راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «سرمايه اجتماعي چيست؟»

عنوان مقالهسرمايه اجتماعي چيست؟
نويسندهمبشري، محمد
زبانفارسي
سال انتشار1387
منبع

روزنامه همشهري،‌ سه شنبه 30 مهر 1387، سال شانزدهم، شماره 4679، صفحه 16.

چكيده

اين مقاله مفهوم سرمايه اجتماعي را شرح مي دهد و تعاريف مختلف آن را ارائه مي كند. سپس اهميت و كاركردهاي سرمايه اجتماعي را برمي شمرد.

كليدواژهسرمايه اجتماعي ؛ social capital ؛ روابط اجتماعي ؛ سازمان اجتماعي
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

سرمايه اجتماعي چيست؟

نويسنده : مبشري، محمد
سال انتشار : 1387
چكيده

اين مقاله مفهوم سرمايه اجتماعي را شرح مي دهد و تعاريف مختلف آن را ارائه مي كند. سپس اهميت و كاركردهاي سرمايه اجتماعي را برمي شمرد.

منبع : روزنامه همشهري،‌ سه شنبه 30 مهر 1387، سال شانزدهم، شماره 4679، صفحه 16.
كليدواژه : سرمايه اجتماعي ؛ social capital ؛ روابط اجتماعي ؛ سازمان اجتماعي

1- مقدمه

مفهوم سرمايه‌ اجتماعي در سال‌هاي اخير در حوزه‌هاي گوناگون علوم اجتماعي،‌ اقتصاد و اخيرا در علوم سياسي مطرح شده است. سرمايه‌اجتماعي عبارت است از ارتباطات و شبكه‌هاي اجتماعي‌اي كه مي‌توانند حس همكاري و اطمينان را در ميان افراد يك جامعه پديد آورند. در اين ميان نبايد از نقش نهادهاي مدني و دمكراتيك و نيز نقش دولت در گشودن چنين فضاهايي غافل شد. به هر روي، امروز بر جامعه‌شناسان ثابت شده كه يكي از ابعاد مهم هر توسعه‌اي توجه به سرمايه‌هاي اجتماعي است. از اين‌رو سرمايه‌اجتماعي، يكي از مهمترين شاخصه‌هاي رشد و توسعه هر جامعه‌اي به شمار مي‌آيد. مطلب حاضر در چند بخش به بحث درباره سرمايه اجتماعي مي‌پردازد.

انسان به طور ذاتي در تعامل با ديگران نيازهاي خود را برطرف ساخته و گذران امور مي‌كند. اثرات اين كنش‌هاي متقابل در نقش آنها تا حدي است كه حذف آن، زندگي را غير ممكن مي‌سازد. اما در اين ميان دانشمندان علوم اجتماعي با نگرشي كنجكاوانه در جوامع به شناسايي اين كنش‌ها پرداخته و به مجموع عواملي پي برده‌اند كه آن را سرمايه‌اجتماعي ناميده‌اند. مفهوم سرمايه‌اجتماعي در برگيرنده مفاهيمي همچون اعتماد، همكاري و همياري ميان اعضاي يك گروه يا يك جامعه است كه نظام هدفمندي را شكل مي‌دهند و آنها را در جهت دستيابي به هدف‌هاي ارزشمند هدايت مي‌كند.

از اين‌رو شناخت عوامل موثر در تقويت يا تضعيف سرمايه اجتماعي مي‌تواند در گسترش ابعاد سرمايه اجتماعي كمك كرده و موجب افزايش عملكرد اجتماعي و اقتصادي افراد در جوامع شود. مفهوم سرمايه اجتماعي كه صبغه جامعه‌شناسانه دارد، بستر مناسبي براي بهره‌وري سرمايه انساني و فيزيكي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي‌شود. مديران و كساني كه بتوانند در سازمان، سرمايه‌اجتماعي ايجاد كنند،  راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي‌سازند.

