راهكار مديريت :: براي افرادي كه به گونه‌اي با مديريت سر و كار دارند: مديران، مهندسان صنايع، حسابداران، مهندسان آي تي، مشاوران مديريت، شركت‌هاي خدمات مديريت، برنامه‌ريزان، دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران رشته‌هاي مديريت، مهندسي صنايع، حسابداري و فناوري اطلا
مقاله

مقاله : «قاطعيت چيست و چگونه آن را در خود تقويت كنيم؟»

عنوان مقالهقاطعيت چيست و چگونه آن را در خود تقويت كنيم؟
نويسندهفروزش، شيفته
زبانفارسي
سال انتشار1386
منبع

روزنامه ايران،‌ چهارشنبه 19 ارديبهشت 1386، سال سيزدهم، شماره 3633، صفحه 19.

چكيده

در اين مقاله موضوع قاطعيت مورد بررسي قرار مي گيرد. قاطعيت يكي از مهارتهاي انساني است كه هر مديري بايد از آن بهره مند باشد. البته قاطعيت را نبايد با پرخاشگري و ترساندن ديگران از خود اشتباه گرفت. تعريف قاطعيت، مراحل اعمال قاطعيت، كاركردهاي قاطعيت، حقوق انساني و قاطعيت، و زمان قاطعيت مباحث اين مقاله را تشكيل مي دهند.

كليدواژهقاطعيت ؛ ارتباطات اجتماعي ؛ حقوق فردي ؛ حقوق انساني ؛ مديريت قاطعيت
وضعيت[تمام متن] متن کامل مقاله در ادامه همین صفحه
درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري

قاطعيت چيست و چگونه آن را در خود تقويت كنيم؟

نويسنده : فروزش، شيفته
سال انتشار : 1386
چكيده

در اين مقاله موضوع قاطعيت مورد بررسي قرار مي گيرد. قاطعيت يكي از مهارتهاي انساني است كه هر مديري بايد از آن بهره مند باشد. البته قاطعيت را نبايد با پرخاشگري و ترساندن ديگران از خود اشتباه گرفت. تعريف قاطعيت، مراحل اعمال قاطعيت، كاركردهاي قاطعيت، حقوق انساني و قاطعيت، و زمان قاطعيت مباحث اين مقاله را تشكيل مي دهند.

منبع : روزنامه ايران،‌ چهارشنبه 19 ارديبهشت 1386، سال سيزدهم، شماره 3633، صفحه 19.
كليدواژه : قاطعيت ؛ ارتباطات اجتماعي ؛ حقوق فردي ؛ حقوق انساني ؛ مديريت قاطعيت

1- مقدمه

قاطعيت يكى از جنبه هاى قابل اصلاح ارتباط ميان افراد است. اين مهارت مى تواند افراد را در برخورد با همكاران بالادست و زيردست بسيار يارى دهد. به اعتقاد لازاروس قاطعيت داراى چهار مؤلفه است.

 1. اول، رد تقاضا
 2. دوم، جلب محبت ديگران و مطرح كردن درخواست هاى خود
 3. سوم، ابراز احساسات مثبت و منفى
 4. و چهارم، شروع، ادامه و خاتمه گفت وگوها (هارجى و ديگران، ،۱۳۷۷ ص۲۹۶).

2- تعریف قاطعیت

به اعتقاد كيت ديويس قاطعيت فرايند بيان احساسات، درخواست تغييرات، دادن و دريافت كردن بازخور صادقانه است (DAVIS AND ET.AL 2002,P269). لنج و جاكوبسكى معتقدند قاطعيت عبارت است از گرفتن حق خود و ابراز افكار، احساسات و اعتقادات خويش به نحوى مناسب، مستقيم و صادقانه به صورتى كه حقوق ديگران زيرپا گذاشته نشود (هارجى و ديگران، ،۱۳۷۷ ص۲۹۷). قاطعيت با درك و پذيرش اينكه هر فردى حق انتخاب و كنترل زندگى خود را دارد آغاز مى شود. قاطعيت به معناى بهره كشى از ديگران نيست، بلكه به معناى محافظت از خود و منابع خود است (بركو، ،۱۳۷۸ ص۲۱۳). هر تعريفى كه از قاطعيت موردقبول قرارگيرد بايد در آن بررعايت و احترام به حقوق خود و ديگران تأكيد و ميان گرفتن حقوق خود و پايمال كردن حقوق ديگران تمايز قايل شد.

