 ساعت به مدت 8 هفته

شروع دوره: 3 تير 1389

زمان: پنجشنبه ساعت 14 تا 17:30

**

دوره آموزشي مديريت بازرگاني و تجارت بين الملل (پيشرفته)

طول دوره: 24 ساعت به مدت 6 هفته

شروع دوره: 3 تير 1389

زمان: پنجشنبه ساعت 17:30 الي 20:30

**

دوره آموزشي مديريت منابع انساني

طول دوره: 24 ساعت به مدت 6 هفته

شروع دوره: 4 تير 1389

زمان: جمعه ساعت 14 الي 18

**

اصول و فنون مذاكره تجاري و بين المللي

طول دوره: 24 ساعت به مدت 6 هفته

شروع دوره: 3 تير 1389

زمان: پنجشنبه ساعت 16 الي 20

**

پرورش خلاقيت

طول دوره: 24 ساعت به مدت 6 هفته

شروع دوره: 4 تير 1389

زمان: جمعه ساعت 9 الي 13

برای دریافت تاریخ بعدی دوره ایمیل‌تان را ثبت کنید
شرايط ثبت نام

در صورت عدم تمايل به ثبت نام حضوري مبالغ دوره را به شماره حساب 1395326034 بانك ملت شعبه دانشگاه تهران/ كد: 67397 به نام مركز كارآفريني واريز كرده و فيش آن را به شماره تلفن‌هاي ذيل فكس نماييد.

مدرك پايان دوره

در پايان به شركت‌كنندگان گواهي رسمي مركز توسعه نوآوري و كارآفريني پارك علم و فناوري دانشگاه تهران اعطا مي‌شود.

برگزار كننده

مركز توسعه نوآوري و كارآفريني پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با همكاري شبكه ارزش‌آفرينان خلاق

نشاني پستي

نشاني دفتر ثبت نام: خيابان اميرآباد شمالي، خيابان 16 (فرشي مقدم)، پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، مركز توسعه نوآوري و كارآفريني، طبقه دوم، اتاق 203 (پارتيشن)

تلفنبراي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در دوره با شماره تلفن‌هاي 88220620-88220621-88220678-88220679-88220694-88220516 تماس حاصل فرماييد.
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

 

 

مطالب مرتبط

 •  1. مديريت بازاريابي (Marketing Management)

  تعريف : واژه عمومي براي مديريت وظيفه بازاريابي، و براي مديراني كه در واحدهاي بازاريابي سازمان‌ها كار مي‌كنند و مسئوليت چنين مديريتي را بر عهده دارند.

 •  2. مديريت خلاقيت (Creativity Management)

  تعريف : فنون مديريت كه به دنبال برانگيختن و ارتقاء خلاقيت در سازمان هستند.

 •  3. مديريت كسب و كار (مديريت بازرگاني) (Business Management)

  تعريف : عبارت كلي براي مهارت‌ها و روش‌هاي مديريتي براي مديريت تمام عمليات و فعاليت‌هاي يك موجوديت كسب و كار.

 •  4. مديريت منابع انساني (Human Resource Management)

  تعريف : مقصود از مديريت منابع انساني سياست‌ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبه‌هايي از فعاليت‌ كاركنان بستگي دارد، به ويژه براي كارمنديابي، آموزش دادن به كاركنان، ارزيابي عمل....

 •  1. 

  مبالغ مشخص نبود

 

 

ابتداي صفحه
معرفي دوره آموزشي

مشخصات دوره‌ها، كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با مديريت و مهندسي صنايع را ثبت كنيد تا «راهكار مديريت» آنها را در معرض ديد بازديدكنندگان و موتورهاي جستجوگر قرار دهد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.