امروزه سرمايه اجتماعي نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا مي‌كند و شبكه‌هاي روابط جمعي و گروهي انسجام بخش ميان انسان‌ها و سازمان‌هاست. از اين‌رو در غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه‌ها اثربخشي خود را از دست مي‌دهند و بدون سرمايه اجتماعي پيمودن راه‌هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار و دشوار مي‌شود.

در ديدگاه‌هاي سنتي مديريت توسعه، سرمايه‌هاي اقتصادي، فيزيكي و نيروي انساني مهمترين نقش را ايفا مي‌كردند اما در عصر حاضر براي توسعه بيشتر از آنچه به سرمايه‌اقتصادي، فيزيكي و انساني نيازمند باشيم به سرمايه اجتماعي نيازمنديم زيرا بدون اين سرمايه، استفاده از ديگر سرمايه‌ها به طور بهينه انجام نخواهد شد. در جامعه‌اي كه فاقد سرمايه‌اجتماعي كافي است ساير سرمايه‌ها ابتر مي‌مانند و تلف مي‌شوند. از اين‌رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يك اصل اساسي براي نيل به توسعه پايدار محسوب شده و حكومت‌ها و دولتمرداني موفق قلمداد مي‌شوند كه بتوانند با اتخاذ سياست‌هاي لازم و ارائه راهكارهاي مناسب در ارتباط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتر نائل شوند.

2- تعريف سرمايه اجتماعي از نگاه صاحب‌نظران

سرمايه اجتماعي واژه‌اي است كه در سال‌هاي اخير وارد حوزه علوم اجتماعي و اقتصادي شده و از اين منظر دريچه تازه‌اي را در تحليل و علت‌يابي مسائل اجتماعي و اقتصادي گشوده است. در اين زمينه مطالعات وسيعي توسط صاحب‌نظران و دانشمندان اين علوم صورت گرفته و نظريه‌پردازاني همچون جين جاكوب(1961)، لوري(1970) بن پرات(1980)،   ويليامسن(1981)، بيكر(1983)، جيمز كلمن(1966)، رابرت پاتنام(1970)، پيربورديو(1980) و فرانسين فوكوياما(1990) تعاريف متعددي از سرمايه اجتماعي ارائه كرده‌اند.

جيمز جاكوب در كتاب «مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي» سرمايه اجتماعي را شبكه‌هاي اجتماعي فشرده‌اي مي‌داند كه در محدوده‌هاي قديمي شهري در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ديگر تصميمات در مورد بهبود كيفيت زندگي در مقايسه با عوامل نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي پليس و نيروي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان مي‌دهند. يك مثال عيني اين تعريف  را در دنياي امروزه مي‌توان در تشكل‌هاي غيردولتي حمايت از محيط‌ زيست يافت. اين شبكه اجتماعي بعضا نيروهاي قدرتمندي را به صورت NGOها به وجود مي‌آورد كه حتي در حمايت از محيط ‌زيست موجب توقف پروژه‌هاي عمراني دولت نيز مي‌شوند.

گلن لوري، سرمايه اجتماعي را مجموع منابعي مي‌داند كه در ذات روابط خانوادگي و در سازمان اجتماعي جامعه وجود دارد و براي رشد شناختي يا اجتماعي كودك يا جوان سودمند است. بن‌پرات، در تعريف سرمايه اجتماعي،  روابط بين افراد يك خانواده، گروهي از دوستان يا شركاي يك شركت را به صورت رابطه F تعريف مي‌كند و به بررسي اثرات اين رابطه بر مبادلات اقتصادي مي‌پردازد.

ويليامسن و بيكر، كه به دنبال مطالعات بن پرات در پي بررسي شيوه اثرگذاري يك سازمان اجتماعي بر عملكرد نهادهاي اقتصادي بوده‌اند مجموعه‌اي از مطالعات را پايه‌گذاري كرد‌ه‌اند كه اقتصاد نهادي نام گرفته است. بيكر نشان داده است كه چگونه روابط ميان سوداگران در بازار فوق‌العاده عقلاني شده بورس تجاري شيكاگو توسعه مي‌يابد، ‌حفظ مي‌شود و بر فعاليت داد و ستد تاثير مي‌گذارد.