3- مراحل اعمال قاطعیت

براى نشان دادن قاطعيت در يك وضع خاص لازم است پنج مرحله طى شود. هنگام روبرو شدن با يك وضع تحمل نكردنى، افراد قاطع

 1. آن وضع را بطور عينى توصيف مى كنند
 2. واكنش عاطفى نشان مى دهند
 3. با وضع ديگران همدلى مى كنند
 4. سپس آنها بديل هايى براى حل مسأله ارائه مى كنند
 5. پيامدهاى (مثبت و منفى) كه ايجاد خواهدشد را بازگو مى كنند (DAVIS, 2002,p269).

البته طى كردن اين پنج مرحله ممكن است در تمام شرايط لازم نباشد. از اين پنج مرحله گاهى تنها توصيف وضع موجود و ارائه راه حل ضرورت دارد. بكارگيرى ديگر مراحل اين فرايند به اهميت مشكل و روابط بين افراد بستگى دارد.

4- كاركردهای قاطعیت

مهارت قاطعيت به فراخور موقعيت چند هدف را برآورده مى سازد. به طور كلى استفاده ماهرانه از قاطعيت به فرد كمك مى كند كه:

 • جلو پايمال شدن حقوق خود را بگيرد.
 • تقاضاهاى نامعقول ديگران را رد كند.
 • بتواند از ديگران درخواست هاى معقولى داشته باشد.
 • با مخالفت هاى نامعقول ديگران، برخورد درست و مؤثرى بكند.
 • حقوق ديگران را به رسميت بشناسد.
 • رفتار ديگران را در برابر خود تغييردهد.
 • از رفتارهاى پرخاشگرانه غيرضرورى خوددارى كند.
 • در هر موردى موضع خود را با اعتمادبه نفس و آزادانه مطرح سازد.

5- حقوق انسانى و قاطعیت

در بحث قاطعيت اعتقاد بر آن است كه هر فردى داراى حقوق انسانى است كه بايد مورد احترام باشد. برخى از اين حقوق به ترتيب زير است:

 1. حق بيان انديشه ها و ديدگاه ها، اگرچه با عقايد ديگران مغاير باشد
 2. حق ابراز احساسات و پذيرش مسئوليت ابراز آنها
 3. حق تغيير عقيده و عذرخواهى نكردن در اين باره
 4. حق اشتباه كردن و داشتن مسئوليت در قبال آن
 5. حق «نه» گفتن
 6. حق دادن پاسخ مثبت به ديگران
 7. حق گفتن «نمى دانيد»
 8. حق گفتن «متوجه نمى شوند»
 9. حق تقاضا كردن آنچه كه مى خواهيد
 10.  حق مورداحترام بودن و به ديگران احترام گذاشتن
 11.  حق استدلال كردن
 12.  حق شنيده شدن سخنانتان و جدى تلقى كردن آن از سوى ديگران

6- زمان قاطعيت

نداشتن قاطعيت، دست كم در سه موقعيت بهتر از قاطعيت است.

 1. وقتى احساس كنيد طرف مقابل در مخمصه افتاده است. به طور مثال وقتى در رستوران شلوغى هستيد و مى دانيد كه پيشخدمت اين رستوران تازه كار است، مى توانيد برخى از ضعف هاى او را ناديده بگيريد (او به كسى كه بعد از شما آمده زودتر رسيدگى مى كند). در اين حالت نبايد قاطعيت نشان داد، زيرا او قصد پايمال كردن حق شما را نداشته است. نشان دادن قاطعيت، استرس او را بى مورد مى افزايد. در اين حالت ممكن است به مشكلاتى كه ميان شما و او وجود دارد به طور موقت بى اعتنايى كنيد.
 2. هنگام تعامل با شخص بسيار حساس، هرگاه احساس مى كنيد قاطعيت شما موجب گريه كردن يا حمله شخص به شما مى شود، بهتر است قاطعيت نشان ندهيد، بويژه اگر اين «اولين و آخرين برخورد» شما با وى باشد.
 3. هنگامى كه متوجه اشتباه خود شده ايد. براى مثال پس از ارتكاب به تخلفات رانندگى، بهتر است در برابر مأمور پليس قاطعيت نشان ندهيد. در اين وضع معذرت خواهى بهترين راه حل است. به جاى اينكه درصدد اصلاح يا توجيه عمل خود برآييد با كمال خونسردى به اشتباه خود اعتراف كنيد. بايد درنظر داشت كه هميشه نداشتن قاطعيت مناسب نيست. به طور معمول نداشتن قاطعيت مستمر، ناگهان به پرخاشگرى مبدل مى شود و فرد احساس مى كند ديگر طاقت ندارد مورد سوءاستفاده قرارگيرد و ديگران او را ناديده بگيرند. بنابراين، بهتر است از همان ابتداى تعامل اجتماعى قاطعيت نشان دهيد.
 4. هنگامى كه با افراد سلطه جو و اصلاح نشدنى مواجه هستيد. گاهى با افرادى مواجه هستيد كه كنار آمدن با آنها دشوار است. كم ترين مقدار قاطعيت در برابر اين اشخاص در هر زمان و مكان، واكنش هاى منفى آنان را درپى دارد. برخى از افراد به قدرى رفتارشان ناخوشايند است كه ارزش برخورد كردن با آنها وجود ندارد و گاه سودى كه عايد مى شود در مقايسه با ارزش ناراحتى كه از آن ناشى مى شود، بسيار كمتر است.

7- نتيجه گيرى

قاطعيت موهبتى مرموز و عجيب نيست، كه برخى از آن برخوردار و برخى از آن بى بهره باشند، بلكه مجموعه اى از مهارت هاست كه هر كسى از راه تمرين مى تواند به آن دست يابد. مهيج ترين جنبه قاطعيت آن است كه پس از كسب اين مهارت، ناگهان متوجه مى شويد مى توانيد بدون هرگونه احساس گناهى «نه» بگوييد. خواسته هاى خود را به طور مستقيم مطرح كنيد، و راحت تر با ديگران ارتباط برقرار سازيد. از همه مهم تر آنكه اعتماد به نفس را به شدت بالا مى برد. قاطعيت با افزايش برابرى در روابط ميان افراد، اين امكان را براى فرد فراهم مى كند با رعايت منافع خود روى پاى خويش بايستد و بدون اضطراب و تشويش بى مورد به راحتى احساسات صادقانه خود را ابراز كند و حق و حقوق شخصى خود را بدون انكار حق ديگران مطالبه كند. پرخاشگرى و قاطعيت مفاهيمى هستند كه اغلب با هم اشتباه گرفته مى شوند. اما قاطعيت نه تنها به معناى پايمال كردن حقوق ديگران نيست، بلكه حقوق همه افراد محترم شناخته مى شود. قاطعيت وسيله اى ارزشمند براى رسيدن به اعتماد به نفس و كنترل خويش است.

مراجع


- بركو، ري ام، مديريت ارتباطات، محمد اعرابي و داود ايزدي، چاپ اول، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران، ۱۳۷۸.

- تاواند، آني، پرورش توانايي اظهار وجود، پرويز نظيري و آرش مولا، چاپ اول، آستان قدس رضوي، تهران، ۱۳۷۸.

- جيمز، جودي، كلام جسم، آرين ابوك، چاپ اول، نسل نوانديش، تهران، ۱۳۷۷.

- هارجي، اون و ديگران، مهارت هاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي، خشايار بيگي و مهرداد فيروزبخت، چاپ اول، رشد، تهران، ۱۳۷۷.

درباره مطلب جاري نظر دهيد مطالب مرتبط با مطلب جاري  

 

مطالب مرتبط

 •  1. مهارت‌هاي انساني (Human Skills)

  تعريف : توانايي كار با افراد و گروه‌ها و درك و ايجاد انگيزش در آنها.

  شرح : يكي از سه دسته مهارت‌هاي مديريت. مهارت‌هاي اين دسته مربوط به روابط انساني است.

 •  2. مهارت‌هاي مديريت (Management Skills)

  تعريف : تخصص يا توانايي در انجام كارهاي مربوط به مديريت.

  شرح : براي اينكه مديران در انجام وظايف مديريت و ايفاي نقش‌هاي مديريتي موفق باشند بايد داراي برخي مهارت‌هاي مديريتي باشند. رابرت كتز، استاد دانشگاه و مدير، مهارت‌هاي مديريتي را در قالب سه دسته تقسيم‌بندي كرد....