از نظر پيربورديو، سرمايه اجتماعي حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتيجه مالكيت شبكه بادوامي از روابط كمابيش نهادينه شده آشنايي و شناخت متقابل بين افراد - يا به بيان ديگر عضويت در گروه - است. شبكه‌اي كه هر يك از اعضاي خود را از پشتيباني سرمايه جمعي برخوردار مي‌كند و آنان را مستحق اعتبار مي‌سازد. البته سرمايه اجتماعي مستلزم شرايطي به مراتب بيش از وجود صرف شبكه پيوندها است. در واقع پيوندهاي شبكه‌اي مي‌بايست از نوع خاصي باشند، يعني مثبت و مبتني بر اعتماد.

برخلاف بورديو، كلمن از واژگان مختلفي براي سرمايه‌ اجتماعي كمك گرفت. وي مفهوم سرمايه‌اجتماعي را از ابعاد مختلف بررسي كرد. كلمن براي تعريف سرمايه‌اجتماعي از كاركرد آن كمك گرفت و تعريفي كاركردي از سرمايه اجتماعي ارائه ‌داد و نه تعريفي ماهوي. بر اين اساس سرمايه ‌اجتماعي شيء واحد نيست بلكه انواع چيزهاي گوناگوني است كه دو ويژگي مشترك دارند: همه آنها شامل جنبه‌اي از يك ساخت اجتماعي هستند و كنش‌هاي معين افرادي را كه در درون ساختار هستند تسهيل مي‌كنند. سرمايه ‌اجتماعي مانند شكل‌هاي ديگر سرمايه مولد است و دستيابي به هدف‌هاي معيني را كه در نبود آن دست يافتني نخواهد بود، امكان‌پذير مي‌سازد. سرمايه‌ اجتماعي مانند سرمايه فيزيكي و انساني كاملا تعويض پذير نيست اما نسبت به فعاليت‌هاي به خصوصي تعويض‌پذير است.

شكل معيني از سرمايه‌اجتماعي كه در تسهيل كنش‌هاي معيني ارزشمند است ممكن است براي كنش‌هاي ديگر بي‌فايده يا حتي زيان‌مند باشد. سرمايه‌اجتماعي نه در افراد و نه در ابزار فيزيكي توليد قرار دارد. بنابراين از نظر كلمن سرمايه ‌اجتماعي شامل يك چارچوب اجتماعي است كه موجب تسهيل روابط ميان افراد درون اين چارچوب مي‌شود، به گونه‌اي كه فقدان آن ممكن است در دستيابي به هدف معين هزينه‌ بيشتري به افراد آن جامعه تحميل كند.

از نظر پاتنام، سرمايه اجتماعي آن دسته از ويژگي‌هاي زندگي اجتماعي، شبكه‌ها، هنجارها و اعتماد است كه مشاركت‌كنندگان را قادر مي‌سازد تا به شيوه‌اي موثرتر اهداف مشترك خود را تعقيب كنند. به بيان دقيق‌تر سرمايه ‌اجتماعي از طريق افزايش هزينه‌هاي بالقوه جدا شدن، تقويت هنجارهاي مستحكم بده - بستان، تسهيل جريان اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به شهرت كنشگران و تجسم موفقيت‌هاي گذشته سعي دارد به تحقق كنش جمعي كمك كند.

پاتنام بين دو شكل اوليه سرمايه‌اجتماعي تمايز قائل مي‌شود كه عبارت است از: سرمايه اجتماعي ارتباط دهنده (يا جامع) و سرمايه اجتماعي درون گروهي (يا انحصاري). سرمايه اجتماعي ارتباط دهنده، افراد متعلق به تقسيمات اجتماعي متنوع را گرد هم مي‌آورد و سرمايه اجتماعي درون گروهي، هويت‌هاي انحصاري را تقويت كرده و باعث حفظ همگني مي‌شود. فوكوياما سرمايه اجتماعي را مجموعه‌اي از هنجارهاي موجود در سيستم‌هاي اجتماعي مي‌داند كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه شده و سبب پايين آمدن هزينه‌هاي تبادلات و ارتباطات مي‌شود. فوكوياما سرمايه اجتماعي را به عنوان يك پديده جامعه شناختي مورد توجه قرار مي‌دهد. به نظر او سرمايه اجتماعي با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگي دارد و هرچه قدر شعاع اعتماد در يك گروه اجتماعي گسترده‌تر باشد، سرمايه اجتماعي نيز زياد خواهد بود و به تبعيت از آن ميزان همكاري و اعتماد متقابل اعضاي گروه نيز افزايش خواهد يافت.

آنچه از تعاريف متعدد سرمايه‌اجتماعي برمي‌آيد اين است كه اين مفهوم دربردارنده مفاهيمي همچون اعتماد، همكاري و روابط متقابل بين اعضاي يك گروه بوده به نحوي كه گروه را به سمت دستيابي به هدفي كه بر مبناي ارزش‌ها و معيار رايج در جامعه مثبت تلقي شود هدايت مي‌كند. لذا آنچه از اين تعريف استنباط  مي‌شود اين است كه هر چند ممكن است سرمايه‌ اجتماعي به دليل تقويت نيروهاي جاذبه بين اعضاي يك گروه و نيروهاي دافعه بين گروه‌هاي متفاوت لزوما عامل مثبتي در يك جامعه به شمار نيايد ولي قطعا براي پيشبرد و سهولت در عملكرد اقتصادي، اجتماعي آنها، جامعه يك عامل ضروري به شمار مي‌رود. بنابراين ميزان سرمايه اجتماعي در يك جامعه مي‌تواند نشان دهنده شكاف موجود بين آن جامعه يا يك جامعه برخوردار از يك نظام دموكراسي با حداكثر كارايي در نظام اقتصادي، اجتماعي باشد.

3- اهميت سرمايه اجتماعي

در دو دهه اخير مفهوم سرمايه اجتماعي در زمينه‌ها و اشكال گوناگونش به عنوان يكي از كانوني‌ترين مفاهيم، ظهور و بروز يافته است، هر چند شور و شوق زيادي در بين صاحب‌نظران و پژوهشگران مشابه چارچوب مفهومي و ابزار تحليلي ايجاد كرد. ليكن نگرش‌ها، ديدگاه‌ها و انتظارات گوناگوني را نيز دامن زده است. افزايش حجم قابل توجه پژوهش‌ها در اين حوزه بيانگر اهميت و جايگاه سرمايه اجتماعي در سپهر‌هاي متفاوت اجتماعي است.

به طور كلي ميزان سرمايه اجتماعي در هر گروه يا جامعه‌اي نشان دهنده ميزان اعتماد افراد به يكديگر است. همچنين وجود ميزان قابل قبولي از سرمايه‌اجتماعي موجب تسهيل كنش‌هاي اجتماعي مي‌شود، به طوري كه در مواقع بحراني مي‌توان براي حل مشكلات از سرمايه‌اجتماعي به عنوان اصلي‌ترين منبع حل مشكلات و اصلاح فرآيندهاي موجود سود برد. از اين‌رو شناسايي عوامل موثر در تقويت يا تضعيف سرمايه اجتماعي اهميت بسزايي دارد.