 •  3. مهارت‌هاي مذاكره (Negotiation Skills)

  تعريف : مهارت‌هاي مورد نياز براي انجام مذاكره موفق و دستيابي به اين تضمين كه توافق حاصل از مذاكره اهداف مورد نظر را تأمين مي‌كند.

  شرح : مذاكره عبارتست از فرايندي كه كه در آن دو طرف با هم صحبت مي‌كنند تا بر سر موضوعاتي مانند دستمزد، قيمت، نحوه ادغام و غيره به توافق برسند.

 •  1. 

  متشكرم از مطالب خوبتان

 •  2. 

  بهتر بو د راهكار عملي رابيان كنيد مطالب فوق براي كسي كه مي خواهد از نو شروع كند شايد مشكل باشد

 •  3. 

  من با نظر 2 موافقم ولي :

  مطالب اين سايت داره به من كمك ميكنه ...

  متشكر

 •  4. 

  ممنون بسيار ضروري وبه درد بخورند

 •  5. 

  خيلي خوب بود ..... واقعا خوب بود ....

  نمي دونم اگه شما نبوديد از كجا بايد مطلب جور مي كردم ...!

 •  6. 

  سلام اين مطلب خوب بود ولي اي كاش راهكار عملي را هم نشان ميداد ما چگونه فردي قاطع شويم

 •  7. 

  با سپاس از نويسنده محترم

 •  8. 

  خوب بود ولي هركي دوس داره دراين باره مفصل بخونه و عملي انجام بده كتاب "وقتي نه ميگويم احساس گناه مي كنم" را بخونه

 •  9. 

  بسيار خوب بود در اين موضوع از قاطعيت فهميدم كه بايد جنبه مثبت و منفي قاطعيت را در نظر گرفت يعني هم فايد شان را هم نقص شان را كه با رعايت اين دو جنبه به اصل قاطعيت خواهيم رسيد.

 •  10. 

  خيلي ممنون.بسيار عالي بود.

 •  11. 

  خييييييييييييلي ممنون از مطلبتون . بهترين نكته در موردش اين كه با ذكر منبع ارائه شده

 •  12. 

  برام جالب بود، ب نظر من چون هر كسي استاد نفس خودشه بهتر ميتونه شگرد قاطعيتشو پيدا كنه

 •  13. 

  ممنون خيلي خوب بود

 •  14. 

  نسبتا خوب بود

 

 

ابتداي صفحه
انتشار مقاله

شما مي توانيد مقالات خود را در سايت منتشر كنيد تا به نام خودتان در دسترس ديگران قرار گيرد و موجودي شما نيز افزايش يابد

دوره‌های آموزشی
راهکار مدیریت

6
اردیبهشت 1397

آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

6
اردیبهشت 1397

اصول تنظیم و انعقاد قراردادها

20-21
اردیبهشت 1397

دوره دو روزه آشنايي با قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده و معافيت‌ها

27
اردیبهشت 1397

دوره پیشرفته قراردادها تحلیل های اقتصادی و حقوقی

28
اردیبهشت 1397

اصول و مباني تنظيم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي

27-28
اردیبهشت 1397

كارگاه آموزشي مديريت مدارك مهندسي پروژه‌ها (تربيت كارشناس DCC)

-
-

آشنایی با قانون کار

-
-

آشنایی با قانون تأمین اجتماعی ویژه کارفرمایان

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مناقصه‌ها

-
-

کارگاه آموزشی اصول، فنون و ابزار مصاحبه استخدامی

-
-

اصول و فنون مذاکرات

-
-

کارگاه آموزشی بازاریابی و تبلیغات

-
-

آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

-
-

دوره دو روزه آشنايي با بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني

-
-

کارگاه آموزشی مدیریت فروش

-
-

دوره حقوق مهندسی در قراردادهای بزرگ صنعتی

-
-

آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف

-
-

دوره يك روزه آشنايي با قانون تجارت و لايحه جديد آن

-
-

مديريت، سازمان‌دهي و اصول اجراي مزايده‌ها

-
-

مدیریت زمان

-
-

مدیریت تحول سازمانی استراتژیک

-
-

كارگاه مديريت فرايندهاي كسب و كار با مدلسازي بر اساس استاندارد BPMN2


راهكار مديريت 94-1383
كليه حقوق محفوظ است.
نقل مطالب با ذكر منبع و درج لينك آزاد است.