تعدادي از عناصر اصلي كه مي‌توان سرمايه اجتماعي را با آن مورد اندازه‌گيري قرار داد عبارتند از:آگاهي به امور عمومي،‌ سياسي، اجتماعي، وجود انگيزه در افراد جامعه كه در پي كسب اين دسته از آگاهي‌ها برآيند، اعتماد عمومي به يكديگر، اعتماد به نهادهاي مردمي و دولتي، مشاركت غير رسمي هميارانه در فعاليت‌هاي داوطلبانه در تشكل‌هاي غير‌دولتي، خيريه‌اي، مذهبي، اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي صنفي و علمي و... . در مجموع مي‌توان گفت كه يكي از معيارهاي اصلي در شناخت سرمايه اجتماعي شكل و شيوه روابط اجتماعي افراد با يكديگر و نحوه همزيستي آنها در جامعه مورد مطالعه است. از ديگر معيارها مي‌توان به احساس مردم نسبت به حكومت و مردم اشاره كرد و نيز داشتن احساس خوشايند نسبت به امنيت، پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي و اميدواري نسبت به آينده از معيارهاي مطرح محسوب مي‌شود.

اگر سرمايه اجتماعي را ارتباط و شبكه‌هاي اجتماعي‌اي كه مي‌توانند اطمينان و حس همكاري را در ميان افراد حاضر در شبكه‌هاي مورد بحث ايجاد كنند بدانيم، آنچه بيش از پيش اهميت پيدا مي‌كند نقش نهادهاي جامعه مدني در تشكل اين سرمايه است. اگر ما مانند عنصري از يك سازمان مدني به صورت هميشگي همديگر را ملاقات كنيم احساس مسئوليت نسبت به همديگر در ما پيدا مي‌شود و مي‌توانيم به همديگر اعتماد كرده و در نهايت با هم همكاري كنيم. براي اينكه احساس اطمينان در بين باشد لازم است كه ما همديگر را ملاقات كنيم و ارتباط مدام با هم داشته باشيم. همچنين چيزي كه به طور جمعي مي‌توانيم به دست آوريم به تنهايي نمي‌توانيم.

منظور از باهم‌بودن، نهادهاي اجتماعي‌اي است كه كاركرد ديدار، شناخت و در نهايت اعتماد را ميسر مي‌كنند. البته حتما لازم نيست كه ارتباط پيش‌گفته تنها در داخل نهادهاي جامعه مدني باشد بلكه بيشتر روش‌ها و فرم‌هاي اجتماعي را نيز كه ارتباط مداوم و سازماندهي‌شده دارند، در برمي‌گيرد. اما نبايد از ياد برد كه اعتماد و حس همكاري با شيوه‌اي آسان‌تر در داخل نهادهاي جامعه مدني درست مي‌شوند؛ به اين دليل كه اعضاي آن نهادها به دلخواه و بدون هيچ چشمداشتي به عضويت آن نهادها درمي‌آيند.

به اين ترتيب سرمايه اجتماعي عبارت است از مجموع آن دسته از ارتباطات و شبكه‌هاي ارتباط اجتماعي كه در جامعه موجودند و نيز ميزان اعتماد و همكاري ميان روابط موجود. در اينجا مي‌توان گفت اگر در جامعه‌اي ميزان سرمايه اجتماعي پايين باشد خطر افتادن آن جامعه به وضعيت تله اجتماعي بسيار بالاست. تله اجتماعي يعني سرمايه اجتماعي‌ پايين، نبودن اعتماد و اطمينان به يكديگر بين مردم، رواج فساد اداري- اقتصادي، ترس و.... پس مي‌توان تله اجتماعي را كه بعضي اوقات از آن به عنوان مشكل منافع جمعي ياد مي‌شود به صورت زير شرح داد.

همه مي‌دانيم كه منافع‌مان ايجاب مي‌كند كه همه با هم همكاري كنيم. اما اگر تو  به اين باور نرسي كه  تمام افراد ديگر اجتماع هم همكاري مي‌كنند، ديگر معنايي نخواهد داشت كه تو به تنهايي همكاري كني. نتيجه اين اعتقاد اين است كه همكاري و تلاش براي منافع جمعي تنها زماني ميسر مي‌شود كه انسان به اين باور برسد كه همه افراد ديگر نيز همكاري خواهند كرد.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. 

  با سلام مقاله مذكور يكي از نيازهاي علمي مرا مرتفع نمود از زحماتتان بسيار سپاسگزارم.

 •  2. 

  من با نظرشما مخالفم.چون سرمايه اجتماعي فقط انسان است نه روبط بين آنها

 •  3. 

  با سلام وخسته نباشي از اين مقاله استفاده كردم متشكرم

 •  4. 

  مطلب بسيار خوبي بود.خيلي استفاده كردم ممنون

 •  5. 

  درحديادگيري مطلب خوب بود.ممنون اززحمتاتون.

 •  6. 

  از زحمات شما متشكرم!

 •  7. 

  سلام از مطالبت خوبتون متشكرم

 •  8. 

  بسيار عالي بود خيلي ممنون

 •  9. 

  سلام مطلب بسيار خوبي بود خيلي ازان استفاده كردم.

 •  10. 

  واقعاً عالي بود.

 •  11. 

  خيلي خوب بود

 •  12. 

  متشكرم از اين مطالبي كه در اختيار ما قرار مي دهيد(سيد مهدي)

 •  13. 

  خوب بود

 •  14. 

  از نظر من وب سايت شما خوبه مطالب ش جابه

 •  15. 

  بسيار عالي بود ممنونم

 •  16. 

  سلام با تشكر از مطالبتون

  اي كاش به ابعادي از سرمايه اجتماعي كه مربوط به سرمايه انساني هستش بيشتر پرداخته بوديد. سرمايه انساني به عنوان يكي از مهمترين اجزا در محاسبه شاخص توسعه انساني هستش كه هم ابعاد خيلي گسترده اي داره هم ارتباطات زيادي با سرمايه اجتماعي داره..

 •  17. 

  با عرض خسته نباشيد جهت پروژه استفاده نمودم.

  با كمال تشكر

 •  18. 

  با عرض تشكر ، براي تحقيقم از مطلبتون استفاده كردم

 •  19. 

  سلام با تشكر

 •  20. 

  سلام بد نبود.

 •  21. 

  سلام

  ممنون از مطالبي كه ارائه كرديد.شفافيت و رسا بودن مطلب،در هين كوتاهي، جاي تقدير دارد.خيلي بهتر ميشد اگر منابعي را كه از آنها براي چهار چوب نظري استفاده شده بود،معرفي مي شدند.

  باز هم ممنون.

 •  22. 

  سلام، ممنون بسيار مفيد بود ولي اي كاش منابعي رو كه استفاده كرده بوديد رفرنس مي داديد.

 •  23. 

  با سلام

  مطالبي كه در رابطه با سرمايه اجتماعي گردآوري و تدوين كرده ايد خوب است اما در جامعه و فرهنگ خودشان صدق مي كند به نظر اينجانب با توجه به تحقيقات انجام شده ؛ سرمايه اجتماعي يكي از چهار سرمايه اي است كه انسانها كم و بيش دارند

  سرمايه هاي انسانها به ترتيب اولويت عبارتند از : 1-اعتبار 2- سرمايه اجتماعي3-ملك و املاك 4- پول نقد

  اعتبار : چيزي است كه به واسطه آن مي توان ميليونها تومان خريد بدون پرداخت پول انجام داد

  سرمايه اجتماعي: همان فاميل درجه يك و دو سه و دوست و رفيق را گويند كه در مصايب روزگار اولين ياري دهندگان به انسان هستند آدمهاي بي عاطفه آنرا ندارند و در اولين كشاكش دهر خوار و ذليل مي شوند

  ملك و املاك : نياز به توضيح ندارد بيشتر امانتي است كه دست به دست ميشود از پدر به پسر و ...

  پول و نقدينگي : به اشتباه همه سرمايه را اين مي دانند و باعث گناهكار شدن اما چيز خوبي است اگر از راه حلال در بيايد و خوب مديريت شود بعضيها آنرا خيلي راحت بدست مي آورند و خيلي راحت از دست مي دهند.

  در خاتمه شايان ذكر است :افراد خردمند همه اين سرمايه ها را دارند و هر كدام را به نوبه خود با ارزش ميدانند

  با تشكر 23/5/1389 اراك

 •  24. 

  منابع مطالب را داخل متن به طور دقيق بياوريد

 •  25. 

  بسيار جامع وكامل بود

 •  26. 

  خوب بود استفاده كرديم

 •  27. 

  سرمايه اجتماعي كه فوكوياما مطرح كرده از بهترين نظريات در اين زمينه است .

 •  28. 

  با تشكر

 •  29. 

  با سلام

  سرمايه اجتماعي در اصل بيانگر هنجارها و روابط اجتماعي افراد است بر خلاف نظر يكي از دوستان كه سرمايه انساني را فقط خود انسان ميداند

 •  30. 

  سلام عرض ميكنم

  ممنون از شما .واسه تحقيقم خيلي ب درد خورد

 •  31. 

  خوب بود

 •  32. 

  با سلام

  براي ارايه به استاد از ان استفاده كردم

 •  33. 

  سلام حال شما؟ ممنون ممنون ممنون واقعا استفاده كردم موفق باشيد

 •  34. 

  OK

 •  35. 

  متشكر استفاده كردم - گرمسار

 •  36. 

  ممنون عالي بود

 •  37. 

  با سلام. ممنون از زحمت شما عزيزان

 •  38. 

  بسيار عالي بود متشكرم

 •  39. 

  با عرض سلام و تشكر فراوان از مطلب خوبتان، پيشنهاد مي كنم بهتر مي شد اگر سرمايه اجتماعي را به سه بعد ساختاري(توانايي فرد در برقراري ارتباط با ديگران درون يك سيستم)، ارتباطي(ويژگيهاي روابط بين افراد: ميزان اعتماد-همكاري-كسب هويت فردي) و شناختي(معاني مشترك و درك مشترك از آنها) تقسيم مي كرديد تا حق مطلب در حدود بيشتري ادا شود.

  با تشكر؛ نعيمه هاشمي از بندرعباس

 •  40. 

  ممنون خوب بود

 •  41. 

  جاي سپاس بسيار دارد لطفا به موضوعاي ديگري نيز چون مشاركت هاي اجتماعي و مسووليت هاي اجتماعي سازمات ها نيز پرداخته شود.

 •  42. 

  ممنون از مقالتون خيلي به من كمك كرديد

 •  43. 

  ممنون استفاده كردم

 •  44. 

  تعريف از سرمايه اجتماعي در اين مطلب كامل نبوده بلكه بلكه سرمايه هاي اجتماعي عبارتند از اموزه هي ديني تجربيات گذشتگان و ... در زمينه علوم اجتماعي نه صرف ارتباطات افراد با يكديگر بلكه تعاون خود فقط يكي از سرمايه هاي اجتماعي است

 •  45. 

  ممنونم بابت زحمتتون.با اجازه واسه يك مقاله و تحقيق از مطالبتون با ذكر منبع استفاده كردم

  موفق و پيروز باشيد

 •  46. 

  خيلي ممنون استفاده كردم خوب بود.شمس ازكرمان

 •  47. 

  خوب بود اما كامل نبود.

 •  48. 

  خيلي خلاصه بود من چارچوب سرمايه اجتماعي نياز داشتم در هر حال ممنون

 •  49. 

  ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.ﺩاﺭﻡ ﻭاﺳﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ اﻡ ﻣﻂﻠﺐ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.

 •  50. 

  با سلام و خسته نباشيد از مطاب جهت تحقيق استفاده كردم .

 •  51. 

  خوب بود

 •  52. 

  ممنون از زحمات شما

 •  53. 

  مطلبي كه منبع نداشته باشد قابل استفاده علمي نيست

 •  54. 

  بسيار عالي بود

 •  55. 

  چرت و پرت بود

 •  56. 

  سلام مقاله خوبي بود مقاله سرمايه اجتماعي .لطفا منابه آنرا ذكركنيد ممنون ميشم.

  صغري

 •  57. 

  بسيار خوب بود متشكرم سناشهرضا

 •  58. 

  عالي بود متشكرم

 •  59. 

  خوب بود.

 •  60. 

  بسيار مقاله خوبي بود من آن را تاييدميكنم.

 •  61. 

  مطالب خوب بود ممنون از زحماتتان

 •  62. 

  بسيارخوب

 •  63. 

  منبع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 •  64. 

  منبع نداشت

 •  65. 

  خوب بود

 •  66. 

  خوب بود

 •  67. 

  سلامو لطفا راجع به سرمايه سياسي كه يكي از شقوق سرمايه اجتماعي است هم مطلب بگذاريد

 •  68. 

  سايت هائي مثل سايت شما تو كشور ما فراونه، اما به واقع تا حالا مرجعي بوده كه رسيدگي يا تحقيق كنه اين سايتا بامطال مطالبشون چقدر بدرد جامعه ما ايران خوردن؟! البته چون مقالات اسباب تغيير و تحول در جامعه هستند، منم بيشتر به اونا فكر ميكنم0براستي تمامي مقالات تو سايتا يا نهادهاي علمي همگي تكراري يا كليشه اي نيستند؟!اين مقالات يه زماني بدرد ميخوردن كه اون زمانم گذشت0البته شايد گفته شه كه اين مقالات برا نسل جوان كه تازه پا در عرصه علم ميذارن مفيدند0منم قبول دارم و اين موضوع رو رد نميكنم؛ اما به واقع چه دردي از جامعه ما رو حل ميكنه؟0امروز گرفتار روزمرگي و مرگ تدريجي شديم0البته به مقولات صنعتي و تجاري زياد كاري ندارم و و جود مقالات در اين موارد نيز شايد مفيد باشند0اماعمده دغدغه من به اينه كه چند مقاله مفيد در رابطه با ساخت جامعه ، تحول در جامعه ، ساخت نگرش هاي نوگرا و نوساز در جامعه طرح كرديد؟اصلا ما تو كشورمون به مقوله اي به نام "نظريه سازي" رسيديم؟ هرچي بچه هاي ما مينويسند يا برداشت از تئوري غرب و نام آوري از تئوري سازان غربه و يا اينكه در برداشت هاي خطا و اشتباه، پاي در نويسش سياسي ميگذارند و در جهت خوشايند موضع سياسي حاكم در كشور مي نويسند0آيا اين طور نوشتن و اين نوشتمان و گفتمان دردي از جامعه ما برميداره؟! جامعه پره از مشكلات اجتماعي و رفتاري و فرهنگي، اما تا حالا يه مقاله بدردبخور تو اين مقولات نديدم0منظورم اينه كه كشور ما به تئوري هاي شرقي- ايراني با مفاهيم فرهنگي نونگاري و نوزائي هست0و فكر كنيد چقدر تو اين موضوع رفتيد!!اگه دنبال اينيم" كه نه سيخ بسوزه و نه كباب"، كه همين راه رو بريم 0اما مطمئن باشيم به هيچ جا نميرسيم0همون انديشمندان غربي و ژاپني كه اسماشون تو مقالات بچه هاي ايراني ها پُره، جامعه غرب وآمريكا و خاوردور رو ساختن0اما ما ايرانيا چه ميكنيم0تاكي ميخايم پسرو ديگران باشيم0شما تو ايران چند تا نظريه ساز ايراني گير مياريد؟ميدونيد، چون نظريه پرداز نداريم، شوربختانه امكان توليد مدير در مفاهيم اصليش رو هم نداريم0بايد دونست كه نظريه ارجح بر عمله و عمل از تئوري برخاسته ميشه0حرف زياده ولي بي خيال0منم يهو مخم تكون خورد يه چيزائي نوشتم0ميدونم كه نه بدرد شما ميخوره نه بدرد ما ايرانيا0منو ببخشيد كه مزاحمت درست كردم 0

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.